Інші завдання дивись тут...

Орієнтовна контрольна робота з математики.  Варіант 1.

Завдання 1. Число, записане в таблиці.

Сотні тисяч Десятки тисяч Одиниці тисяч Сотні Десятки Одиниці
1 0 7 7 0 0

А одна тисяча сімдесят сім

Б десять тисяч сімсот сімдесят

В сто сім тисяч сімсот

Г сто сім тисяч сімдесят

 

Завдання 2. Вираз має значення 720?

А 580 + 240

Б 890 – 180

В 370 + 450  

Г 910 – 190

Міркуємо так.

580 + 240 = 580 + 220 + 20 = 800 + 20 = 820

890 – 180 = 710

370 + 450 = 370 + 430 + 20 = 820

 

Завдання 3. Замальована частина прямокутника.

А 1/24 Б 4/24 В 4/20 Г 1/20

Міркуємо так.

У дробі під дробовою рискою знаходиться знаменник, над дробовою рискою  чисельник. Знаменник означає на скільки рівних частин щось ділимо, чисельник означає скільки таких частин беремо.

Прямокутник поділений на 24 частини (маємо знаменник 24).

Заштриховані 4 частини (маємо чисельник 4)

Замальована частина прямокутника 4/24

 

Завдання 4. 20 т 1 ц < 2001 ц

20 т 1 ц = 20 т + 1 ц = 20 • 10 ц + 1 ц = 201 ц.

201 ц < 2001 ц

 

Завдання 5. 40 000 – (41 656 : 82 + 9087) = 30 405

_41656 | 82

 410        508

    65

      0

    656

    656

        0 

+9087

   508

  9595

 

_40000

   9595

 30405 

 

Завдання 6. У трикутнику всі сторони рівні. Його периметр дорівнює 24 см. Побудуй квадрат, довжина сторони якого удвічі менша за сторону трикутника. Обчисли площу цього квадрата.

1) 24 : 3 = 8 (см) – довжина сторони трикутника.

2) 8 : 2 = 4 (см) – довжина сторони квадрата.

Треба накреслити квадрат зі стороною 4 см.

S = 4 см • 4 см = 64 см2 – площа квадрата.

Можна записати ще так:

1) 24 : 3 = 8 (см) – довжина сторони трикутника.

2) 8 : 2 = 4 (см) – довжина сторони квадрата.

Треба накреслити квадрат зі стороною 4 см.

3) 4 • 4 = 64 (см2) – площа квадрата.

 

Завдання 7. Перша бригада за 4 дні пошила 32 костюми. Друга бригада за день шила на 2 костюми менше, ніж перша. За скільки днів друга бригада пошиє 30 костюмів?

Розв'язання.

1) 32 : 4 = 8 (к.) – костюмів пошила перша бригада за 1 день.

2) 8 – 2 = 6 (к.) – костюмів шила друга бригада за 1 день.

3) 30 : 6 = 5 (дн.) – треба днів.

Відповідь: 30 костюмів друга бригада пошиє за 5 днів.  

 

 

Орієнтовна контрольна робота з математики.  Варіант 2.

Завдання 1. Число, записане в таблиці.

Десятки тисяч Одиниці тисяч Сотні Десятки Одиниці
4 0 0 8 0

А чотири тисячі вісім

Б сорок тисяч вісімдесят

В чотириста тисяч вісімдесят

Г сорок тисяч вісімсот

 

Завдання 2. Значення якого виразу дорівнює 280?

А 930 – 750 Б 190 + 190 В 190 + 70 Г 540 – 260

Міркуємо так.

930 – 750 = 930 – 730 – 20 = 200 – 20 = 180

190 + 190 = 190 + 110 + 80 = 300 + 80 = 380

190 + 70 = 190 + 10 + 60 = 260 

 

Завдання З. Замальована частина прямокутника.

А 3/12 Б 3/18 В 1/12 Г 3/15

Міркуємо так.

У дробі під дробовою рискою знаходиться знаменник, над дробовою рискою  чисельник. Знаменник означає на скільки рівних частин щось ділимо, чисельник означає скільки таких частин беремо.

Прямокутник поділений на 15 частин (маємо знаменник 15).

Заштриховані 3 частини (маємо чисельник 3)

Замальована частина прямокутника 3/15

 

Завдання 4. 10 ц 10 кг > 110 кг

Міркуємо так.

10 ц 10 кг = 10 ц + 10 кг = 10 • 100 кг + 10 кг = 1000 кг + 10 кг = 1010 кг

1010 кг > 110 кг

 

Завдання 5. 50 000 – (18 324 : 36 + 6009) = 43 482

_18324 | 36

 180       509 

    32

      0

    324

    324

       0

+6009

   509

  6518

_50000

   6518

 43482 

 

Завдання 6. Периметр квадрата 16 см. Побудуй прямокутник, ширина якого дорівнює стороні квадрата, а довжина — удвічі більша. Обчисли площу цього прямокутника.

1) 16 : 4 = 4 (см) – довжина сторони квадрата, або ширина прямокутника.

2) 4 • 2 = 8 (см) – довжина прямокутника.

Треба накреслити прямокутник довжиною 8 см, шириною 4 см. 

S = 8 см • 4 см = 32 см2 – площа прямокутника.

Можна записати ще так:

1) 16 : 4 = 4 (см) – довжина сторони квадрата, або ширина прямокутника.

2) 4 • 2 = 8 (см) – довжина прямокутника.

Треба накреслити прямокутник довжиною 8 см, шириною 4 см. 

3) 8 • 4 = 32 (см2) – площа прямокутника.

 

Завдання 7. Перший трактор за 5 годин роботи витратив З0 л пального. Другий трактор за одну годину витрачає пального на 2 л більше, ніж перший. Скільки літрів пального витратить другий трактор за 8 годин роботи?

Розв'язання.

1) 30 : 5 = 6 (л) – пального витратив перший трактор за 1 год.

2) 6 + 2 = 8 (л) – пального витрачає другий трактор за 1 год.

3) 8 • 8 = 64 (л) – пального витратить другий трактор за 8 год.

Відповідь: за 8 год роботи другий трактор витратить 64 літри пального.  

Інші завдання дивись тут...