Інші завдання дивись тут...

Робота № З

Варіант І.

Завдання 1. Телепередача розпочалася о 19 год 15 хв і закінчилася о 20 год. Скільки часу тривала телепередача?

А 1 год 15 хв Б 45 хв В 85 хв Г 1 год 45 хв

Міркуємо так.

1 спосіб.

_20 год 00 хв

 19 год 15 хв

         45 хв - тривала телепередача.

Пояснення: 20 год = 19 год + 1 год = 19 год  + 60 хв = 19 год 60 хв

_19 год 60 хв

 19 год 15 хв

          45 хв

2 спосіб.

20 год = 19 год + 1 год = 19 год + 60 хв = 19 год 60 хв

20 год - 19 год 15 хв = 19 год 60 хв - 19 год 15 хв = (19 год - 19 год0 + (60 хв - 15 хв) = 45 хв

 

Завдання 2. 5 м 60 см + 3 м 30 см =

А 8 м 90 см Б 8 м 60 см В 880 см Г 990 см

Міркуємо так.

1 спосіб.

+5 м 60 см

  3 м 30 см

  8 м 90 см

2 спосіб.

5 м 60 см + 3 м 30 см = (5 м + 3 м) + (60 см + 30 см) = 8 м 90 см

 

Зміни 2019 року видання. Завдання 3. Число 7 є розв'язком рівняння

В 24 - х = 17

Міркуємо так. Підставляємо число 7 у запропоновані рівняння.

24 - 7 = 24 - 4 - 3 = 17, 17 = 17 

Завдання 3. Число 7 є розв'язком рівняння

А 280 : х = 30 Б 13 • х = 81 В х + 35 = 52 Г 24 - х = 17

Міркуємо так. Підставимо число 7 у рівняння.

280 : 7 = 40, 40 # 30

13 • 7 = (10 + 3) • 7 = 91, 91 # 81

7 + 35 = 35 + 5 + 2 = 42, 42 # 52

24 - 7 = 24 - 4 - 3 = 17, 17 = 17 

 

Завдання 4. У чотирьох однакових каністрах помістилося 60 л води. Скільки таких каністр потрібно для 45 л води?

Розв'язання.

1) 60 : 4 = 15 (л) — води в одній каністрі.

2) 45 : 15 = 3 (к.) - потрібно каністр.

Відповідь: потрібно 3 каністри.

 

Завдання 5. 761 120 - (57 935 + 72 168) = 631 017

+57935

  72168

130103

_761120

  130103

  631017

 

Завдання 6. Ламана складається з трьох ланок. Довжина першої ланки 2 см, другої — 4 см, а третьої - на 6 см більша, ніж першої. Обчисли довжину ламаної та накресли таку ламану.

Розв'язання.

1) 2 + 6 = 8 (см) - довжина третьої сторони.

2) 2 + 4 + 8 = 14 (см) - довжина ламаної.

Відповідь: довжина ламаної 14 см.

Накреслимо ламану, що складається з таких ланок: 2 см, 4 см і 8 см

 

Завдання 7. Рухаючись з однаковою швидкістю, потяг за 2 год подолав 150 км, а велосипедист за 4 год — 60 км. У скільки разів менша швидкість велосипедиста, ніж швидкість потяга?

Розв'язання.

1) 150 : 2 = 75 (км/год) — швидкість потяга.

2) 60 : 4 = 15 (км/год) — швидкість велосипедиста.

3) 75 : 15 = 5 (разів) - у стільки разів менша швидкість велосипедиста, ніж потяга.

Відповідь: швидкість велосипедиста у 5 разів менша, ніж швидкість потяга.

 

Робота № З

Варіант ІІ.

Завдання 1. Дощ ішов 15 хв і закінчився о 12 год 45 хв. О котрій годині розпочався дощ?

А о 13 год Б о 12 год 30 хв В о 11 год 60 хв Г о 13 год 30 хв

Міркуємо так.

1 спосіб.

_12 год 45 хв

          15 хв

  12 год 30 хв - час початку дощу.

2 спосіб.

12 год 45 хв - 15 хв = 12 год + (45 хв - 15 хв) = 12 год 30 хв - час початку дощу.

Відповідь: дощ почався о 12 год 30 хв.

 

Завдання 2. 4 ц 40 кг - 1 ц 20 кг =

А 2 ц 20 кг Б 220 кг В 340 кг Г 3 ц 20 кг

Міркуємо так.

_4 ц 40 кг 

  1 ц 20 кг 

  3 ц 20 кг

 

Зміни 2019 року видання. Завдання 3. Число 4 є розв'язком рівняння

Б 160 : х = 40

Міркуємо так. Підставляємо число 7 у запропоновані рівняння.

160 : 4 = 40, 40 = 40  

Завдання 3. Число 4 є розв'язком рівняння

А 17 • х = 51 Б 12 - х = 7 В 29 + х = 43 Г 160 : х = 40

Міркуємо так. Підставимо число 4 у рівняння.

17 • 4 = (10 + 7) • 4 = 68, 68 # 51

12 - 4 = 8, 8 # 7

29 + 4 = 33, 33 # 43

160 : 4 = 40, 40 = 40  

 

Завдання 4. Для трьох однакових букетів використали 15 троянд? Скільки троянд потрібно, щоб скласти 5 таких букетів?

Розв'язання.

1) 15 : 3 = 5 (тр.) — троянд у одному букеті.

2) 5 • 5 = 25 (тр.) - троянд у 5 букетах.

Відповідь: щоб скласти 5 таких букетів, треба 25 троянд.

 

Завдання 5. 801 204 - (52 341 - 8067) = 756 930

_ 52341

    8067

  44274

_ 801204

    44274

  756930

 

Завдання 6. Довжина ламаної, яка складається із трьох ланок, дорівнює 16 см. Обчисли довжину третьої ланки ламаної, якщо довжина першої ланки 8 см, а другої - 5 см. 

Розв'язання.

1) 8 + 5 = 13 (см) - довжина першої та другої ланки разом.

2) 16 - 13 = 3 (см) - довжина третьої ланки.

Відповідь: довжина третьої ланки 3 см

Треба накреслити ламану з ланками 8 см, 5 см, 3 см

 

Завдання 7. Велосипедист за 3 год проїхав 54 км, а пішохід за 4 год пройшов 20 км. На скільки більша швидкість велосипедиста, ніж пішохода?

Розв'язання.

1) 54 : 3 = 18 (км/год) — швидкість велосипедиста.

2) 20 : 4 = 5 (км/год) — швидкість пішохода.

3) 18 - 5 = 13 (км/год) - на стільки більша швидкість велосипедиста, ніж пішохода.

Відповідь: швидкість велосипедиста на 13 км/год більша від швидкості пішохода.

Інші завдання дивись тут...