Інші завдання дивись тут...

Орієнтовна контрольна робота з математики. Варіант 11.

Завдання 1.  Розклад числа 510 304 на розрядні доданки

А 500 000 + 100 000 + 300 + 4

Б 50 000 + 10 000 + 300 + 4

В 500 000 + 10 000 + 300 + 4

Г 500 000 + 10 000 + 30 + 4

 

Завдання 2.  Найбільший дріб

А 6/7 Б 4/7 В 3/7 Г 7/7

Міркуємо так.

У дробі під дробовою рискою знаходиться знаменник, над дробовою рискою  чисельник. Знаменник означає на скільки рівних частин щось ділимо, чисельник означає скільки таких частин беремо.

Серед дробів з однаковими знаменниками менший (більший) той дріб, у якого менший (більший) чисельник дробу.

Отже, серед шуканих дробів найбільший той, у якого найбільший чисельник.

 

Завдання 3. Значення виразу дорівнює З0

А 80 – 14 • 5 Б 45 : З + 28 В (54 – 49) • 6 Г 7 • 9 – 43

Міркуємо так.

80 – 14 • 5 = 80 – (10 + 4) • 5 = 80 – 70 = 10, 10 ≠ 30

45 : 3 + 28 = (30 + 15) : 3 + 28 = 15 + 28 = 15 + 25 + 3 = 43, 43 ≠ 30

(54 – 49) • 6 = (54 – 44 – 5) • 6 = 5 • 6 = 30

 

Завдання 4. Фруктовий кіоск продав яблук на 240 грн. Ціна яблук 8 грн за кілограм. Скільки кілограмів яблук продав кіоск?

240 : 8 = 30 (кг) – яблук продав кіоск.

Відповідь: кіоск продав 30 кг яблук.

 

Завдання 5. 213 • 30 – 12 240 : 40 = 6390 – 1224 : 4 = 6 084

х 213

     30

  6390

_1224 | 4 

 12       306  

    2

    0

    24

    24

      0

_6390

   306

  6084

 

Завдання 6. Довжина відрізка CD дорівнює 3/4 довжини відрізка АВ. Обчисли довжину відрізка CD і побудуй його.

АВ = 12 см

12 : 4 • 3 = 9 (см) – довжина відрізка CD.

Треба побудувати відрізок CD довжиною 9 см.

 

Завдання 7. До обіду автомобіль їхав 4 год, а після обіду – 3. За весь час, рухаючись із постійною швидкістю, автомобіль проїхав 560 км. Скільки кілометрів проїхав автомобіль до обіду?

Розв'язання.

1) 4 + 3 = 7 (год) – увесь час у дорозі.

2) 560 : 7 = 80 (км/год) – швидкість автомобіля.

3) 80 • 4 = 320 (км) – відстань проїхав автомобіль до обіду.

Відповідь: до обіду автомобіль проїхав 320 км.

 

 

Орієнтовна контрольна робота з математики.  Варіант 12

Завдання 1.  Розклад числа 302 107 на розрядні доданки

А 300 000 + 2 000 + 100 + 7

Б 300 000 + 20 000 + 100 + 7

В 30 000 + 200 + 100 + 7

Г 300 000 + 2000 + 1000 + 7

 

Завдання 2.  Найменший дріб

А 5/8 Б 3/8 В 8/8 Г 4/8

Міркуємо так.

У дробі під дробовою рискою знаходиться знаменник, над дробовою рискою  чисельник. Знаменник означає на скільки рівних частин щось ділимо, чисельник означає скільки таких частин беремо.

Серед дробів з однаковими знаменниками менший (більший) той дріб, у якого менший (більший) чисельник дробу.

Отже, серед шуканих дробів найменший той, у якого найменший чисельник.

 

Завдання 3. Значення виразу дорівнює 40

А 56 : 4 + 16 Б (72 – 68 ) • 7 В 100 – 15 • 4 Г 5 • 9 – 15

Міркуємо так.

56 : 4 + 16 = (40 + 16) : 4 + 16 = 14 + 16 = 30, 30 ≠ 40

(72 – 68) • 7 = (72 – 62 – 6) • 7 = 4 • 7 = 28, 28 ≠ 40

100 – 15 • 4 = 100 – (10 + 5) • 4 = 100 – 60 = 40

 

Завдання 4. Туристи купили 6 кг гречки ціною по 30 грн. Скільки гривень заплатили туристи за гречку?

30 • 6 = 180 (грн) – заплатила туристи за гречку.

Відповідь: за гречку туристи заплатили 180 гривень.

 

Завдання 5. (1230 – 4016 : 8) • 60 = 43 680

4016 : 8 = (4000 + 16) : 8 = 500 + 2 = 502

_1230 

   502

   728

х728

     60

43680

 

Завдання 6. Довжина відрізка АВ становить 2/3 довжини відрізка KM. Обчисли довжину відрізка KM і побудуй його.

АВ = 6 см.

Якщо АВ = 6 см уже становить дріб, тоді

6 : 2 • 3 = 9 (см) – довжина відрізка КМ.

Треба побудувати відрізок КМ довжиною 9 см.

  

Завдання 7. Для офісу купили 9 годинників за однаковою ціною. За електронні годинники заплатили 320 грн, а за механічні — 400 грн. Скільки купили електронних годинників?

Розв'язання.

1) 320 + 400 = 720 (грн) – заплатили за всі годинники.

2) 720 : 9 = 80 (грн) – ціна годинника.

3) 320 : 80 = 4 (шт.) – купили штук електронних годинників.

Відповідь: купили 4 електронні годинники.

Інші завдання дивись тут...