Інші завдання дивись тут...

Орієнтовна контрольна робота з математики.  Варіант 15

Завдання 1.  Найменше число

А 1/5 Б 1/2 В 1/7 Г 1/6

Міркуємо так.

У дробі під дробовою рискою знаходиться знаменник, над дробовою рискою  чисельник. Знаменник означає на скільки рівних частин щось ділимо, чисельник означає скільки таких частин беремо.

Серед дробів з однаковими чисельниками менший (більший) той дріб, у якого більший (менший) знаменник дробу.

Отже, серед шуканих дробів найменший той, у якого найбільший знаменник.

 

Завдання 2.  Визнач правильне перетворення. 257 ц =

А 2 т 57 ц Б 25 т 7 ц В 2 т 570 ц Г 25 т 70 ц

Міркуємо так.

Переводимо менші одиниці вимірювання у більші.

1 т = 10 ц

1 спосіб.

257 ц = 250 ц + 7 ц = 25 т + 7 ц = 25 т 7 ц

2 спосіб.

_257 | 10

 20     25 (ост. 7)

  57

  50

   7

257 ц = 25 т 7 ц

3 спосіб.

Скільки тонн у 257 ц?

Міркуємо так. 10 ц = 1 т. Отже, у 10 ц стільки тонн, скільки десятків у числі 257, тобто 25, тому 257 ц = 25 т 7 ц. 

 

Завдання 3.  Число 8 є розв'язком рівняння

А З0 • х = 24 Б 72 – х = 66 В х • 9 = 18 • 4 Г х + 24 = 62 : 2

Міркуємо так.

Підставимо число 8 у кожне рівняння і перевіримо правильність.

30 • 8 = 240, 240 ≠ 24

 

72 – 8 = 72 – 2 – 6 = 64, 64 ≠ 66

 

8 • 9 = 72

18 • 4 = (10 + 8) • 4 = 72

72 = 72  

 

Завдання 4. 

2339 + х = 2400

х = 2400 – 2339

х = 61

2339 + 61 = 2400

2400 = 2400

_2400

  2339

     61

+2339

     61

  2400

Завдання 5. 801 801 – 45 527 : 53 • 48 = 760 549

_45527 | 53

  424       859

   312

   265

    477

    477

       0

х  859

     48

  6872

3436

41232

_801801

   41252

  760549

Завдання 6. Довжина прямокутника 6 см, а його площа 12 см2. Побудуй квадрат, периметр якого дорівнює периметру прямокутника.

1) 12 : 6 = 2 (см) – ширина прямокутника.

2) Р = (6 см + 2 см) • 2 = 16 см – периметр прямокутника, або периметр квадрата.

3) 16 : 4 = 4 (см) – довжина сторони квадрата.

Треба побудувати квадрат зі стороною 4 см.

Можна записати ще так:

1) 12 : 6 = 2 (см) – ширина прямокутника.

2) (6 + 2) • 2 = 16 (см) – периметр прямокутника, або периметр квадрата.

3) 16 : 4 = 4 (см) – довжина сторони квадрата.

Треба побудувати квадрат зі стороною 4 см.

 

Завдання 7. У коморі було 680 кг борошна. Воно зберігалось у 7 малих і 8 великих мішках. Маса малого мішка 40 кг. Яка маса великого мішка?

Розв'язання.

1) 40 • 7 = 280 (кг) – борошна у малих мішках.

2) 680 – 280 = 400 (кг) – борошна у великих мішках.

3) 400 : 8 = 50 (кг) – маса великого мішка.

Відповідь: маса великого мішка 50 кг.

 

 

Орієнтовна контрольна робота з математики.  Варіант 16

Завдання 1. Найбільше число

А 1/6 Б 1/3 В 1/7 Г 1/4

Міркуємо так.

У дробі під дробовою рискою знаходиться знаменник, над дробовою рискою  чисельник. Знаменник означає на скільки рівних частин щось ділимо, чисельник означає скільки таких частин беремо.

Серед дробів з однаковими чисельниками менший (більший) той дріб, у якого більший (менший) знаменник дробу.

Отже, серед шуканих дробів найбільший той, у якого найменший знаменник.

 

Завдання 2.  Правильне перетворення 70 569 см =

А 7056 м 9 см Б 70 м 569 см В 705 м 69 см Г 7 м 569 см

Міркуємо так.

Переводимо менші одиниці вимірювання у більші.

1 м = 100 см

1 спосіб.

70569 см = 70500 см + 69 см = 705 м + 69 см = 705 м 69 см

2 спосіб.

_70569 | 100

 700      705 (ост. 69)

    56

     0

    569

    500

     69

70569 см = 705 м 69 см

3 спосіб.

Скільки метрів у 70569 см?

Міркуємо так. 100 см = 1 м. Отже, у 100 см стільки метрів, скільки сотень у числі 70569, тобто 705, тому 70569 см = 705 м 69 см

 

Завдання 3.  Число 9 є розв'язком рівняння

А х •  8 = 74 Б 63 : х = 54 – 49 В 43 – х = 34 Г 20 • х = 320 : 2

Міркуємо так. 

Будемо підставляти число 9 у кожне рівняння і перевіряти правильність.

9 • 8 = 72, 72 ≠ 74

 

63 : 9 = 7

54 – 49 = 54 – 44 – 5 = 5

7 ≠ 5

 

43 – 9 = 43 – 3 – 6 = 34

 

Завдання 4. 

7230 – х = 6028

х = 7230 – 6028

х = 1202 

7230 – 1202 = 6028

6028 = 6028

_7230

  6028

  1202

_7230

  1202

  6028

Завдання 5. (26 714 : 38 + 998) • 64 = 57 834

_26714 | 38

 266        703

    11

     0

    114

    114

       0

+ 998

   703

  1701

х  1701

      34

    6804

  5103

  57834

Завдання 6. Площа прямокутника дорівнює 15 см2, а його ширина — 3 см. Побудуй квадрат, периметр якого дорівнює периметру прямокутника.

1) 15 : 3 = 5 (см) – довжина прямокутника.

2) Р = (5 см + 3 см) • 2 = 16 см – периметр прямокутника, або периметр квадрата.

3) 16 : 4 = 4 (см) – довжина сторони квадрата.

Треба накреслити квадрат зі стороною 4 см.

Можна записати ще так:

1) 15 : 3 = 5 (см) – довжина прямокутника.

2) (5 + 3) • 2 = 16 (см) – периметр прямокутника, або периметр квадрата.

3) 16 : 4 = 4 (см) – довжина сторони квадрата.

Треба накреслити квадрат зі стороною 4 см.

 

Завдання 7. Овочевий кіоск за день продав 6 ящиків яблук і 3 ящики груш, а всього – 99 кг фруктів. Маса ящика з яблуками 12 кг. Яка маса ящика груш?

Розв'язання.

1) 12 • 6 = (10 + 2) • 6 = 72 (кг) – яблук продав кіоск.

2) 99 – 72 = 27 (кг) – груш продав кіоск.

3) 27 : 3 = 9 (кг) – маса ящика груш.

Відповідь: маса ящика груш 9 кг.

Інші завдання дивись тут...