Інші завдання дивись тут...

ПКР Варіант 1

Завдання 1. Всього десятків містить число 175 026.

А 26 Б 2 В 1750 Г 17 502

Міркуємо так.

Для десятків відкидаємо справа 1 цифру, для сотень — 2 цифри, для одиниць тисяч — 3 цифри, для десятків тисяч — 4  і т.д. У числі 175 026 усього 17502 десятків.

 

Завдання 2. Частину відрізка АВ становить відрізок KM.

А 3/7 В 3/9 В 3/10 Г 3/5

Міркуємо так.

Відрізок АВ має 10 рівних частин, він є більшим.

Відрізок КМ має 3 таких рівних частини.

Тому КМ становить 3/10 відрізка АВ

 

Завдання 3. Число 4 є розв'язком рівняння

А 14 • х = 84

В 60 : х = 12

Б х : 2 = 8

Г х • 17 = 68

Міркуємо так.

Підставимо число 4 у рівняння. 

14 • 4 = (10 + 4) • 4 = 40 + 16 = 56, 56 ≠ 84

4 : 2 = 2, 2 ≠ 8

60 : 4 = (40 + 20) : 4 = 10 + 5 = 15, 15 ≠ 12

Отже, маємо 4 • 17 = 4 • (10 + 7) = 40 + 28 = 68, 68 = 68

 

Завдання 4. 450 ц = 45 000 кг

Міркуємо так.

450 ц = 450 • 1 ц = 450 • 100 кг = 45 000 кг

 

Завдання 5. 96 048 : (1010 – 987) • 34 + 5016 = 147 000

_1010

   987

     23

_96048 | 23

  92         4176

   40

   23

   174

   161

    138

    138

       0   

Х  4176

       34

  16704

12528

141984

 

+ 141984

      5016

   147000

 

Завдання 6. У трикутнику ABC сторони АВ і ВС рівні. Довжина кожної з них становить 4 см. Периметр трикутника дорівнює 14 см. Побудуй квадрат, сторона якого удвічі коротша за сторону АС.

4 + 4 = 8 (см) – довжина сторін АВ і ВС.

14 – 8 = 6 (см) – довжина відрізка АС.

6 : 2 = 3 (см) – довжина сторони квадрата.

Треба побудувати квадрат зі стороною 3 см.

 

Завдання 7. П'ять однакових автоматів за 4 хв виробляють 180 тістечок. Скільки тістечок зробить автомат за 8 хв?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 180 : 5 = (150 + 30) : 5 = 36 (т.) – виробляє тістечок 1 автомат за 4 хв.

2) 36 : 4 = 9 (т.) – виробляє тістечок 1 автомат за 1 хв.

3) 9 • 8 = 72 (т.) – зробить тістечок 1 автомат за 8 хв.

2 спосіб.

1) 180 : 4 = (160 + 20) : 4 = 45 (т.) – виробляють тістечок за 1 хв 5 автоматів.

2) 45 : 5 = 9 (т.) – виробляє тістечок 1 автомат за 1 хв.

3) 9 • 8 = 72 (т.) – зробить тістечок 1 автомат за 8 хв.

3 спосіб.

1) 180 : 5 : 4 = 36 : 4 = 9 (т.) – виробляє тістечок 1 автомат за 1 хв.

2) 9 • 8 = 72 (т.) – зробить тістечок 1 автомат за 8 хв.

4 спосіб.

1) 180 : 4 : 5 = 45 : 5 = 9 (т.) – виробляє тістечок 1 автомат за 1 хв.

2) 9 • 8 = 72 (т.) – зробить тістечок 1 автомат за 8 хв.

Відповідь: за 8 хв автомат зробить 72 тістечка.

 

ПКР Варіант 2

Завдання 1. Всього одиниць тисяч містить число 165 309.

А 165 Б 16 В 5 Г 9

Міркуємо так.

Для десятків відкидаємо справа 1 цифру, для сотень — 2 цифри, для одиниць тисяч — 3 цифри, для десятків тисяч — 4  і т.д. У числі 165 309  усього 165 одиниць тисяч.

 

Завдання 2. Визнач, яку частину відрізка ВС становить відрізок DK.

А 4/9 Б 4/5 В 4/10 Г 5/4

Міркуємо так.

Відрізок ВС має 9 рівних частин, він є більшим.

Відрізок DK має 4 таких рівних частини.

Тому DK становить 4/9 відрізка ВС

 

Завдання 3. Розв'язком якого з рівнянь є число 25

А х : 5 = 75

В 4 • х = 96

Б х • 5 = 75

Г 100 : х = 4

Міркуємо так. Підставимо число 25 у рівняння.

25 : 5 = 5, 5 ≠ 75

25 • 5 = (20 + 5) • 5  = 100 + 25 = 125, 125 ≠ 75

4 • 25 = 4 • (20 + 5) = 80 + 20 = 100, 100 ≠ 96

Отже, маємо 100 : 25 = 100 : (5 • 5) = 100 : 5 : 5 = 20 : 5 = 4, 4 = 4

 

Завдання 4. 680 дм = 68 000 мм

Міркуємо так.

Нагадаємо, що 1 дм = 10 см = 100 мм

680 дм = 680 • 1 дм = 680 • 100 мм = 68 000 мм

 

Завдання 5. 100 000 – (6352 + 729 • 807 : 81) = 86 385

х   729

     807

   5103

5832

588303

_588303 | 81

  567        7263

   213

   162

    510

    486   

     243

     243

        0

+ 6352

   7263

 13615

_ 100000

    13615

    86385

 

Завдання 6. У трикутнику ABC, периметр якого 7 см, сторони АВ і ВС рівні. Довжина сторони АС становить 3 см. Побудуй прямокутник, ширина якого дорівнює стороні АВ, а довжина утричі більша.

7 – 3 = 4 (см) – довжина сторін АВ і ВС разом.

4 : 2 = 2 (см) – довжина відрізка АВ, або ширина прямокутника.

2 • 3 = 6 (см) – довжина прямокутника.

Треба побудувати прямокутник довжиною 6 см, шириною 2 см.

 

Завдання 7. Сім однакових насосів за 5 хв накачали 140 відер води. Скільки відер води накачають 3 таких насоси за 1 хв?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 140 : 7 = 20 (в.) – накачав відер води 1 насос за 5 хв.

2) 20 : 5 = 4 (в.) – накачав відер води 1 насос за 1 хв.

3) 4 • 3 = 12 (в.) – накачають відер води 3 насоси за 1 хв.

2 спосіб.

1) 140 : 5 = (100 + 40) : 5 = 28 (в.) – накачають відер води за 1 хв  7 насосів.

2) 28 : 7 = 4 (в.) – накачає відер води 1 насос за 1 хв.

3) 4 • 3 = 12 (в.) – накачають відер води 3 насоси за 1 хв.

3 спосіб.

1) 140 : 5 : 7 = 28 : 7 = 4 (в.) – накачає відер води 1 насос за 1 хв.

3) 4 • 3 = 12 (в.) – накачають відер води 3 насоси за 1 хв.

4 спосіб.

1) 140 : 7 : 5 = 20 : 5 = 4 (в.) – накачає відер води 1 насос за 1 хв.

3) 4 • 3 = 12 (в.) – накачають відер води 3 насоси за 1 хв.

Відповідь: за 1 хв  три насоси накачають 12 відер води.

Інші завдання дивись тут...