Інші завдання дивись тут...

Орієнтовна контрольна робота з математики.  Варіант 23

Завдання 1. Число, що робить правильною рівність 64 : 16 = 48 : □

А 12 Б 4 В 16 Г З

Міркуємо так.

1 спосіб.

Підставимо кожне число у рівність і перевіримо правильність.

64 : 16 = 64 : (8 • 2) = 64 : 8 : 2 = 4

48 : 12 = 48 : (6 • 2) = 48 : 6 : 2 = 4

4 = 4

2 спосіб.

Розв'яжемо рівняння.

48 : х = 64 : 16

48 : х = 64 : 8 : 2

48 : х = 4

х = 48 : 4

х = (40 + 8) : 4

х = 12 

 

Завдання 2. Порівняй іменовані числа. 8 м 60 мм □ 860 мм

А > Б < В = Г порівняти не можна

Міркуємо так.

1 м = 100 см = 1000 мм

8 м 60 мм = 8 • 1000 мм + 60 мм = 8060 мм

8060 мм > 860 мм

 

Завдання 3. 60 год = 

А 6 діб Б 2 доби 12 год В 1 доба Г 2 доби 22 год

Міркуємо так.

1 доба = 24 год

1 спосіб.

Переводимо менші одиниці вимірювання в більші.

1 доба = 24 год

_60 | 24

 48   2 (ост. 12)

 12  

60 год = 2 доби 12 год

2 спосіб.

6 діб = 6 • 24 год = (20 год + 4 год) • 6 = 120 год + 24 год = 144 год, 144 год ≠ 60 год

2 доби 12 год = 2 доби + 12 год = 2 • 24 год + 12 год = 48 год + 12 год = 60 год

 

Завдання 4. 

х – 47 = 83

х = 83 + 47

х = 130

130 - 47 = 83 

83 = 83

+83

  47

 130

_130

   47

   83

Завдання 5. 13 944 : 56 + 240 • 39 = 9 609

_13944 | 56   

  112      249

   274

   224

    504

    504

       0

 

х  240

   39

 216

 72   

 9360

+9360

    249

  9609

Завдання 6. Довжина ламаної, яка складається з трьох ланок, дорівнює 12 см. Перша ланка завдовжки 6 см. Довжина другої ланки становить 1/3 довжини першої. Накресли таку ламану.

1) 6 : 3 • 1 = 2 (см) - довжина другої ланки.

2) 6 + 2 = 8 (см) - довжина першої й другої ланки разом.

3) 12 - 8 = 4 (см) - довжина третьої ланки.

Треба накреслити ламану з першою ланкою 6 см, другою ланкою 2 см, третьою ланкою 4 см. 

 

Завдання 7. У перший магазин завезли 4 однакові сувої тканини, а в другий – 5 таких сувоїв. Усього в магазини завезли 1890 м тканини. Скільки метрів тканини завезли в кожний магазин?  

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 4 + 5 = 9 (с.) - завезли сувоїв.

2) 1890 : 9 = (1800 + 90) : 9 = 210 (м) - тканини в одному сувої.

3) 210 • 4 = (200 + 10) • 4 = 840 (м) - тканини завезли в перший магазин.

4) 210 • 5 = (200 + 10) • 5 = 1050 (м) - тканини завезли в другий магазин.

2 спосіб.

1) 4 + 5 = 9 (с.) - завезли сувоїв.

2) 1890 : 9 = (1800 + 90) : 9 = 210 (м) - метрів тканини в одному сувої.

3) 210 • 4 = (200 + 10) • 4 = 840 (м) - тканини завезли в перший магазин.

4) 1890 - 840 = 1050 (м) - тканини завезли в другий магазин.

Відповідь: в перший магазин завезли 840 метрів тканини, 1050 метрів тканини.

 

 

Орієнтовна контрольна робота з математики.  Варіант 24

Завдання 1. Число, яке робить рівність 75 : □ = 45 : 15 правильною

А 25 Б 5 В 3 Г 15

Міркуємо так.

1 спосіб.

Підставимо кожне число у рівність і перевіримо правильність.

75 : 25 = (50 + 25) : 25 = 2 + 1 = 3

45 : 15 = 45 : (5 • 3) = 45 : 5 : 3 = 3

3 = 3

2 спосіб.

Розв'яжемо рівняння.

75 : х = 45 : 15

75 : х = 45 : 5 : 3

75 : х = 3

х = 75 : 3

х = (60 + 15) : 3

х = 25 

 

Завдання 2. Порівняй іменовані числа.

560 кг □ 5 т 60 кг

А > Б < В = Г не можна порівняти

Міркуємо так.

Переводимо більші одиниці вимірювання в менші.

1 т = 1000 кг

5 т 60 кг = 5 т + 60 кг = 5 • 1000 кг + 60 кг = 5060 кг

560 кг < 5060 кг

 

Завдання 3. З0 міс. =

А 3 роки Б 1 рік 6 міс. В 2 роки 6 міс. Г 5 років

Міркуємо так.

1 рік = 12 міс.

1 спосіб.

Переводимо менші одиниці вимірювання в більші.

_30 | 12

 24    2 (ост. 6)

  6  

30 міс. = 2 роки 6 міс. 

2 спосіб.

3 роки = 3 • 12 міс. = 36 міс.

1 рік 6 міс. = 1 рік + 6 міс. = 12 міс. + 6 міс. = 18 міс.

2 роки 6 міс. = 2 роки + 6 міс. = 2 • 12 міс. + 6 міс = 24 міс. + 6 міс = 30 міс.

 

Завдання 4. 

58 – х = 19

х = 58  19

х = 58  18  1

х = 39

58  39 = 58 - 38 - 1 = 19

19 = 19

 

Завдання 5. 114 228 : 57 • 37 – 8159 = 65 989

_114228 | 57

 114        2004

     2

     0

     22

      0

     228

     228

        0

х   2004

       37

  14028

  6012

  74148

_74148

   8159

  65989

 

Завдання 6. Довжина ламаної, яка складається з трьох ланок, дорівнює 110 мм. Довжина першої ланки 30 мм, а друга ланка на 20 мм довша. Накресли таку ламану.

1) 30 + 20 = 50 (мм) = 5 (см) - довжина другої ланки.

2) 30 + 50 = 80 (мм) - довжина першої та другої ланки разом.

3) 110 - 80 = 30 (мм) = 3 (см) довжина третьої ланки.

Треба накреслити ламану з першою ланкою 5 см, другою ланкою 5 см, третьою ланкою 3 см.  

 

Завдання 7. На складі було 39 червоних і чорних ламп однакової ціни. Загальна вартість червоних ламп 840 грн, а чорних — 1500 грн. Скільки червоних ламп і скільки чорних ламп було на складі?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 1500 + 840 = 2340 (грн) - вартість усіх ламп.

2) 2340 : 39 = 60 (грн) - ціна лампи.

3) 840 : 60 = (600 + 240) : 60 = 14 (л.) - червоних ламп було на складі.

4) 1500 : 60 = (1200 + 300) : 60 = 25 (л.) - чорних ламп було на складі.

2 спосіб.

1) 1500 + 840 = 2340 (грн) - вартість усіх ламп.

2) 2340 : 39 = 60 (грн) - ціна лампи.

3) 840 : 60 = (600 + 240) : 60 = 14 (л.) - червоних ламп було на складі.

4) 39 - 14 = 25 (л.) - чорних ламп було на складі.

Відповідь: на складі було 14 червоних і 25 чорних ламп.

Інші завдання дивись тут...