Інші завдання дивись тут...

Робота № 6.  Варіант 2.

«ПРО ПТАШИНОГО ЦАРЯ КУКА»

Завдання 2. У творі йдеться …

А про птахів

Б про дітей

В про тварин

 

Завдання 3. Птах Кук був… 

А охоронцем

Б птахожером

В вірним слугою

 

Завдання 4. Жертву для Кука визначали …

А пташина зграя

Б птах, який хотів побачити Кука

В Орел

 

Завдання 5. Дописати речення.

Старий Орел вирішив убити Кука, тому що надто не хотілося йому вмирати, бо в нього було понад сто нащадків.

 

Завдання 6. Частини одного речення однакового кольору.

Зраділи птахи і

ненаситний цар.

Кук був

підтримали Орла.

Багато птахів поїв

птахожером.

Вирішили послати в розвідку

вважають царем птахів.

З того часу і до наших днів Орла

лакеєм.

Одуда називають

маленьку Плисочку

 

Завдання 7. Які людські вади засуджуються в легенді? Обґрунтуй свою думку (за українською легендою «Про пташиного  царя Кука»).

Інші завдання дивись тут...