Інші завдання дивись тут...

ВАРІАНТ 3.

Завдання 1. Найменше число.

А 1/3

Б 1/9

В 1/7

Міркуємо так.

У дробі під дробовою рискою знаходиться знаменник, над дробовою рискою  чисельник. Знаменник означає на скільки рівних частин щось ділимо, чисельник означає скільки таких частин беремо.

Серед дробів з однаковими чисельниками більший (менший) той дріб, у якого менший (більший) знаменник дробу.

Оскільки у нас дроби мають однакові чисельники, найменшим буде дріб з найбільшим знаменником.

 

Завдання 2. Значення виразу дорівнює 520?

А (230 - 70) • З

Б (260 - 80) • 2

В (320 - 60) • 2

(230 - 70) • З = 160 • 3 = (100 + 60) • 3 = 300 + 180 = 480

(260 - 80) • 2 = 180 • 2 = (10 + 80) • 2 = 200 + 160 = 360

(320 - 60) • 2 = 260 • 2 = (200 + 60) • 2 = 400 + 120 = 520

 

Завдання 3. Розв'язок рівняння х • 8 = 24 160 

А 3020

Б 302

В 32

х • 8 = 24 160

х = 24 160 : 8

х = (24000 + 160) : 8 

х = 3000 + 20 

х = 3020   

 

Завдання 4. 78 500 ц = 7850 т

Міркуємо так.

1 т = 10 ц

78500 ц = (78500 : 10) т = 7850 т

 

Завдання 5. (15 072 - 586 • 6) - 7808 = 3748

х586

    6

3516

_15072

   3516

  11556

_11556

   7808

   3748  

 

Завдання 6. Накресли прямокутник, ширина якого 3 см, а площа — 15 см2. Обчисли його периметр.

1) 15 : 3 = 5 (см) – довжина прямокутника.

Треба накреслити прямокутник довжиною 5 см, шириною 3 см.

2) Р = (5 см + 3 см) • 2 = 16 см – периметр прямокутника.

Відповідь: периметр прямокутника 16 см.

 

Завдання 7. Із двох міст, відстань між якими 260 км, виїхали один одному два автомобілі й зустрілися через 2 години. Другий автомобіль рухався зі швидкістю 70 км/год. З якою швидкістю рухався перший автомобіль?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 260 : 2 = 130 (км/год) – швидкість зближення.

2) 130 – 70 = 60 (км/год) – швидкість першого автомобіля.

2 спосіб.

1) 70 • 2 = 140 (км) – відстань другого автомобіля.

2) 260 – 140 = 120 (км) – відстань першого автомобіля.

3) 120 : 2 = 60 (км/год) – швидкість першого автомобіля.

Відповідь: швидкість першого автомобіля 60 км/год.

 

ВАРІАНТ 4.

Завдання 1. Найбільше число.

А 1/8

Б 1/6

В 1/4

Міркуємо так.

У дробі під дробовою рискою знаходиться знаменник, над дробовою рискою  чисельник. Знаменник означає на скільки рівних частин щось ділимо, чисельник означає скільки таких частин беремо.

Серед дробів з однаковими чисельниками більший (менший) той дріб, у якого менший (більший) знаменник дробу.

Оскільки у нас дроби мають однакові чисельники, найбільшим дріб з найменшим знаменником.

 

Завдання 2. Значення виразу дорівнює 450

А (240 - 50) • 2

Б (210 - 60) • З

В (270 - 90) • 2

(240 - 50) • 2 = 90 • 2 = 180

(210 - 60) • З = 150 • 3 = (100 + 50) • 3 = 300 + 150 = 450

 

Завдання 3. Розв'язок рівняння 6 • х = 48 042

А 8007

Б 807

В 87

6 • х = 48042

х = 48042 : 6

х = (48000 + 42) : 6

х = 8000 + 7

х = 8007

 

Завдання 4. 324 040 дм = 32404 м

Міркуємо так.

1 м = 10 дм

324 040 дм = (324040 : 10) м = 32404 м

 

Завдання 5. 11 300 - (12 012 - 473 • 4) = 1180

х473  

    4

1892

_12012

  1892

 10120

_11300

 10120

  1180

 

Завдання 6. Накресли прямокутник, довжина якого 6 см, а площа — 12 см2. Обчисли його периметр.

1) 12 : 6 = 2 (см) – ширина прямокутника.

Треба накреслити прямокутник довжиною 6 см, шириною 2 см.

2) Р = (6 см + 2 см) • 2 = 16 см – периметр прямокутника.

Відповідь: периметр прямокутника 16 см.

 

Завдання 7. Два автомобілі одночасно виїхали із села у протилежних напрямках. Швидкість другого автомобіля 80 км/год. Через 3 години відстань між ними стала 450 км. З якою швидкістю рухався перший автомобіль?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 450 : 3 = 150 (км/год) – швидкість віддалення.

2) 150 – 80 = 70 (км/год) – швидкість першого автомобіля.

2 спосіб.

1) 80 • 3 = 240 (км) – відстань другого автомобіля.

2) 450 – 240 = 210 (км) – відстань першого автомобіля.

3) 210 : 3 = 70 (км/год) – швидкість першого автомобіля.

Відповідь: швидкість першого автомобіля 70 км/год.

Інші завдання дивись тут...