Інші завдання дивись тут...

Робота № 6

Варіант І.

Завдання 1. Скільки одиниць першого класу в числі 128 302?

А 128 Б 302 В 2 Г 8

Міркуємо так.

У першому класі знаходиться 302 одиниці.

 

Завдання 2. 60 705 ц + 48 т 6 ц =

А 65 511 ц Б 61 181 ц В 61 191 ц Г 108 711 ц

Міркуємо так. Нагадаємо, що 1 т = 10 ц.

48 т 6 ц = 48 • 10 ц + 6 ц = 480 ц + 6 ц = 486 ц.

+60705 ц

     486 ц

  61191 ц

 

Завдання 3. Порівняй: 750 000 : 500 □ 45 000 : 30.

А ˃ Б < В = Г порівняти не можна

Міркуємо так. 

750 000 : 500 = 750 000 : (100 • 5) = 750 000 : 100 : 5 = 7500 : 5 =

= (5000 + 2500) : 5 = 1000 + 500 = 1500

45 000 : 30 = 45 000 : (10 • 3) = 45 000 : 10 : 3 = 4500 : 3 = (3000 + 1500) : 3 =

= 3000 : 3 + 1500 : 3 = 1000 + 500 = 1500

1500 = 1500

 

Завдання 4. Чому дорівнює 5/6 від 120?

5/6 від 120 = 120 : 6 • 5 = 20 • 5 = 100

 

Завдання 5. 9000 - 4250 • 40 : 50 + 721 = 6 321

х 4250

      40

 170000

_170000 | 50

 150        3400

   200

   200

      0

_9000

 3400

 5600

+5600

   721

  6321

 

Завдання 6. Ламану з дроту, ланки якої мають довжини 3 см, 4 см і 5 см, розпрямили і зігнули квадрат. Накресли такий квадрат і обчисли його площу.

Розв'язання.

1) 3 + 4 + 5 = 12 (см) - периметр квадрата.

2) 12 : 4 = 3 (см) - сторона квадрата.

3) 3 • 3 = 9 (см2) - площа квадрата.

Треба накреслити квадрат зі стороною 3 см.

Відповідь: площа квадрата 9 см2.

 

Завдання 7. Письменник працював над книжкою 2 роки 8 місяців. На пошуки матеріалів він витратив 3/8 всього часу, а решту часу — для написання книжки. Скільки місяців витратив письменник для написання книжки? 

Розв'язання.

2 роки 8 міс. = 2 • 12 міс. + 8 міс. = 24 міс. + 8 міс. = 32 міс.

1 спосіб

1) 32 : 8 • 3 = 12 (міс.) — витратив місяців на пошуки матеріалів.

2) 32 - 12 = 20 (міс.) - витратив місяців для написання книжки.

2 спосіб

1) 8 - 3 = 5 (частин) - частин усього часу витратив для написання книжки.

2) 32 : 8 • 5 = 20 (міс.) - витратив місяців для написання книжки. 

Відповідь: для написання книжки письменник витратив 20 місяців.

 

Робота № 6

Варіант ІІ.

Зміни 2019 року видання. Завдання 1. Скільки одиниць другого класу в числі 307 241?

Б 307

Міркуємо так.

У другому класі знаходиться 307 одиниць.

Завдання 1. Скільки одиниць другого класу в числі 307 241?

А 7 Б 1 В 241 Г 307

Міркуємо так.

У другому класі знаходиться 307 одиниць.

 

Завдання 2. 58 307 дм + 39 м 6 дм = 

А 62 213 дм Б 58 703 дм В 58 603 дм Г 58 693 дм

Міркуємо так. Нагадаємо, що 1 м = 10 дм.

39 м 6 дм = 39 м + 6 дм = 39 • 10 дм + 6 дм = 390 дм + 6 дм = 396 дм

+58 307 дм

     396 дм

 58 703 дм

 

Завдання 3. Порівняй: 72 000 : 60 □ 840 000 : 600.

А ˃ Б < В = Г порівняти не можна

Міркуємо так.

72 000 : 60 = 72 000 : (10 • 6) = 72 000 : 10 : 6 = 7200 : 6 = (6000 + 1200) : 6 =

= 6000 : 6 + 1200 : 6 = 1000 + 200 = 1200

840 000 : 600 = 840 000 : (100 • 6) = 840 000 : 100 : 6 = 8400 : 6 =

= (6000 + 2400) : 6 = 6000 : 6 + 2400 : 6 = 1000 + 400 = 1400

1200 < 1400

 

Завдання 4. Чому дорівнює 3/5 від 150?

3/5 від 150 = 150 : 5 • 3 = 30 • 3 = 90

 

Завдання 5. 1300 + 56 240 : 80 • 90 - 681 = 63 889

_56240 | 80

 560      703

    24

     0

    240

    240

       0

х 703

     90

 63270

+ 63270

    1300

   64570

_ 64570

     681

  63889

 

Завдання 6. Дріт, з якого був виготовлений квадрат зі стороною 4 см, розпрямили і зробили з нього ламану із трьох ланок однакові. Перша ланка ламаної має довжину 6 см, а друга і третя ланки однакові. Накресли таку ламану.

Розв'язання.

1) 4 • 4 = 16 (см) — периметр квадрата, або довжина ламаної.

2) 16 - 6 = 10 (см) — довжина другої і третьої ланок разом.

3) 10 : 2 = 5 (см) — довжина другої та третьої ланки.

Треба накреслити ламану з ланок 6 см, 5 см, 5 см

 

Завдання 7. Турист ішов на лижах 3 год 20 хв. На дорогу лісом він витратив 3/5  всього часу, а решту часу йшов полем. Скільки хвилин турист ішов полем?

Розв'язання.

З год 20 хв = 3 • 1 год + 20 хв = 3 • 60 хв + 20 хв = 180 хв + 20 хв = 200 хв

1 спосіб

1) 200 : 5 • 3 = 120 (хв) — часу йшов турист лісом.

2) 200 - 120 = 80 (хв) - часу йшов турист полем.

2 спосіб

1) 5 - 3 = 2 (частин) - частин від усього часу йшов турист полем.

2) 200 : 5 • 2 = 80 (хв) - часу йшов турист полем.

Відповідь: полем турист ішов 80 хв.

Інші завдання дивись тут...