Інші завдання дивись тут...

Орієнтовна контрольна робота з математики.  Варіант 17

Завдання 1.  Число містить 102 одиниці другого класу і 19 одиниць першого класу

А 10 219 Б 102 190 В 102 019 Г 102 109

Завдання 2.  У скільки разів 1 дм більший, ніж 1 мм?

А у 1000 разів Б у 5 разів В у 100 разів Г у 10 разів

Міркуємо так.

1 дм = 10 см = 100 мм

100 мм : 1 мм = 100 (разів) – у стільки разів 1 дм більший, ніж 1 мм.

 

Завдання 3.  Значення х,  при якому нерівність х – 250 < 160 правильна (істинна)

А 500 Б 410 В 420 Г 390

Міркуємо так.

1 спосіб.

Будемо підставляти кожне значення і перевіряти правильність.

500 – 250 = 250, 250 > 160

410 – 250 = 410 – 210 – 40 = 160, 160 = 160

420 – 250 = 420 – 220 – 30 = 170, 170 > 160

2 спосіб. 

Розв'яжемо нерівність.

х – 250 < 160

Спочатку розв'яжемо рівняння.

х – 250 = 160 

х = 160 + 250 

х = 410

410 – 250 = 160

Тепер можемо  записати

х – 250 < 410 – 250  

Різниця менша там, де менше зменшуване.

х < 410 

 

Завдання 4. Порівняй.

3000 : 50 < 20 • З0

Міркуємо так.

3000 : 50 = 3000 : (10 • 5) = 3000 : 10 : 5 = 300 : 5 = 60

20 • 30 = 600 

60 < 600

 

Завдання 5. 601 405 – 19 008 : 36 + 120 045 = 720 922

_19008 | 36

 180       528

  100

    72

    288

    288

       0   

_ 601405

       528

   600877

+ 600877

   120045

   720922

Завдання 6. У двох прямокутників однакові довжини. Площа першого прямокутника 72 см2, а його ширина — 8 см. Площа другого прямокутника становить 18 см2. Яка ширина другого прямокутника? Накресли цей прямокутник.

1) 72 : 8 = 9 (см) – довжина у двох прямокутниках.

2) 18 : 9 = 2 (см) – ширина другого прямокутника.

Треба накреслити прямокутник довжиною 9 см і шириною 2 см.

 

Завдання 7. У бібліотеці класу є 48 книжок з оповіданнями, що становить 2/7 усієї кількості книжок. Книжки з казками становлять ¼ кількості книжок бібліотеки. Скільки в ній книжок з казками і оповіданнями разом?

Розв'язання.

Якщо 48 книжок у же становить дріб від усіх книжок, тоді

1) 48 : 2 • 7 = 24 • 7 = (20 + 4) • 7 = 140 + 28 = 168 (кн.) – усього книжок у бібліотеці. 

2) 168 : 4 • 1 = (160 + 8) : 4 = 42 (кн.) – книжок з казками.

3) 48 + 42 = 90 (кн.) – книжок з казками й оповіданнями разом.

Відповідь: у бібліотеці разом 90 книжок з казками і оповіданнями.

 

 

Орієнтовна контрольна робота з математики. Варіант 18

Завдання 1.  Число містить 2 одиниці класу одиниць і 34 одиниці класу тисяч

А 234 Б 342 В 3 402 Г 34 002

Завдання 2.  У скільки разів 1 м більший, ніж 1 мм?

А у 1000 разів Б у 5 разів В у 100 разів Г у 10 разів

Міркуємо так.

1 мм = 100 см = 1000 мм

1000 мм : 1 мм = 1000 (разів) – у стільки разів 1 м більший, ніж 1 мм. 

 

Завдання 3.  Значення х, при якому нерівність х + 430 > 720 правильна (істинна)

А 290 Б 250 В 280 Г 360

Міркуємо так.

1 спосіб.

Будемо підставляти кожне значення і перевіряти правильність.

290 + 430 = 290 + 410 + 20 = 720, 720 = 720

250 + 430 = 680, 680 < 720

280 + 430 = 280 + 420 + 10 = 710, 710 < 720    

2 спосіб.

Розв'яжемо нерівність.

х + 430 > 720

Спочатку розв'яжемо рівняння.

х + 430 = 720 

х = 720 – 430 

х = 720 – 420 – 10  

х = 290

290 + 430 = 720 

Тепер можемо  записати

х + 430 > 290 + 430   

Сума більша там, де більший доданок

х > 290 

 

Завдання 4. Порівняй. 64 : 4 > 84 : 7

Міркуємо так.

64 : 4 = (40 + 24) : 4 = 40 : 4 + 24 : 4 = 10 + 6 = 16

84 : 7 = (70 + 14) : 7 = 70 : 7 + 14 : 7 = 10 + 2 = 12

16 > 12

 

Завдання 5. 45 987 + (800 201 – 10 008 : 24) = 845 771

_10008 | 24

   96      417

    40

    24

    168

    168

       0 

_ 800201

       417

   799784

+ 799784

     45987

   845771

Завдання 6. У двох прямокутників однакова ширина. Площа першого прямокутника 24 см2, а його довжина — 8 см. Площа другого прямокутника становить 21 см2. Яка довжина другого прямокутника? Накресли його.

1) 24 : 8 = 3 (см) – ширина у двох прямокутників.

2) 21 : 3 = 7 (см) – довжина другого прямокутника.

Треба накреслити прямокутник довжиною 7 см і шириною 3 см.

 

Завдання 7. В електропоїзді їхало 27 дітей, що становить 1/8 загальної кількості пасажирів. Жінки становлять 4/9 усіх пасажирів. Скільки всього жінок і дітей їхало в електропоїзді?

Розв'язання.

Якщо 27 дітей уже становить 1/8 від усієї кількості, тоді

1) 27 : 1 • 8=(20 + 7) • 8=216 (п.) – загальна кількість пасажирів.

2) 216 : 9 • 4=(180 + 36) : 9 • 4=(20 + 4) • 4=80 + 16 = 96 (п.) – жінок у електропоїзді.

3) 27 + 96=27 + 93 + 3=123 (п.) – всього жінок і дітей їхало в електропоїзді.

Відповідь: у електропоїзді їхало всього 123 жінок і дітей.

Інші завдання дивись тут...