Інші завдання дивись тут...

Орієнтовна контрольна робота з математики.  Варіант 9

Завдання 1.  Всього тисяч у числі 32 054

А 3205 Б 32 В 5 Г З

Міркуємо так.

Для десятків відкидаємо справа 1 цифру, для сотень — 2 цифри, для одиниць тисяч — 3 цифри, для десятків тисяч — 4  і т.д. 

У числі 32 054 усього 32 тисячі.

 

Завдання 2. Частину відрізка АВ становить відрізок CD

А 3/5 Б 6/8 В 3/3 Г 3/8

Міркуємо так.

Відрізок АВ має 8 рівних частин, він є більшим.

Відрізок CD має 3 таких рівних частини.

Тому CD становить 3/8 відрізка АВ

 

Завдання 3. Нерівність 3200 : а < 320 правильна (істинна) для а

А 4 Б 10 В 100 Г 5

Міркуємо так.

1 спосіб.

3200 : 4 = 800, 800 > 320

3200 : 10 = 320, 320 = 320

3200 : 100 = 32, 32 < 240

2 спосіб.

Розв'яжемо нерівність.

3200 : а < 320

Спочатку розв'яжемо рівняння.

3200 : а = 320

а = 3200 : 320

а = 10

3200 : 10 = 320

Тепер можемо  записати

3200 : а < 3200 : 10 

Частка менша там, де більший від'ємник.

х > 10

 

Завдання 4. 15 км 50 м  < 150 650 м

Міркуємо так.

15 км 50 м = 15 км + 50 м = 15 000 м + 50 м = 15 050 м

15 050 м < 150 650 м

 

Завдання 5. 204 • (31 008 : 78 + 1334) = 355 368

_31008 | 76

 304       408

    60

     0

    608

    608

      0

+1334

    408

  1742

Х  1742

     204

   6968

3484

355368

Завдання 6. Периметр квадрата 16 см. Побудуй прямокутник, ширина якого удвічі менша за сторону квадрата, а довжина — на 6 см більша, ніж ширина. Обчисли площу цього прямокутника.

1) 16 : 4 = 4 (см) – довжина сторони квадрата.

2) 4 : 2 = 2 (см) – ширина прямокутника.

3) 2 + 6 = 8 (см) – довжина прямокутника.

Треба побудувати прямокутник довжиною 8 см, шириною 2 см. 

S = 8 см • 2 см = 16 см2 – площа прямокутника.

Можна записати ще так:

1) 16 : 4 = 4 (см) – довжина сторони квадрата.

2) 4 : 2 = 2 (см) – ширина прямокутника.

3) 2 + 6 = 8 (см) – довжина прямокутника.

Треба побудувати прямокутник довжиною 8 см, шириною 2 см. 

3) 8 • 2 = 16 (см2) – площа прямокутника.

 

Завдання 7. У першому будинку 100 квартир, це на 25 квартир більше, ніж у другому. У третьому будинку квартир у 3 рази менше, ніж у другому. У скільки разів більше квартир у першому будинку, ніж у третьому?

Розв'язання.

1) 100 – 25 = 75 (кв.) – квартир у другому будинку.

2) 75 : 3 = (60 + 15) : 3 = 25 (кв.) – квартир у третьому будинку.

3) 100 : 25 = 4 (рази) – у стільки разів більше квартир у першому будинку, ніж у третьому.

Відповідь: у першому будинку у 4 рази більше квартир, ніж у третьому.

 

 

Орієнтовна контрольна робота з математики.  Варіант 10

Завдання 1.  Всього десятків тисяч у числі 815 210?

А 2 Б 8152 В 81 Г 8

Міркуємо так.

Для десятків відкидаємо справа 1 цифру, для сотень — 2 цифри, для одиниць тисяч — 3 цифри, для десятків тисяч — 4  і т.д. 

У числі 815 210 усього 81 десяток тисяч.

 

Завдання 2.  Яку частину відрізка KM становить відрізок LO?

А 5/10 Б 5/9 В 5/8 Г 5/4

Відрізок КМ має 9 рівних частин, він є більшим.

Відрізок LО має 5 таких рівних частини.

Тому LО становить 5/9 відрізка КМ

 

Завдання 3. Нерівність 2400 : а > 240 правильна (істинна), для а, що дорівнює

А 100 Б 10 B 8 Г 200

Міркуємо так.

1 спосіб.

2400 : 100 = 24, 24 < 240

2400 : 10 = 240, 240 = 240

2400 : 8 = 300, 300 > 240

2 спосіб.

Розв'яжемо нерівність.

2400 : а > 240

Спочатку розв'яжемо рівняння.

2400 : а = 240

а = 2400 : 240

а = 10

2400 : 10 = 240

Тепер можемо  записати

2400 : а > 2400 : 10 

Частка більша там, де менший від'ємник.

х < 10

 

Завдання 4. Порівняй іменовані числа.

46 дм 2 мм < 46 002 мм

Міркуємо так.

1 дм = 10 см = 100 мм

46 дм 2 мм = 46 дм + 2 мм = 4600 мм + 2 мм = 4602 мм

4602 мм < 46002 м 

 

Завдання 5. (4052 – 60 458 : 43) • 307 = 812 322

_60458 | 43

 43        1406

 174

 172

    25

     0

   258

   258

      0

_4052

 1406

 2646

 

х   2646

      307

   18522

 7938

 812322

Завдання 6. У трикутнику всі сторони рівні. Його периметр дорівнює 36 см. Побудуй прямокутник, довжина якого удвічі менша за сторону трикутника, а ширина — на З см менша, ніж довжина. Обчисли периметр цього прямокутника.

1) 36 : 3 = 12 (см) – довжина сторони трикутника.

2) 12 : 2 = 6 (см) – довжина прямокутника.

3) 6 – 3 = 3 (см) – ширина прямокутника.

Треба накреслити прямокутник довжиною 6 см, шириною 3 см.

Р = (6 см + 3 см) • 2 = 18 см – периметр прямокутника.

Можна записати ще так:

1) 36 : 3 = 12 (см) – довжина сторони трикутника.

2) 12 : 2 = 6 (см) – довжина прямокутника.

3) 6 – 3 = 3 (см) – ширина прямокутника.

Треба накреслити прямокутник довжиною 6 см, шириною 3 см.

4) (6 + 3) • 2 = 18 (см) – периметр прямокутника.

 

Завдання 7. У першій книжці 240 сторінок, це на 80 сторінок менше, ніж у другій. У третій книжці на 260 сторінок менше, ніж у другій. У скільки разів менше сторінок у третій книжці, ніж у першій?

Розв'язання.

1) 240 + 80 = 320 (с.) – сторінок у другій книжці.

2) 320 – 260 = 60 (с.) – сторінок у третій книжці.

3) 240 : 60 = 4 (рази) – у стільки разів менше сторінок у третій книжці, ніж у першій.

Відповідь: у третій книжці у 4 рази менше сторінок, ніж у першій.

Інші завдання дивись тут...