Інші завдання дивись тут...

Робота № 4

Варіант І.

Зміни 2019 року видання. Завдання 1. Визнач, скільки всього сотень у числі 207 532.

В 2075

Міркуємо так. Для десятків відкидаємо справа 1 цифру, для сотень - 2 цифри, для тисяч - 3 цифри і т.д. У числі 207 532 усього 2075 сотень.

Завдання 1. Визнач, скільки всього сотень у числі 207 532.

А 5 Б 2 В 207 Г 2075

Міркуємо так. Для десятків відкидаємо справа 1 цифру, для сотень - 2 цифри, для тисяч - 3 цифри і т.д. У числі 207 532 усього 2075 сотень.

 

Завдання 2. Укажи добуток чисел 2 300 і 4.

А 9200 Б 92 000 В 82 000 Г 8200

Міркуємо так.

х2300

   4

 9200

 

Завдання 3. Сторона квадрата дорівнює 20 см. Чому дорівнює його площа?

А 40 см Б 40 см2 В 400 см2 Г 400 см

Розв'язання.

S = 20 см • 20 см = 400 см2 - площа квадрата.

 

Завдання 4. Накресли прямокутник, площа якого дорівнює 24 см2, а ширина — 3 см. Обчисли периметр прямокутника.

Розв'язання.

1) 24 : 3 = 8 (см) - довжина прямокутника.

2) Р = (8 см + 3 см) • 2 = 11 см • 2 = 22 см - периметр прямокутника.

Відповідь: периметр прямокутника 22 см.

 

Завдання 5. (4398 - 969) • 9 + 398 597 = 429 458

_4398

   969

 3429

х3429

      9

30861

+398597

   30861

  429458

 

Завдання 6. Обчисли площу ділянки на плані, причому 6 м на місцевості відповідає 6 см на плані.

Розв'язання.

1 спосіб.

6 • 2 + 3 • 1 = 12 + 3 = 15 (м2) - площа ділянки.

2 спосіб.

6 • 3 - 2 • 1 - 1 • 1 = 18 - 2 - 1 = 15 (м2) - площа ділянки.

3 спосіб.

2 • 2 + 3 • 3 + 1 • 2 = 4 + 9 + 2 = 15 (м2) - площа ділянки.

Відповідь: площа ділянки 15 м2.

 

Завдання 7. Один оператор набирає на комп'ютері 240 сторінок тексту за 6 днів, а інший — за 8. За скільки днів вони наберуть 280 сторінок тексту, працюючи разом з такою ж продуктивністю?

Розв'язання.

1) 240 : 6 = 40 (с.) — набирає сторінок за день перший оператор.

2) 240 : 8 = 30 (с.) — набирає сторінок за день другий оператор.

3) 40 + 30 = 70 (с.) — наберуть сторінок за день разом.

4) 280 : 70 = 4 (дн.) - потрібно днів.

Відповідь: 280 сторінок тексту оператори разом наберуть за 4 дні.

 

Робота № 4

Варіант ІІ.

Завдання 1. Визнач, скільки всього десятків тисяч містить число 923 456.

А 2 Б 5 В 92 Г 923

Міркуємо так. Для десятків відкидаємо справа 1 цифру, для сотень - 2 цифри, для тисяч - 3 цифри, для десятків тисяч - 4 цифри і т.д. У числі 923456 усього 92 десятки тисяч.

 

Завдання 2. Укажи добуток чисел 15 000 і 5.

А 45 000 Б 75 000 В 4500 Г 750 000

Міркуємо так.

х 15000

    5

   75000

 

Зміни 2019 року видання. Завдання 3. Сторона квадрата дорівнює 30 см. Чому дорівнює його площа?

Б 900 см2

Розв'язання.

S = 30 см • 30 см = 900 см2 - площа квадрата.

Завдання 3. Сторона квадрата дорівнює 30 см. Чому дорівнює його площа?

А 90 см Б 90 см2 В 900 см Г 900 см2

Розв'язання.

S = 30 см • 30 см = 900 см2 - площа квадрата.

 

Завдання 4. Накресли прямокутник, площа якого дорівнює 36 см2, а довжина — 12 см. Обчисли периметр прямокутника. 

Розв'язання.

1) 36 : 12 = 36 : 6 : 2 = 6 : 2 = 3 (см) - ширина прямокутника.

2) Р = (12 см + 3 см) • 2 = 15 см • 2 = 30 см - периметр прямокутника.

Відповідь: периметр прямокутника 30 см.

 

Завдання 5. (4754 - 879) • 7 + 573468 = 600 593

_4754

   879

 3875

х3875

      7

27125

+573468

   27125

  600593

 

Завдання 6. Обчисли площу, заштрихованої ділянки, зображеної на плані. 4 м на місцевості — це 4 см на плані.

Розв'язання.

1) 4 • 5 = 20 (м2) — площа прямокутника;

2) 2 • 2 = 4 (м2) — площа квадрата.

3)20 - 4 = 16 (м2) - площа ділянки.

Відповідь: площа ділянки — 16 м2

 

Завдання 7. Великий вантажний автомобіль перевозить 150 т зерна за 30 рейсів, а менший — за 50 рейсів. За скільки рейсів перевезуть обидва автомобілі 240 т зерна, працюючи разом?

Розв'язання.

1) 150 : 30 = 5 (т) — перевезе зерна великий автомобіль за 1 рейс.

2) 150 : 50 = З (т) — перевезе зерна менший автомобіль за 1 рейс.

3) 5 + 3 = 8 (т) — перевезуть зерна обидва автомобілі разом за 1 рейс.

4) 240 : 8 = 30 (р.)

Відповідь: 240 т зерна разом автомобілі перевезуть за 30 рейсів.

Інші завдання дивись тут...