Інші завдання дивись тут...

Робота № 5

Варіант І.

Завдання 1. Числу 40 000 у натуральному ряду чисел передує число

А 39 000 Б 39 999 В 39 099 Г 3 099

 

Зміни 2019 року видання. Завдання 2. За якого значення х нерівність х : 24 > 3 правильна (істинна)?

В 96

Міркуємо так. Підставимо значення у вихідну нерівність.

В 96 : 24 = 4, 4 >3

Завдання 2. За якого значення х нерівність х : 24 > 3 правильна (істинна)?

А 72 Б 48 В 0 Г 96

Міркуємо так. Підставимо значення у вихідну нерівність.

А 72 : 24 = 3, 3 = 3

Б 48 : 24 = 2, 2<3

В 0 : 24 = 0, 0 < З

Г 96 : 24 = 4, 4 >3

 

Завдання 3. Вибери правильний порядок виконання дій.

          1     2      3

А (3358 + 23 • 40) : 3

          3     1      2

Б (3358 + 23 • 40) : 3 

          2     1      3

В (3358 + 23 • 40) : 3

          1    3      2

Г (3358 + 23 • 40) : 3

 

Завдання 4. У скільки разів 1 см менший, ніж 1 дм? 

Відповідь: менший у 10 разів.

Міркуємо так.

1 дм = 10 см.

10 см : 1 см = 10 (разів) - у стільки разів 1 см менший, ніж 1 дм.

 

Завдання 5. 102 147 : 3 + 12 086 • 7 = 118 651

_102147 | 3

   9        34049 

   12

   12

     1

     0

     12

     12

      27

      27

       0 

х12086

       7

 84602

+34049

  84602

 118651

 

Завдання 6. Периметр квадрата 8 см. Ширина прямокутника на 1 см довша, ніж сторона квадрата. Довжина прямокутника удвічі довша за його ширину. Накресли цей прямокутник.

Треба накреслити прямокутник довжиною 6 см, шириною 3 см

Міркуємо так.

Розв'язання.

1) 8 : 4 = 2 (см) - довжина сторони квадрата.

2) 2 + 1 = 3 (см) - ширина прямокутника.

3) 3 • 2 = 6 (см) - довжина прямокутника.

 

Завдання 7. Восьми коням за 5 днів згодували 2 ц 40 кг фуражу. На скільки днів одному коневі вистачить 300 кг фуражу за такої ж норми харчування?

Розв'язання.

1 спосіб

1) 240 : 5 = (200 + 40) : 5 = 48 (кг) — вистачить фуражу на 1 день 8 коням.

2) 48 : 8 = 6 (кг) — вистачить фуражу на 1 день 1 коневі.

3) 300 : 6 = 50 (дн.) - вистачить днів.

2 спосіб

1) 240 : 8 = 30 (кг) — вистачить фуражу 1 коневі на 5 днів.

2) 30 : 5 = 6 (кг) — вистачить фуражу 1 коневі на 1 день.

3) 300 : 6 = 50 (дн.) - потрібно днів.

Відповідь: 300 кг фуражу одному коневі вистачить на 50 днів.

 

Робота № 5

Варіант ІІ.

Завдання 1. За числом 201 299 у натуральному ряду чисел іде число 

А 301 300 Б 202 300 В 201 300 Г 202 299

 

Зміни 2019 року видання. Завдання 2. За якого значення х нерівність 36 : х < 12 правильна (істинна)?

В 4

Міркуємо так. Підставимо значення у вихідну нерівність.

36 : 4 = 9, 9 < 12

Завдання 2. За якого значення х нерівність 36 : х < 12 правильна (істинна)?

А 2 Б 3 В 1 Г 4

Міркуємо так. Підставимо значення у вихідну нерівність.

36 : 2 = 18, 18 > 12

36 : 3 = 12, 12 = 12

36 : 1 = 36, 36 > 12

36 : 4 = 9, 9 < 12

 

Завдання 3. Вибери правильний порядок виконання дій.

         1     2      3

А 7002 - (35 • 20 + 234)

         3     1     2

Б 7002 - (35 • 20 + 234)

         3     2      1

В 7002 - (35 • 20 + 234)

        1      3     2

Г 7002 - (35 • 20 + 234)

 

Завдання 4. У скільки разів 1 дм більший, ніж 1 мм? 

Відповідь: більший у 100 разів.

Міркуємо так.

1 дм = 100 мм.

100 мм : 1 мм = 100 (разів) - у стільки разів 1 дм більший, ніж 1 мм.

 

Завдання 5. 214 257 • 4 - 324 198 : 6 = 802 995

х 214257

          4

  857028

_324198 | 6   

 30           54033

   24

   24

     1

     0

     19

     18

      18

      18

        0 

_ 857028

    54033

  802995

 

Завдання 6. У прямокутнику ширина дорівнює 2 см, а довжина - удвічі більша. Накресли квадрат, периметр якого дорівнює периметру прямокутника.

Треба накреслити квадрат зі стороною 3 см.

Міркуємо так.

Розв'язання.

1) 2 • 2 = 4 (см) - довжина прямокутника.

2) (2 + 4) • 2 = 12 (см) - периметр прямокутника (і квадрата).

3) 12 : 4 = 3 (см) - сторона квадрата.

 

Завдання 7. Чотирьом кролям за 7 днів згодували 5 кг 600 г сіна. Скільки сіна потрібно одному кролеві на 9 днів?

Розв'язання.

1 спосіб

1) 5600 : 4 = (4000 + 1600) : 4 = 1400 (г) — сіна потрібно 1 кролю на 7 днів.

2) 1400 : 7 = 200 (г) — сіна потрібно 1 кролю на 1 день.

3) 200 • 9 = 1800 (г) - сіна потрібно 1 кролю на 9 днів.

2 спосіб

1) 5600 : 7 = 800 (г) — сіна потрібно на 1 день 4 кролям.

2) 800 : 4 = 200 (г) — сіна потрібно на 1 день 1 кролю.

3) 200 • 9 = 1800 (г) - сіна потрібно 1 кролю на 9 днів.

Відповідь: на 9 днів одному кролю потрібно 1 кг 800 г сіна.

Інші завдання дивись тут...