Інші завдання дивись тут ...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА б Варіант 1

Завдання 1. 3 год 48 хв + 4 год 57 хв =

А 7 год 45 хв

Б 8 год 05 хв

В 8 год 45 хв

Міркуємо так.

+3 год 48 хв

  4 год 57 хв

  7 год 105 хв

  8 год 45 хв

Пояснення:

7 год 105 хв = 7 год + 105 хв = 7 год + 60 хв + 45 хв = 7 год + 1 год + 45 хв =

= 8 год 45 хв

 

Завдання 2. З 25 кг соняшнику одержують 18 кг насіння. Скільки кілограмів насіння можна одержати із 100 кг соняшнику?

А 125 кг

Б 4 кг

В 72 кг

Міркуємо так.

25 кг соняшнику – 18 кг насіння

100 кг соняшнику - ? кг насіння.

Розв'язання.

1) 100 : 25 = (50 + 50) : 25 = 4 (рази) – у стільки разів більше узяли соняшнику.

2) 18 • 4 = (10 + 8) • 4 = 72 (кг) – насіння можна одержати.

Відповідь: 72 кілограми насіння можна одержати.

 

Завдання 3. Розв'язки нерівності  5400 : а > 60

А 6, 9, 10

Б 60, 90, 54

В 100, 270, 540

Міркуємо так.

5400 : а > 60

Розв'яжемо рівняння

5400 : а = 60

а = 5400 : 60

а = 540 : 6

а = 90

5400 : 90 = 60

Тепер можна записати

5400 : а > 5400 : 90

Частка більша там, де дільник менший, значить

а < 60

 

Завдання 4.

34 • 15 = 34 • (16 – 1) = 34 • 16 – 34 • 1 = 34 • 16 – 34 

34 • 21 = 34 • (7 • 3) =  34 • 7 • 3 

34 • 18 = 34 • (10 + 8) = 34 • 10 + 34 • 8

 

Завдання 5. Ганнуся зробила коробочку для бісеру, дно якої має форму прямокутника площею бб см2. Довжина сторони коробочки 11 см. Якої довжини треба взяти клейку стрічку, щоб один раз обгорнути нею стінки коробочки?

План

6. Записати відповідь на запитання задачі.

3. Знайти ширину дна коробочки за відомими площею і довжиною.

4. Скласти вираз на знаходження периметра прямокутника.

2. Визначити, чи є в умові задачі всі дані для знаходження периметра прямокутника.

5. Обчислити значення виразу на знаходження периметра прямокутника.

1. Визначити величину, яку треба знайти, щоб обчислити довжину клейкої стрічки.

 

Завдання 6. 307 • (702 – 34656 : 57) = 28858

_34656 | 57  

 342       608

  _456

   456

      0

_702

  608

   94  

х  307

     94

  1228

 2763 

 28858

Завдання 7. Оксанка й Дениско вийшли разом з басейну й пішли у протилежних напрямках, кожен до свого дому. Через 6 хв відстань між ними була 678 м. Дениско йшов зі швидкістю 65 м/хв. З якою швидкістю йшла додому Оксанка?

Розв'язання.

1 спосіб

1) 65 • 6 = 390 (м) – відстань пройшов Дениско.

2) 678 – 390 = 288 (м) – відстань пройшла Оксанка.

3) 288 : 6 = (240 + 48) : 6 = 48 (м/хв) – швидкість Оксанки.

2 спосіб

1) 678 : 6 = 113 (м/хв) – швидкість віддалення.

2) 113 – 65 = 48 (м/хв) – швидкість Оксанки.

Відповідь: 48 м/хв.

 

Контрольна робота 6. Варіант 2.

Завдання 1. 4 год 28 хв + 2 год 47 хв =

А 6 год 15 хв

Б 6 год 75 хв

В 7 год 15 хв

Міркуємо так.

+4 год 28 хв

  2 год 47 хв

  6 год 75 хв

  7 год 15 хв

Пояснення:

6 год 75 хв = 6 год + 75 хв = 6 год + 60 хв + 15 хв = 6 год + 1 год + 15 хв =

= 7 год 15 хв

 

Завдання 2. Із 28 кг свіжих яблук виходить 6 кг сушених. Скільки кілограмів сушених яблук можна отримати з 84 кг свіжих?

А 2 кг

Б 18 кг

В 14 кг

Міркуємо так.

28 кг свіжих яблук – 6 кг сушених

84 кг свіжих яблук - ? кг сушених

Розв'язання.

1) 84 : 28 = (56 + 28) : 28 = 3 (раз) – у стільки більше разів взяли свіжих яблук.

2) 6 • 3 = 18 (кг) – сушених яблук вийде.

Відповідь: 18 кілограм сушених яблук вийде.

 

Завдання 3. Розв'язки нерівності 6300 : а < 70 ?

А 7, 9, 10

Б 70, 90, 100

В 100, 700, 900

Міркуємо так.

6300 : а < 70

Розв'яжемо рівняння

6300 : а = 70

а = 6300 : 70

а = 630 : 7

а = 90

6300 : 90 = 70

Тепер можна записати

6300 : а < 6300 : 90

Частка менша там, де дільник більший, значить

а > 70

 

Завдання 4.

36 • 18 = 36 • (2  9) = 36 • 2 • 9

36 • 14 = 36 • (15 – 1) = 36 • 15 – 36 • 1 = 36 • 15  36

36 • 17 = 36 • (10 + 7) = 36 • 10 + 36 • 7

 

Завдання 5. Щоб зробити паркінг для іграшкових машин, Івасик узяв дошку прямокутної форми площею 84 см2 і шириною 7 см. Для кріплення огорожі ній забив у кожному кутку дошки по цвяху. Якої довжини дріт потрібен Івасикові, щоб один раз обвести його навколо цвяхів по краях дошки?

План

3. Знайти довжину дошки за відомими площею і шириною.

6. Записати відповідь на запитання задачі.

2. Визначити, чи є в умові задачі всі дані для знаходження периметра прямокутника.

5. Обчислити значення виразу на знаходження периметра прямокутника.

4. Скласти вираз на знаходження периметра прямокутника.

1. Визначити величину, яку треба знайти, щоб обчислити довжину дроту для обведення навколо цвяхів по краях дошки.

 

Завдання 6. 408 • (22 274 : 37 – 548) = 22032

_22274 | 37  

  222      602 

    _ 74

       74

         0

_ 602

   548

     54

х 408

    54

 1632

2040 

22032

 

Завдання 7. 

Надійка та Максимко вийшли разом з книгарні й пішли у протилежних напрямках, кожен до свого дому. Через 8 хв відстань між ними була 912 м. Максимко йшов зі швидкістю 65 м/хв. З якою швидкістю йшла додому Надійка?

Розв'язання.

1 спосіб

1) 65 • 8 = 520 (м) – відстань пройшов Максимко.

2) 912 – 520 = 392 (м) – відстань пройшла Надійка.

3) 392 : 8 = 49 (м/хв) – швидкість Надійки.

2 спосіб

1) 912 : 8 = 114 (м/хв) – швидкість віддалення.

2) 114 – 65 = 49 (м/хв) – швидкість Надійки.

Відповідь: 49 м/хв.

Інші завдання дивись тут ...