Інші завдання дивись тут...

Орієнтовна контрольна робота з математики.  Варіант 5

Завдання 1.  Цифра, яка записана в розряді одиниць тисяч у числі 237 084?

А 2 Б З В 7 Г 4

Завдання 2.  Правильна (істинна) нерівність.

А 3/5 < 2/5 Б 3/5 < 4/5 В 3/5 < 1/5 Г 3/5 < 3/5

Міркуємо так.

У дробі під дробовою рискою знаходиться знаменник, над дробовою рискою  чисельник. Знаменник означає на скільки рівних частин щось ділимо, чисельник означає скільки таких частин беремо.

Серед дробів з однаковими знаменниками менший (більший) той дріб, у якого менший (більший) чисельник дробу.

 

Завдання 3.  Значення виразу обчислено неправильно.

А 39 : 3 + 28 = 41 Б 24 + 16 : 4 = 31 В 16 • 4 – 7 = 57 Г 70 – 8 • 3 = 46

Міркуємо так.

39 : 3 + 28 = 13 + 28 = 41 

24 + 16 : 4 = 24 + 4 = 28, 28 ≠ 31

 

Завдання 4. Маса кавуна 3 кг. Яка маса 1/6 кавуна?

3 кг = 3000 г.

3000 : 6 = 500 (г) – маса 1/6 кавуна.

Відповідь: маса 1/6 кавуна дорівнює 500 г

 

Завдання 5. 400 000 – (3459 – 307) : 8 • З0 = 388 180

_3459

   307

 3152

_3152 | 8 

 24       394

  75

  72

   32

   32

    0

х 394

     30

11820

_400000

   11820

  388180

Завдання 6. Накресли прямокутник, довжина якого 9 см, а площа — 27 см2. Обчисли його периметр.

1) 27 : 9 = 3 (см) – ширина прямокутника.

Треба накреслити прямокутник довжиною 9 см, шириною 3 см.

Р = (9 см + 3 см) • 2 = 24 см – периметр прямокутника.

Можна записати ще так:

1) 27 : 9 = 3 (см) – ширина прямокутника.

Треба накреслити прямокутник довжиною 9 см, шириною 3 см.

2) (9 + 3) • 2 = 24 (см) – периметр прямокутника.

 

Завдання 7. На пасіці зібрали 5 бідонів липового меду і 9 таких самих бідонів гречаного. Гречаного меду зібрали на 160 л більше, ніж липового. Скільки літрів липового і гречаного меду окремо зібрали на пасіці?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 9 – 5 = 4 (б.) – на стільки більше бідонів зібрали гречаного меду, ніж липового.

2) 160 : 4 = 40 (л) – меду в одному бідоні.

3) 40 • 5 = 200 (л) – літрів липового меду зібрали.

4) 40 • 9 = 360 (л) – літрів гречаного меду зібрали.

2 спосіб.

1) 9 – 5 = 4 (б) – на стільки більше бідонів зібрали гречаного меду, ніж липового.

2) 160 : 4 = 40 (л) – меду в одному бідоні.

3) 40 • 5 = 200 (л) – літрів липового меду зібрали.

4) 200 + 160 = 360 (л) – літрів гречаного меду зібрали.

Відповідь: на пасіці зібрали 200 л липового та 360 л гречаного меду.

 

 

Орієнтовна контрольна робота з математики. Варіант 6

Завдання 1.  Цифра, яка записана в розряді десятків тисяч у числі 206 157?

А 2 Б 0 В б Г 5

Завдання 2.  Укажи правильну (істинну) нерівність.

А 2/5 < 3/5 Б 3/5 < 3/5 В 4/5 < 3/5 Г 5/5 < 3/5

Міркуємо так.

У дробі під дробовою рискою знаходиться знаменник, над дробовою рискою  чисельник. Знаменник означає на скільки рівних частин щось ділимо, чисельник означає скільки таких частин беремо.

Серед дробів з однаковими знаменниками менший (більший) той дріб, у якого менший (більший) чисельник дробу.

 

Завдання 3. Значення виразу обчислено неправильно

А 24 : 2 + 19 = 31 Б 17 • 3 – 4 = 37 В 60 – 5 • 7 = 25 Г 23 + 18 : 3 = 29

Міркуємо так.

24 : 2 + 19 = 12 + 19 = 31

17 • 3 – 4 = (10 + 7) • 3 – 4 = 51 – 4 = 47, 47 ≠ 31

 

Завдання 4. Маса торта 1 кг 200 г. Яка маса 1/10 торта?

1 кг 200 г = 1 200 г

1200 : 10 = 120 (г) – маса 1/10 торта.

Відповідь: маса 1/10 торта дорівнює 120 г. 

 

Завдання 5. 200 000 – (3204 : б + 78) • 40 = 175 520

_3204 | 6

 30       534

  20

  18

   24

   24

     0

+534

    78

  612

х612

    40

24480

_200000

   24480

  175520

Завдання 6. Накресли прямокутник, ширина якого 2 см, а площа — 18 см2. Обчисли його периметр.

1) 18 : 2 = 9 (см) – довжина прямокутника.

Треба накреслити прямокутник довжиною 9 см, шириною 2 см.

Р = (9 см + 2 см) • 2 = 22 см – периметр прямокутника.

Можна записати ще так:

1) 18 : 2 = 9 (см) – довжина прямокутника.

Треба накреслити прямокутник довжиною 9 см, шириною 2 см.

(9 + 2) • 2 = 22 (см) – периметр прямокутника.

 

Завдання 7. У перший кіоск завезли 12 ящиків полуниць, а в другий – 15 таких ящиків. У другий кіоск завезли на 24 кг полуниць більше. Скільки кілограмів полуниць завезли окремо в кожний кіоск?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 15 – 12 = 3 (ящ.) – на стільки більше ящиків завезли в другий кіоск, ніж у перший.

2) 24 : 3 = 8 (кг) – кілограмів полуниць у одному ящику.

3) 8 • 12 = (10 + 2) • 8 = 96 (кг) – кілограмів полуниць завезли в перший кіоск.

4) 8 • 15 = (10 + 5) • 8 = 120 (кг) – кілограмів полуниць завезли в другий кіоск.

2 спосіб.

1) 15 – 12 = 3 (ящ.) – на стільки більше ящиків завезли в другий кіоск, ніж у перший.

2) 24 : 3 = 8 (кг) – кілограмів полуниць у одному ящику.

3) 8 • 12 = (10 + 2) • 8 = 96 (кг) – кілограмів полуниць завезли в перший кіоск.

4) 96 + 24 = 120 (кг) – кілограмів полуниць завезли в другий кіоск.

Відповідь: у перший кіоск завезли 96 кг полуниць, у другий – 120 кг полуниць.

Інші завдання дивись тут...