Інші завдання дивись тут...

Робота № 7

Варіант І.

Завдання 1. Порівняй: 17 919 □ 17 199.

А > Б < В = Г порівняти не можна

Завдання 2. 40 290 : 1000 =

А 40 (ост. 290) Б 402 (ост. 90) В 4 (ост. 290) Г 40 (ост. 29)

Міркуй так. Треба поділити 40 290 на 1000. У числі 40 000 міститься 40 тисяч,  отже, при діленні числа 40 290 на 10000 отримаємо 40 і 290 в остачі.

40 290 : 1000 = 40 (ост. 290) 

 

Завдання 3. Якщо 5/7 числа становить 350, то число дорівнює

А 250 Б 490 В 560 Г 240

Міркуй так. Якщо 350 уже становить дріб 5/7, тоді більше число дорівнюватиме

350 : 5 • 7 = 490

 

Завдання 4. Запиши вираз і обчисли його значення. «Різницю чисел 2162 і 34 зменшити в 7 разів» 

(2162 — 34) : 7 = 304 

_2162

    34

 2128

_2128 | 7

 21      304

    2

    0

    28

    28

     0

 

Завдання 5. (1023 — 15 648 : 48) • 309 — 374 = 214 999

_15648 | 48

 144       326

   124

    96

    288

    288

       0

_1023

   326

   697

х     697

      309

    6273

2091

215373

_215373

     374

 214999

 

Завдання 6. Довжина прямокутника  7 см, а його ширина на 5 см менша. Побудуй цей прямокутник і обчисли його периметр та площу.

Розв'язання.

1) 7 — 5 = 2 (см) — ширина прямокутника.

2) (7 + 2) • 2 = 18 (см) — периметр прямокутника.

3) 7 • 2 = 14 (см2) — площа прямокутника. 

Треба побудувати прямокутник довжиною 7 см, шириною 2 см

Відповідь: периметр прямокутника 18 см; площа прямокутника 14 см2.

 

Завдання 7. З полярної станції одночасно в протилежних напрямках вирушили два полярники. Перший полярник їхав на собачій упряжці зі швидкістю 14 км/год, а другий ішов на лижах зі швидкістю, на 4 км/год меншою. Через який час відстань між полярниками стане 72 км?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 14 — 4 = 10 (км/год) — швидкість другого полярника.

2) 14 + 10 = 24 (км/год) — швидкість віддалення полярників.

3) 72 : 24 = 3 (год) — потрібно часу.

2 спосіб.

1) 14 — 4 = 10 (км/год) — швидкість другого полярника.

2) 14 + 10 = 24 (км) — відстань між полярниками за 1 год.

3) 72 : 24 = 3 (год) — потрібно часу.

Відповідь: через 3 год відстань між полярниками стане 72 км.

 

Робота № 7

Варіант ІІ.

Завдання 1. Порівняй: 516 651 □ 516 561.

А > Б < В = Г порівняти не можна

Завдання 2. 570 320 : 100 =

А 570 (ост. 320) Б 5703 (ост. 20) В 57 032 Г 57 (ост. 320)

Міркуй так. Треба поділити 570 320 на 100. У числі 570 320 міститься 5703 сотень,  отже, при діленні числа 570 320 на 100 отримаємо 5703 і 20 в остачі.

570 320 : 100 = 5703 (ост. 20) 

 

Завдання 3. Якщо 7/9 числа становить 630, то число дорівнює

А 720 Б 490 В 810 Г 480

Міркуй так. Якщо 630 уже становить дріб 7/9, тоді більше число дорівнюватиме

630 : 7 • 9 = 810

 

Завдання 4. Запиши вираз і обчисли його значення. Частку чисел 3672 і 9 збільшити у 4 рази.   

3672 : 9 • 4 = (3600 + 72) : 9 • 4 = (3600 : 9 + 72 : 9) • 4 = (400 + 8) • 4 =

= 400 • 4 + 8 • 4 = 1600 + 32 = 1632

 

Завдання 5. 546 • (9888 : 48 — 107) + 37 588 = 91 642

_9888 | 48

 96       206

  28

   0

  288

  288

    0

_206 

 107

  99

х   546

      99

  4914

4914

54054

+37588

  54054

  91642

 

Завдання 6. Одна сторона прямокутника дорівнює 10 см, а інша — у 5 разів коротша. Побудуй цей прямокутник та площу.

Розв'язання.

1) 10 : 5 = 2 (см) — ширина прямокутника.

2) (10 + 2) • 2 = 24 (см) — периметр прямокутника.

3) 10 • 2 = 20 (см2) — площа прямокутника.

Треба побудувати прямокутник довжиною 10 см, шириною 2 см

Відповідь: периметр прямокутника 24 см; площа прямокутника 20 см2.

 

Завдання 7. Дідусь і онук, відстань між якими була 900 м, одночасно вирушили назустріч один одному. Швидкість дідуся 50 м/хв, а онука — у 2 рази більша. Через скільки хвилин вони зустрінуться?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 50 • 2 = 100 (м/хв) — швидкість онука.

2) 50 + 100 = 150 (м/хв) — швидкість зближення дідуся і онука.

3) 900 : 150 = 6 (хв) — час зустрічі.

2 спосіб.

1) 50 • 2 = 100 (м/хв) — швидкість онука.

2) 50 + 100 = 150 (м) — відстань між дідусем та онуком за 1 хв.

3) 900 : 150 = 6 (хв) — час зустрічі.

Відповідь: вони зустрінуться через 6 хв.

Інші завдання дивись тут...