Інші завдання дивись тут...

Робота № 8

Варіант І.

Завдання 1. Скільки всього десятків у числі 185 060?

А 18 506 Б 1850 В б Г 60

Міркуємо так. Для десятків відкидаємо справа 1 цифру, для сотень — 2 цифри, для тисяч — 3 цифри і т.д. У числі 185 060 усього 18506 десятків.

 

Завдання 2. Площа квадрата дорівнює 1 ар. Його сторона має довжину

А 1 м Б 10 м В 100 м Г 1000 м

Міркуємо так. Один ар (1 а) — це площа квадрата зі стороною 10 м. 

 

Завдання 3. Зафарбовану частину якого прямокутника позначає дріб 6/10?

А 5/10 Б 6/10 В 7/10 Г 5/10

Міркуємо так. У дробі 6/10 під дробовою рискою знаменник 10, над дробовою рискою чисельник 6. Знаменник дробу вказує, що прямокутник поділений на 10 частин, чисельник вказує, що має бути 6 заштрихованих частин.

 

Завдання 4. Порівняй: 4 дм 2 мм • 2 □ 84 мм.

4 дм 2 мм • 2 = (4 дм + 2 мм) • 2 = 4 дм • 2 + 2 мм • 2 = 8 дм + 4 мм = 800 мм + 4 мм = 804 мм

804 мм ˃ 84 мм, 

4 дм 2 мм • 2 > 84 мм

 

Завдання 5. (9376 + 928 • 48) : 16 — 481 =2 889

х  928

     48

  7424

 3712

 44544

+ 44544

    9376

   53920

_53920 | 16

 48       3370

   59

   48

   112

   112

       0  

_3370 

   481

 2889

 

Завдання 6. Площа прямокутника дорівнює 12 см2, а його довжина — 6 см. Побудуй квадрат, периметр якого дорівнює периметру прямокутника.

Розв'язання.

1) 12 : 6 = 2 (см) — ширина прямокутника.

2) (6 + 2) • 2 = 16 (см) — периметр прямокутника.

3) 16 : 4 = 4 (см) — сторона квадрата.

Треба побудувати квадрат зі стороною 4 см

 

Завдання 7. За два дні до магазину завезли 96 кг цибулі. Першого дня завезли 7 мішків, а другого — ще 5 мішків. Скільки кілограмів цибулі завозили кожного дня, якщо маса мішків однакова?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 7 + 5= 12 (м.) — завезли мішків цибулі за 2 дні.

2) 96 : 12 = 8 (кг) — цибулі в 1 мішку.

3) 8 • 7 = 56 (кг) — цибулі завезли першого дня.

4) 8 • 5 = 40 (кг) — цибулі завезли другого дня.

2 спосіб.

1) 7 + 5= 12 (м.) — завезли мішків цибулі за 2 дні.

2) 96 : 12 = 8 (кг) — цибулі в 1 мішку.

3) 8 • 7 = 56 (кг) — цибулі завезли першого дня.

4) 96 — 56 = 40 (кг) — цибулі завезли другого дня.

Відповідь: першого дня завезли 56 кг цибулі, а другого — 40 кг.

 

Робота № 8

Варіант І.

Завдання 1. Скільки всього тисяч у числі 513 268?

А З Б 513 В 51 Г 5132

Міркуємо так. Для десятків відкидаємо справа 1 цифру, для сотень — 2 цифри, для тисяч — 3 цифри і т.д. У числі 513 268 усього 513 тисяч.

 

Завдання 2. Площа квадрата дорівнює 1 га. Його сторона має довжину

А 100 м Б 10 м В 1000 м Г 10 000 м

Міркуємо так. Один гектар (1 га) — це площа квадрата зі стороною 100 м.

 

Завдання 3. Зафарбовану частину якого прямокутника позначає дріб 7/9?

А 6/9 Б 7/9 В 5/9 Г 6/9

Міркуємо так. У дробі 7/9 під дробовою рискою знаменник 9, над дробовою рискою чисельник 7. Знаменник дробу вказує, що прямокутник поділений на 9  частин, чисельник вказує, що має бути 7 заштрихованих частин.

 

Завдання 4. Порівняй: 69 кг □ 2 ц 3 кг • 3.

2 ц 3 кг • 3 = (2 ц + 3 кг) • 3 = 6 ц + 9 кг = 600 кг + 9 кг = 609 кг

69 кг < 609 кг

69 кг < 2 ц 3 кг • З

 

Завдання 5. (121 104 — 879 • 36) : 18 + 16 024 = 20 994 

х   879

      36

   5274

 2637

 31644

_121104

   31644

   89460

_89460 | 18

 72        4970

 174

 162

  126

  126

     0 

+16024

   4970

  20994

 

Завдання 6. Довжина прямокутника 5 см, а його площа — 5 см2. Побудуй квадрат, периметр якого дорівнює периметру прямокутника.

Розв'язання.

1) 5 : 5 = 1 (см) — ширина прямокутника.

2) (5 + 1) • 2 = 12 (см) — периметр прямокутника, або квадрата.

3) 12 : 4 = 3 (см) — сторона квадрата.

Треба побудувати квадрат зі стороною 3 см

 

Завдання 7. Першого дня в магазин завезли 7 мішків цибулі, а другого — 5. Першого дня завезли на 16 кг цибулі більше, ніж другого. Скільки кілограмів цибулі завезли першого дня і скільки — другого?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 7 — 5 = 2 (м.) — на стільки більше цибулі завезли першого дня, ніж другого.

2) 16 : 2 = 8 (кг) — маса одного мішка цибулі.

3) 8 • 7 = 56 (кг) — завезли цибулі першого дня.

4) 8 • 5 = 40 (кг) — завезли цибулі другого дня.

2 спосіб.

1) 7 — 5 = 2 (м.) — на стільки більше цибулі завезли першого дня, ніж другого.

2) 16 : 2 = 8 (кг) — маса одного мішка цибулі.

3) 8 • 7 = 56 (кг) — завезли цибулі першого дня.

4) 56 - 16 = 40 (кг) — завезли цибулі другого дня.

3 спосіб.

1) 7 — 5 = 2 (м.) — на стільки більше цибулі завезли першого дня, ніж другого.

2) 16 : 2 = 8 (кг) — маса одного мішка цибулі.

3) 8 • 5 = 40 (кг) — завезли цибулі другого дня.

4) 40 + 16 = 56 (кг) — завезли цибулі першого дня.

Відповідь: першого дня завезли 56 кг цибулі, а другого — 40 кг цибулі.

Інші завдання дивись тут...