Інші завдання дивись тут...

Орієнтовна контрольна робота з математики.  Варіант 7

Завдання 1.  Рядок, у якому числа розміщені за порядком зростання.

А 3/8,4/8,2/8,8/8 Б 2/9,5/9,8/9,7/9 В 1/7, 3/7, 4/7, 7/7 Г 5/6,4/6,3/6,2/6

Міркуємо так.

У дробі під дробовою рискою знаходиться знаменник, над дробовою рискою  чисельник. Знаменник означає на скільки рівних частин щось ділимо, чисельник означає скільки таких частин беремо.

Серед дробів з однаковими знаменниками менший (більший) той дріб, у якого менший (більший) чисельник дробу.

Шукаємо рядок, де чисельники дробів розміщені в порядку зростання.

 

Завдання 2.  Правильна (істинна) нерівність, якщо а = 2700.

А 3700 – а < 900 Б а + 1700 > 5400 В 700 + а > 4000 Г а – 1800 < 1200

Міркуємо так.

Підставимо число 2700 у кожну нерівність і перевіримо правильність.

3700 – 2700 = 1000, 1000 > 900

2700 + 1700 = 4400, 4400 < 5400

700 + 2700 = 3400, 3400 < 4000 

 

Завдання 3. У частці 2 цифри.

А 27922 : 46 Б 3462 : 6 В 2668 : 58 Г 72 270 : 18

Міркуємо так.

Знайдемо перше неповне ділене числа 27922 на 46, маємо 279 дасть 1 цифру результату, залишається ще дві цифри, тому разом маємо в частці 3 цифри.

Знайдемо перше неповне ділене числа 3462 на 6, маємо 34 дасть 1 цифру результату, залишається ще дві цифри, тому разом маємо в частці 3 цифри.

Знайдемо перше неповне ділене числа 2668 на 58, маємо 366 дасть 1 цифру результату, залишається ще одна цифра, тому разом маємо в частці 2 цифри.

 

Завдання 4. 2400 кг : 30 кг = 240 кг : 3 кг = 80

 

Завдання 5. 829 • 703 – 78 150 : 30 = 582887 – 7815 : 3 = 580 182

х   829

    703

   2487

5803

582787

_7815 | 3

 6        2605  

 18

 18

   1

   0

   15

   15  

    0

_582787

    2605

  580182

Завдання 6. Обчисли площу ділянки, зображеної на плані.

Масштаб 1 см = 1 м

1 спосіб.

7 • 3 – 2 • 2 = 21 – 4 = 17 (м2) – площа ділянки.

2 спосіб.

2 • 3 + 2 • 1 + 3 • 3 = 6 + 2 + 9 = 17 (м2) – площа ділянки.

Відповідь: площа ділянки 17 м2.

 

Завдання 7. Катер, рухаючись зі швидкістю З0 км/год, пройшов відстань між двома пристанями за 4 год. На шлях у зворотному напрямку він затратив на 1 год більше. З якою швидкістю рухався катер у зворотному напрямку?

Розв'язання.

1) 30 • 4 = 120 (км) – відстань між пристанями.

2) 4 + 1 = 5 (год) – час у зворотному напрямку.

2) 120 : 5 = (100 + 20) : 5 = 24 (км/год) – швидкість у зворотному напрямку.

Відповідь: у зворотному напрямку катер рухався зі швидкістю 24 км/год.

 

 

Орієнтовна контрольна робота з математики.  Варіант 8

Завдання 1.  Числа розміщені за порядком спадання.

А  4/5,3/5,2/5,5/5 Б 7/10,5/10,2/10,1/10 В 1/6,3/6,4/6,5/6 Г 8/11,6/11,5/11,10/11

Міркуємо так.

У дробі під дробовою рискою знаходиться знаменник, над дробовою рискою  чисельник. Знаменник означає на скільки рівних частин щось ділимо, чисельник означає скільки таких частин беремо.

Серед дробів з однаковими знаменниками менший (більший) той дріб, у якого менший (більший) чисельник дробу.

Шукаємо рядок, де чисельники дробів розміщені в порядку спадання.

 

Завдання 2.  Правильна (істинна) нерівність, якщо b = 1800?

А 9000 – b > 7900 Б b – 1300 > 1200 В b + 1500 < 2800 Г 3800 – b < 2900

Міркуємо так.

Підставимо число 2700 у кожну нерівність і перевіримо правильність.

9000 – 1800 = 7200, 7200 < 7900

1800 – 1300 = 500, 500 < 1200

1800 + 1500 = 3300, 3300 > 2800  

 

Завдання 3.  У частці 4 цифри.

А 272 640 : 71 Б 24 583 : 61 В 321 600 : 800 Г 8008 : 26

Міркуємо так.

Знайдемо перше неповне ділене числа 272640 на 71, маємо 272 дасть 1 цифру результату, залишається ще три цифри, тому разом маємо в частці 4 цифри.

 

Завдання 4. 48 000 м : 80 = 4800 м : 8 = 600 м

 

Завдання 5. 356 • 207 – 21 800 : 40 = 73692 – 2180 : 4 = 73 147

х   356

    207

  2492

712

73692

_2180 | 4

 20       545

  18

  16

    20

    20

      0

_73692

     545

  73147

 

Завдання 6. Обчисли площу ділянки, зображеної на плані.

Масштаб 1 см = 1 м.

7 • 4 – 4 • 1 = 28 – 4 = 24 (м2) – площа ділянки.

Відповідь: площа ділянки 24 м2.

 

Завдання 7. За 6 хв літак пролетів 72 км. Яку відстань він пролетить за 30 хв, якщо його  швидкість збільшиться на 2 км/хв? 

Розв'язання.

1) 72 : 6 = (60 + 12) : 6 = 12 (км) – швидкість літака.

2) 12 + 2 = 14 (км/год) – збільшена швидкість літака.

3) 14 • 30 = (10 + 4) • 30 = 420 (км) – відстань пролетить з більшою швидкістю за 30 хв.

Відповідь: з більшою швидкістю за 30 хв літак пролетить 420 км. 

Інші завдання дивись тут...