Інші завдання дивись тут...

Орієнтовна контрольна робота з математики.  Варіант 21

Завдання 1.  1876 кг =

А 187 ц 6 кг Б 18 ц 76 кг В 1 ц 876 кг Г 18 т 76 кг

Міркуємо так.

1 ц = 100 кг.

Треба перевести менші одиниці вимірювання у більші.

1 спосіб.

_1876 | 100

 100     18 (ост. 76)

   876

   800

    76

Тому 1876 кг = 18 ц 76 кг

2 спосіб

Скільки центнерів у 1876 кг?

Міркуємо так. 100 кг = 1 ц. Отже, у 100 кг стільки центнерів, скільки сотень у числі 1876, тобто 18, тому 1876 кг = 18 ц 76 кг

 

Завдання 2.  З год : 6 =

А 2 год Б 12 год В 30 хв Г З хв

Міркуємо так.

3 год : 6 = (3 • 60 хв) : 6 = 180 хв : 6 = 30 хв.

 

Завдання 3. Число перетворює запис □ – 564 = 428 у правильну числову рівність

А 983 В 982 Б 972 Г 992

Міркуємо так.

Підставимо кожне число у рівність і перевіримо правильність.

983 – 564 = 983 – 563 – 1 = 420 – 1 = 419, 419 ≠ 428

Зменшуване на 1 менше від зменшуваного прикладу А, тому результат на 1 менший. 418 ≠ 428

Зменшуване на 10 менше від зменшуваного прикладу В, тому результат на 10 менший. 408 ≠ 428

 

Завдання 4. Вартість шести однакових столів m грн. Яка ціна одного стола?

m : 6 (грн) – ціна стола. 

 

Завдання 5. (15 980 + 47 302 : 67) • 18 = 300 348

_47302 | 67

 469       706

    40

     0

    402

    402

       0

+ 15980

      706

   16686

 

х   16686

         18

   133488

   26686

   300348

Завдання 6. За планом ділянок обчисли площу кожної з них.

1) 5 • 6 = 30 (м2) – площа ділянки з кукурудзою. 

2) 8 • 2 = 16 (м2) – площа ділянки з морквою.

3) 6 – 2 = 4 (м) – ширина ділянки з квасолею.

4) 8 • 4 = 32 (м2) – площа ділянки з квасолею.

Відповідь: площа ділянки з кукурудзою 30 м2, з морквою – 16 м2, з квасолею 32 м2.

 

Завдання 7. Квітковий магазин продав за однаковою ціною 250 червоних тюльпанів і 50 жовтих. За червоні тюльпани одержали на 800 грн більше, ніж за жовті. Скільки гривень одержали за червоні тюльпани?

Розв'язання.

1) 250 – 50 = 200 (т.) – на стільки більше продали червоних тюльпанів.

2) 800 : 200 = 4 (грн) – ціна тюльпанів.

3) 4 • 250 = 1000 (грн) – гривень одержали за червоні тюльпани.

Відповідь: за червоні тюльпани одержали 1000 гривень. 

 

 

Орієнтовна контрольна робота з математики.  Варіант 22

Завдання 1.  5897 дм =

А 58 м 97 дм Б 589 м 7 дм В 5 м 897 дм Г 5 км 897 м

Міркуємо так.

1 м = 10 дм

Треба перевести менші одиниці вимірювання у більші.

1 спосіб.

_5897 | 10

 50      589 (ост. 7)

  89

  80

   97

   90

    7

Тому 5897 дм = 589 м 7 дм

2 спосіб.

Скільки метрів у 5897 дм?

Міркуємо так. 10 дм = 1 м. Отже, у 10 дм стільки метрів, скільки десятків у числі 5897, тобто 589, тому 5897 дм = 589 м 7 дм

 

Завдання 2.  2 доби : 6 =

А 3 год Б 8 год В 20 год Г 4 год

Міркуємо так.

2 доби : 6 = (2 • 24 год) : 6 = 48 год : 6 = 8 год.

 

Завдання 3. Число перетворює запис 816 – □ = 547 у правильну числову рівність.

А 438 Б 349 В 259 Г 269

Міркуємо так.

Підставимо кожне число у рівність і перевіримо правильність.

816 – 438 = 816 – 416 – 22 = 400 – 22 = 378, 378 ≠ 547

816 – 349 = 816 – 316 – 33 = 500 – 33 = 467, 467 ≠ 547

816 – 259 = 816 – 216 – 43 = 600 – 43 = 557, 557 ≠ 547   

 

Завдання 4. Скільки косинців за ціною b грн. можна купити на 60 грн?

60 : b (к.) – можна купити косинців.

 

Завдання 5. 16 686 : 27 • 207 – 38 948 = 87 943

_16686 | 27

 162       618

   48

   27

   216

   216

     0

х   613

    207

   4291

1226   

126891

_126891

   38948

   87943

Завдання 6. За планом ділянок обчисли площу кожної з них.

1) 18 • 6 = (10 + 8) • 6 = 108 (м2) – площа ділянки з картоплею.

2) 13 • 4 = (10 + 3) • 4 = 52 (м2) – площа ділянки з капустою

3) 18 – 13 = 5 (м) – довжина ділянки з буряками.

4) 5 • 4 = 20 (м2) – площа ділянки з буряками.

Відповідь: площа ділянки з картоплею 108 м2, з капустою – 52 м2, з буряками – 20 м2.

 

Завдання 7. Два автобуси їхали з однаковою швидкістю. Перший автобус був у дорозі 6 год, а другий — 4 год. Другий автобус проїхав на 130 км менше, ніж перший. Скільки кілометрів проїхав перший автобус?

Розв'язання.

1) 6 – 4 = 2 (год) – на стільки менше часу був у дорозі другий автобус, ніж перший.

2) 130 : 2 = (120 + 10) : 2 = 65 (км/год) – швидкість автобуса.

3) 65 • 6 = (60 + 5) • 6 = 390 (км) – відстань проїхав перший автобус.

Відповідь: перший автобус проїхав 390 км.

Інші завдання дивись тут...