Інші завдання дивись тут...

Орієнтовна контрольна робота з математики.  Варіант 19

Завдання 1.  3050 : 100 =

А 3 (ост. 50) Б З0 (ост. 5) В З0 (ост. 50) Г 3 (ост. 500)

Міркуємо так.

1 спосіб.

У числі 3050 усього 30 сотень, значить 

3050 : 100 = 30 (ост. 50)

2 спосіб.

_3050 | 100

 300      30 (ост. 50)

    50

     0

    50 

3050 : 100 = 30 (ост. 50)

 

Завдання 2.  Значення виразу дорівнює 26 ц 2 кг

А 6 ц 3 кг + 20 кг

Б 6 ц З кг + 2 кг

В 6 ц 2 кг + 2000 кг 

Г 6 ц З кг + 2ц

Міркуємо так.

1 спосіб.

1 ц = 100 кг

+ 6 ц 03 кг

        20 кг 

   6 ц 23 кг

+ 6 ц 3 кг  

        2 кг

   6 ц 5 кг

2000 кг = (2000 : 100) ц = 20 ц

+  6 ц 2 кг

  20 ц 0 кг

  26 ц 2 кг 

2 спосіб

6 ц 3 кг + 20 кг = 6 ц + (3 кг + 20 кг) = 6 ц 23 кг

6 ц З кг + 2 кг = 6 ц + (3 кг + 2 кг) = 6 ц 5 кг

6 ц 2 кг + 2000 кг = 6 ц 2 кг + 20 ц = 26 ц 2 кг

 

Завдання 3. Правильна (істинна) нерівність

А 96 : 6 < 16 Б 68 : 4 > 18 В 75 : 5 > 14 Г 56 : 4 < 12

Міркуємо так.

(96 : 6) = (60 + 36) : 6 = 60 : 6 + 36 : 6 = 10 + 6 = 16, 16 = 16

68 : 4 = (40 + 28) : 4 = 40 : 4 + 28 : 4 = 10 + 7 = 17, 17 < 18

75 : 5 = (50 + 25) : 5 = 50 : 5 + 25 : 5 = 10 + 5 = 15, 15 > 14

 

Завдання 4. У саду зібрали 600 кг слив. Це становить 1/3 усієї маси зібраних у саду фруктів. Скільки кілограмів фруктів зібрали в саду?

Якщо 600 кг слив уже становить 1/3 усієї маси фруктів, тоді

600 : 1 • 3 = 1800 (кг) – фруктів зібрали у саду.

 

Завдання 5. 21 210 : 35 + 745 • 19 = 14761

_21210 | 35

 210       606

    21

     0

    210

    210

       0

х  745

     19

  6705

  745 

14155

+14155

     606

  14761

 

Завдання 6. Є два трикутники, у кожному з яких усі сторони рівні. Периметр першого трикутника 21 см. Сторона другого трикутника удвічі довша за сторону першого. Обчисли периметр другого трикутника.

1) 21 : 3 = 7 (см) – довжина сторони першого трикутника.  

2) 7 • 2 = 14 (см) – довжина сторони другого трикутника.

3) 14 • 3 = (10 + 4) • 3 = 42 (см) – периметр другого трикутника.

Відповідь: периметр другого трикутника 42 см.

 

Завдання 7. Із двох міст, відстань між якими 480 км, одночасно назустріч один одному виїхали два автобуси. Швидкість першого автобуса 58 км/год, а другого на 4  км/год більша. Через скільки годин вони зустрінуться?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 58 + 4 = 62 (км/год) – швидкість другого автобуса.

2) 58 + 62 = 120 (км/год) – швидкість зближення.

3) 480 : 120 = 4 (год) – час зустрічі.

2 спосіб.

1) 58 + 4 = 62 (км/год) – швидкість другого автобуса.

2) 58 + 62 = 120 (км) – відстань між ними за 1 год.

3) 480 : 120 = 4 (год) – час зустрічі.

Відповідь: автобуси зустрінуться через 4 години.

 

 

Орієнтовна контрольна робота з математики.  Варіант 20

Завдання 1. 20 080 : 1000 =

А 20 (ост. 80) Б 20 (ост. 8) В 2 (ост. 80) Г 20 (ост. 800)

Міркуємо так.

1 спосіб.

У числі 20 080 усього 20 тисяч, тому 20080 : 1000 = 20 (ост. 80)

2 спосіб.

_20080 | 1000

 2000      20 (ост. 80)

     80

      0

     80 

Завдання 2. Значення виразу дорівнює 3 т 944 кг

А 7 т 944 кг – 400 кг

Б 7 т 944 кг – 40 кг

В 7 т 944 кг – 4000 кг

Г 7 т 944 кг – 4 кг

Міркуємо так.

_ 7 т 944 кг

       400 кг

  7 т 544 кг

_ 7 т 944 кг

        40 кг

  7 т 904 кг

4000 кг = 4 т

_ 7 т 944 кг

  4 т 000 кг

  3 т 944 кг

Завдання 3. Правильна (істинна) числова нерівність.

А 40 : 20 > 20 Б 4 • 20 < 60 В 600 : 20 < 40 Г 900 : 300 > 5

Міркуємо так.

40 : 20 = 2, 2 < 20

4 • 20 = 80, 80 > 60

600 : 20 = 30, 30 < 40

 

Завдання 4. Маса 1/4 дині дорівнює 800 г. Яка маса дині?

Якщо 800 г уже становить 1/4 від усієї дині, тоді

800 : 1 • 4 = 3200 (г) = 3 кг 200 г – маса усієї дині.

Скільки кілограмів у 3200 г?

Міркуємо так. 1000 г = 1 кг. Отже, у 1000 г стільки кілограмів, скільки тисяч у числі 3200, тобто 3, тому 3200 г = 3 кг 200 г.

 

Завдання 5. 6987 + 21 805 : 35 – 5468 = 2142

_21805 | 35   

 210        623

    80

    70

    105

    105

       0

+ 6987

     623

   7610

_ 7610

   5468

   2142

 

Завдання 6. Сторона першого квадрата удвічі коротша за сторону другого квадрата. Периметр першого квадрата 16 см. Обчисли периметр другого квадрата .

1) 16 : 4 = 4 (см) – довжина сторони першого квадрата.

2) 4 • 2 = 8 (см) – довжина сторони другого квадрата.

3) 8 • 4 = 32 (см) – периметр другого квадрата.

Відповідь: периметр другого квадрата 32 см.

 

Завдання 7. Відстань між двома пристанями 96 км. З обох пристаней одночасно назустріч один одному вирушили катер і моторний човен. Швидкість катера 32 км/год, а човна — у 2 рази менша. Через скільки годин вони зустрінуться?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 32 : 2 = (30 + 2) : 2 = 16 (км/год) – швидкість моторного човна.

2) 32 + 16 = 48 (км/год) – швидкість зближення.

3) 96 : 48 = 2 (год) – час зустрічі.

2 спосіб.

1) 32 : 2 = (30 + 2) : 2 = 16 (км/год) – швидкість моторного човна.

2) 32 + 16 = 48 (км) – відстань між ними за 1 год.

3) 96 : 48 = 2 (год) – час зустрічі.

Відповідь: катер ті човен зустрінуться через 2 год.

Інші завдання дивись тут...