Інші завдання дивись тут...

ВАРІАНТ 7

Завдання 1. Число 806 405 розкладають на розрядні доданки

А 80 000 + 6000 + 40 + 5

Б 800 000 + 600 + 400 + 5

В 800 000 + 6000 + 400 + 5

 

Завдання 2. Число 8 є розв'язком рівняння

А  х + 12 = 8 • 12

Б  х • 7 = 98 - 42

В (80 : 8) • х = 40

8 + 12 = 20, 20 • 12 = 240, 20 ≠ 240

8 • 7 = 56, 98 – 42 = 56, 56 = 56 

 

Завдання 3. Знайди тривалість телепередачі, якщо її 1/5 частина становить 25 хв.

А 5 хв

Б 1 год 25 хв

В 2 год 5 хв

25 : 1 • 5 = 125 (хв) – тривалість передачі.

_125 | 60

 120   2 (ост. 5)

    5 

125 хв = 2 год 5 хв

 

Завдання 4. Порівняй іменовані числа

13 дм 7 мм  >  137 мм

1 дм = 100 мм

13 дм 7 мм = 13 дм + 7 мм = 1300 мм + 7 мм = 1307 мм

 

Завдання 5. 3564 : (43 • 18 - 708) = 54

х 43

   18

+344

 43

 774

_774

 708

  66

_3564 | 66

 330     54

 _264

  264

       0

 

Завдання 6. Побудуй прямокутник, довжина якого 9 см, а ширина — у 3 рази менша.

Яка площа цього прямокутника?

1) 9 : 3 = 3 (см) – ширина прямокутника.

Треба побудувати прямокутник довжиною 9 см, шириною 3 см.

S = 9 см • 3 см = 27 см2 – площа прямокутника.

Відповідь: площа прямокутника 27 см2.

 

Завдання 7. З міста одночасно у протилежних напрямках вирушили два поїзди. Яка відстань буде між поїздами через 3 год, якщо швидкість першого поїзда 80 км/год, а другого - 60 км/год?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 80 + 60 = 140 (км/год) – швидкість віддалення.

2) 140 • 3 = (100 + 40) • 3 = 300 + 120 = 420 (км) – відстань між поїздами через 3 год.

2 спосіб.

1) 80 • 3 = 240 (км) – відстань першого поїзда через 3 год.

2) 60 • 3 = 180 (км) – відстань другого поїзда через 3 год.

3) 240 + 180 = 420 (км) – відстань між поїздами через 3 год.

Відповідь: через три години відстань між поїздами 420 км.

 

ВАРІАНТ 8

Завдання 1. Число 960 508 розкладають на розрядні доданки

А 90 000 + 60 000 + 500 + 8

Б 900 000 + 60 000 + 500 + 8

В 900 000 + 6000 + 500 + 8

 

Завдання 2. Число 6 є розв'язком рівняння

А 9 • х = 80 - 16

Б 10 + х = 48 - 32

В (50 : 10) • х = 25

9 • 6 = 54, 80 – 16 = 64, 54 ≠ 64

10 + 6 = 16, 48 – 32 = 16, 16 = 16

 

Завдання 3. Чому дорівнює маса скутера, якщо маса його 1/4 частини становить 16 кг?

А 64 кг

Б 4 кг

В 12 кг

16 : 1 • 4 = (10 + 6) • 4 = 40 + 24 = 64 (кг) – маса скутера.

 

Завдання 4. Порівняти. 

507 мм < 50 дм 7 мм

1 дм = 100 мм

50 дм 7 мм = 50 дм + 7 мм = 5000 мм + 7 мм = 5 007 мм

 

 

Завдання 5. (30 360 : 66 - 418) • 26 = 1092

_30360 | 66

 264      460

 _396

  396

    0

_460 

 418

  42

 

х  42

   26

_252

 84

1092

 

Завдання 6. Побудуй прямокутник, ширина якого 2 см, а довжина на б см більша.

Яка площа цього прямокутника?

1) 2 + 6 = 8 (см) – довжина прямокутника.

Треба побудувати прямокутник довжиною 8 см, шириною 2 см.

2) S = 8 см • 2 см = 16 см2 – площа прямокутника.

Відповідь: площа прямокутника 16 см2.

 

Завдання 7. Із двох міст одночасно назустріч один одному виїхали два мотоциклісти. Зустрілися вони через 2 години. Перший мотоцикліст рухався зі швидкістю 55 км/год, а другий - 60 км/год. Яка відстань між містами?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 55 + 60 = 115 (км/год) – швидкість зближення.

2) 115 • 2 = (100 + 10 + 5) • 2 = 200 + 20 + 10 = 230 (км) – відстань між містами.

2 спосіб.

1) 55 • 2 = 110 (км) – відстань першого мотоцикліста через 2 год.

2) 60 • 2 = 120 (км) – відстань другого мотоцикліста через 2 год.

3) 110 + 120 = 230 (км) – відстань між містами.

Відповідь: відстань між містами 230 км.

Інші завдання дивись тут...