Інші завдання дивись тут...

Орієнтовна контрольна робота з математики.  Варіант З

Завдання 1. Числу 80 000 у натуральному ряду передує число

А 79 000 Б 7999 В 79 999 Г 79 009

Міркуємо так: 80000 - 1 = 79 999 

 

Завдання 2. Число 7 є розв'язком рівняння

А х • 6 = 48 Б 45 + х = 17 • З В 8 • х = 28 • 2 Г 42 – х = 36

Міркуємо так.

Треба підставити число 7 у кожне рівняння і перевірити.

7 • 6 = 42, 42 ≠ 48

 

45 + 7 = 52

17 • 3 = (10 + 7) • 3 = 30 + 21 = 51

52 ≠ 51

 

8 • 7 = 56

28 • 2 = (20 + 8) • 2 = 40 + 16 = 56

56 = 56

 

Завдання 3. Яку частину становить 1 кг від 1 ц?

А 1/10 Б 1/20 В 1/1000 Г 1/100

Міркуємо так.

1 ц = 100 кг

1 кг : 100 кг = 1/100

 

Завдання 4. Пішохід за З год пройшов 15 км. З якою швидкістю він рухався?

15 : 3 = 5 (км/год) – швидкість пішохода.

Відповідь: пішохід рухався зі швидкістю 5 км/год.

 

Завдання 5. 18 546 + (3721 – 1026 : 38) = 22 240

_1026 | 38

   76      27

   266

   266

      0   

_3721

    27

  3694

+18546

   3694

  22240

Завдання 6. Довжина прямокутника 8 см, а ширина — на 5 см менша. Побудуй цей прямокутник і обчисли його площу та периметр.

Розв'язання.

8 – 5 = 3 (см) – ширина прямокутника.

Треба побудувати прямокутник довжиною 8 см, шириною – 3 см.

S = 8 см • 3 см = 24 см2 – площа прямокутника.

Р = (8 см + 3 см) • 2 = 22 см – периметр прямокутника.

Можна записати ще так:

8 – 5 = 3 (см) – ширина прямокутника.

Треба побудувати прямокутник довжиною 8 см, шириною – 3 см.

8 • 3 = 24 (см2) – площа прямокутника.

(8 + 3) • 2 = 22 (см) – периметр прямокутника.

 

Завдання 7. Ціна хустки становить 1/6 від 480 грн, а ціна шарфа – 3/8 ціни хустки. На скільки гривень хустка дорожча, ніж шарф?

Розв'язання.

1) 480 : 6 • 1 = 80 (грн) – ціна хустки.

2) 80 : 8 • 3 = 30 (грн) – ціна шарфа.

3) 80 – 30 = 50 (грн) – на стільки гривень дорожча хустка, ніж шарф.

Відповідь: хустка на 50 гривень дорожча, ніж шарф. 

 

 

Орієнтовна контрольна робота з математики. Варіант 4

Завдання 1. За числом 19 099 в натуральному ряду слідує число

А 19 910 Б 19 100 В 190 910 Г 20 000

Міркуємо так: 19 099+1=19 100

 

Завдання 2. Число 6 є розв'язком рівняння

А х •  9 = 63 Б х + 56 = 90 – 18 В 7 •  х = 21 • 2 Г х • 6 = 48

Міркуємо так.

Треба підставити число 6 у кожне рівняння і перевірити.

6 • 9 = 54, 54 ≠ 63

 

6 + 56 = 62

90 – 18 = 72

62 ≠ 72

 

7 • 6 = 42

21 • 2 = 42

42 = 42 

 

Завдання 3. Яку частину становить 1 ц від 1 т?

А 1/20 Б 1/100 В 1/1000 Г 1/10

Міркуємо так.

1 т = 10 ц

1 ц : 10 ц = 1 : 10 = 1/10

 

Завдання 4. Вершник, рухаючись зі швидкістю 10 км/год, подолав 40 км. Скільки годин він був у дорозі?

40 : 10 = 4 (год) – час у дорозі.

Відповідь: вершник був у дорозі 4 години.

 

Завдання 5. 30 000 – (2486 + 33 088 : 47) = 26 810

_33088 | 47

 328      704

    18

      0

    188

    188

       0 

+2486

   704

  3190

_30000 

  3190

 26810

 

Завдання 6. Одна сторона прямокутника дорівнює 2 см, а інша — на 8 см довша. Побудуй цей прямокутник і обчисли його площу та периметр.

2 + 8 = 10 (см) – довжина прямокутника.

Треба побудувати прямокутник довжиною 10 см, шириною – 2 см.

S = 10 см • 2 см = 20 см2 – площа прямокутника.

Р = (10 см + 2 см) • 2 = 24 см – периметр прямокутника.

Можна записати ще так:

2 + 8 = 10 (см) – довжина прямокутника.

Треба побудувати прямокутник довжиною 10 см, шириною – 2 см.

10 • 2 = 20 (см2) – площа прямокутника.

(10 + 2) • 2 = 24 (см) – периметр прямокутника.

 

Завдання 7. У ящику було 540 кг піску. Для покращення ґрунту на городі витратили 2/6 цього піску, а для посипання садових доріжок – 1/9. На скільки кілограмів піску менше витратили для посипання доріжок, ніж для покращення ґрунту?

Розв'язання.

1) 540 : 6 • 2 = 180 (кг) – кілограмів піску витратили для покращення ґрунту.

2) 540 : 9 • 1 = 60 (кг) – кілограмів піску витратили для посипання доріжок.

3) 180 – 60 = 120 (кг) – на стільки менше піску витратила для посипання доріжок, ніж для покращення ґрунту.

Відповідь: для посипання доріжок витратили на 120 кг піску менше, ніж для покращення ґрунту.

Інші завдання дивись тут...