Інші завдання дивись тут...

ВАРІАНТ 1

Завдання 1. 5 хв 20 с =

А 520 с 

Б 300 с 

В 320 с

5 хв 20 с = 5 хв + 20 с. = 5 • 1 хв + 20 с = 5 • 60 с + 20 с = 300 с + 20 с = 320 с

 

Завдання 2. Значення виразу дорівнює 480

А (190 + 80) • 2

Б (280 - 120) • З

В (170 + 70) • 2

(190 + 80) • 2 = 270 • 2 = (200 + 70) • 2 = 400 + 140 = 540

(280 – 120) • З = 160 • 3 = (100 + 60) • 3 = 300 + 180 = 480

(170 + 70) • 2 = 240 • 2 = (200 + 40) • 2 = 400 + 80 = 480

 

Завдання 3. У частці 3 цифри.

А 2456 : 8

Б 2380 : 28

В 70 868 : 14

Міркуємо так. 

Знайдемо перше неповне ділене числа 2456 на 8, маємо 24 дасть 1 цифру результату, залишається ще дві цифри, тому разом маємо в частці 3 цифри.

Знайдемо перше неповне ділене числа 2380 на 28, маємо 238 дасть 1 цифру результату, залишається ще одна цифра, тому разом маємо в частці 2 цифри.

Знайдемо перше неповне ділене числа 70868 на 14, маємо 70 дасть 1 цифру результату, залишається ще три цифри, тому разом маємо в частці 4 цифри.

 

Завдання 4. Пронумеруй у порядку зростання.

2. 7/11

1. 3/11

3. 10/11

Міркуємо так.

У дробі під дробовою рискою знаходиться знаменник, над дробовою рискою  чисельник. Знаменник означає на скільки рівних частин щось ділимо, чисельник означає скільки таких частин беремо.

Серед дробів з однаковими знаменниками більший (менший) той дріб, у якого більший (менший) чисельник дробу.

Оскільки у нас дроби мають однакові знаменники, нумеруємо дроби у порядку збільшення чисельника.

 

Завдання 5. 81000 - (507 • 42 + 5308) = 54398

 х  507

     42

+1014

2028

21294

+21294

   5308

  26602

_81000

 26602

 54398 

 

Завдання 6. Накресли квадрат, периметр якого дорівнює 12 см. Чому дорівнює площа цього квадрата?

Треба накреслити квадрат зі стороною 3 см.

12 : 4 = 3 (см) – довжина сторони квадрата.

S = 3 см • 3 см = 9 см2 – площа квадрата.

Відповідь: площа квадрата 9 см2.

 

Завдання 7. В овочевий кіоск завезли 180 кг яблук і 120 кг груш. До закриття кіоску продали 2/3 частини яблук і 1/4 частину груш. На скільки більше кілограмів продали яблук, ніж груш?

Розв'язання.

1) 180 : 3 • 2 = 120 (кг) – продали яблук.

2) 120 : 4 • 1 = 30 (кг) – продали груш.

3) 120 – 30 = 90 (кг) – на стільки більше кілограмів продали яблук, ніж груш.

Відповідь: яблук продали на 90 кг більше, ніж груш.

 

ВАРІАНТ 2.

Завдання 1. 480 с =

А 4 хв 80 с

Б 48 хв

В 8 хв

480 с = (480 : 60) хв. = 8 хв 

 

Завдання 2. Значення виразу дорівнює 500

А (90 + 70) • З

Б (170 + 60) • З

В (180 + 70) • 2

(90 + 70) • З = 160 • 3 = (100 + 60) • 3 = 300 + 180 = 480

(170 + 60) • З = 230 • 3 = (200 + 30) • 3 = 600 + 90 = 690

(180 + 70) • 2 = 250 • 2 = 500

 

Завдання 3. У частці чотири цифри.

А 12186 : 6

Б 2478 : 7

В 15120 : 60

Міркуємо так.

Знайдемо перше неповне ділене числа 12186 на 6, маємо 12 дасть 1 цифру результату, залишається ще три цифри, тому разом маємо в частці 4 цифри.

Знайдемо перше неповне ділене числа 2478 на 7, маємо 24 дасть 1 цифру результату, залишається ще дві цифри, тому разом маємо в частці 3 цифри.

Знайдемо перше неповне ділене числа 15120 на 60, маємо 151 дасть 1 цифру результату, залишається ще дві цифри, тому разом маємо в частці 3 цифри.

 

Завдання 4. Пронумеруй у порядку спадання.

2. 7/10

3. 3/10

1. 9/10

Міркуємо так.

У дробі під дробовою рискою знаходиться знаменник, над дробовою рискою  чисельник. Знаменник означає на скільки рівних частин щось ділимо, чисельник означає скільки таких частин беремо.

Серед дробів з однаковими знаменниками більший (менший) той дріб, у якого більший (менший) чисельник дробу.

Оскільки у нас дроби мають однакові знаменники, нумеруємо дроби у порядку спадання чисельника.

 

Завдання 5. (1205 - 903) • 54 + 8309 = 24617

_1205

   903

   302

х 302

    54

+1208

1510

16308

+16308

   8309

  24617

 

Завдання 6. Накресли квадрат, периметр якого дорівнює 16 см. Чому дорівнює площа цього квадрата?

Треба накреслити квадрат зі стороною 4 см.

16 : 4 = 4 (см) – довжина сторони квадрата.

S = 4 см • 4 см = 16 см2 – площа квадрата.

Відповідь: площа квадрата 16 см2.

 

Завдання 7. У бібліотеці було 240 дитячих книжок. 1/6 яких становили книжки з казками, а 3/8 - книжки з оповіданнями. На скільки менше книжок з казками, ніж книжок з оповіданнями було в бібліотеці?

Розв'язання.

1) 240 : 6 • 1 = 40 (к.) – книжок з казками.

2) 240 : 8 • 3 = 90 (к.) – книжок з оповіданнями.

3) 90 – 40 = 50 (к.) – на стільки менше книжок з казками, ніж книжок  з оповіданнями.

Відповідь: у бібліотеці було на 50 менше книжок з казками , ніж з оповіданнями.

Інші завдання дивись тут...