Інші завдання дивись тут...

ПКР Варіант 3.

Завдання 1. Число 870 050 на розрядні доданки розкладають так:

А 800 000 + 70 000 + 50

В 800 000 + 7 000 + 50

Б 80 000 + 700 000 + 50

Г 800 000 + 7000 + 500

Завдання 2. Значення 15 кг має вираз

А 90 кг : 6 кг

Б 80 кг : 5 кг

В 80 кг : 5

Г 90 кг : б

Міркуємо так.

90 кг : 6 кг не підходить (отримаємо число без іменованих одиниць)

80 кг : 5 кг не підходить (отримаємо число без іменованих одиниць)

80 кг : 5 = (50 кг + 30 кг) : 5 = 10 кг + 6 кг = 16 кг не підходить.

Шуканий вираз 90 кг : 6 = (60 кг + 30 кг) : 6 = 60 кг : 6 + 30 кг : 6 = 10 кг + 5 кг = 15 кг

 

Завдання 3. Прибирання класу почалося о 17 год 40 хв і закінчилося о 18 год 15 хв. Скільки часу тривало прибирання?

А 1 год 35 хв

В 1 год 15 хв

Б 35 хв

Г 45 хв

Міркуємо так.

1 спосіб.

_ 18 год 15 хв

  17 год 40 хв

          35 хв – тривало прибирання класу.

Пояснення: 18 год 15 хв = 17 год + 1 год + 15 хв = 17 год + 60 хв + 15 хв = 17 год 75 хв

_ 17 год 75 хв 

  17 год 40 хв

            35 хв

2 спосіб.

18 год 15 хв = 17 год + 1 год + 15 хв = 17 год + 60 хв + 15 хв = 17 год 75 хв

17 год 75 хв – 17 год 40 хв = (17 год – 17 год) + (75 хв – 40 хв) = 35 хв.

 

Завдання 4. На скільки 1 мм менший, ніж 1 м. (Нагадаємо, що 1 м = 100 см = 1000 мм)

1000 мм – 1 мм = 999 мм – на стільки 1 мм менший, ніж 1 м.

Відповідь: 1 мм на 999 мм менший, ніж 1 м.

 

Завдання 5. 34 475 : 25 • 8 – 8356 = 2676

_34475 | 25

  25        1379

   94

   75

   197

   175

    225

    225

       0

х 1379

        8

 11032

_ 11032

    8356

    2676

 

Завдання 6. У трикутника всі сторони рівні. Його периметр дорівнює 27 см. Побудуй прямокутник, довжина якого дорівнює стороні трикутника, а ширина — на 7 см коротша. Обчисли площу прямокутника.

27 : 3 = 9 (см) – сторона трикутника, або довжина прямокутника.

9 – 7 = 2 (см) – ширина прямокутника.

Треба побудувати прямокутник довжиною 9 см, шириною 2 см. 

S = 9 см • 2 см = 18 см2 – площа прямокутника.

 

Завдання 7. У саду ростуть яблуні, груші і сливи. Яблунь – 36, що становить 2/3 усіх дерев саду. Груш — на 24 менше, ніж яблунь, а решта – сливи. Скільки слив росте в саду?

Розв'язання.

1) 36 – 24 = 12 (д.) – росте груш.

2) 36 + 12 = 48 (д.) – росте яблунь та груш разом.

Якщо 36 уже становить 2/3 усіх дерев, тоді

3) 36 : 2 • 3 = 54 (д.) – усіх дерев у саду.

4) 54 – 48 = 6 (д.) – росте слив.

Відповідь: у саду росте 6 слив.

 

ПКР Варіант 4

Завдання 1. Число 709 007 на розрядні доданки розкладають так:

А 70 000 + 9000 + 7

В 700 000 + 9000 + 7

Б 700 000 + 90 000 + 7

Г 70 000 + 90 000 + 7

Завдання 2. Значення 14 мм має вираз

А 84 мм : 6 мм

В 96 мм : 8 мм

Б 96 мм : 8

Г 84 мм : б

Міркуємо так.

84 мм : 6 мм не підходить (отримаємо число без іменованих одиниць)

96 мм : 8 = (80 мм + 16 мм) : 8 = 10 мм + 2 мм = 12 мм не підходить.

96 мм : 8 мм не підходить (отримаємо число без іменованих одиниць)

Шуканий вираз 84 мм : 6 = (60 мм + 24 мм) : 6 = 60 мм : 6 + 24 мм : 6 = 10 мм  + 4 мм = 14 мм

 

Завдання 3. Урок тривав 45 хв і закінчився о 19 год 5 хв. Коли розпочався урок?

А о 18 год 20 хв 

В о 18 год 25 хв 

Б о 19 год 20 хв

Г о 18 год 30 хв

Міркуємо так.

1 спосіб.

_19 год 05 хв

          45 хв

  18 год 20 хв – час початку уроку.

Пояснення: 19 год 5 хв = 18 год + 1 год + 5 хв = 18 год + 60 хв + 5 хв = 18 год 65 хв

_18 год 65 хв

          45 хв

 

  18 год 20 хв

2 спосіб.

19 год 5 хв = 18 год + 1 год + 5 хв = 18 год + 60 хв + 5 хв = 18 год 65 хв

18 год 65 хв – 45 хв = 18 год + (65 хв – 45 хв) = 18 год + 20 хв = 18 год 20 хв – час початку уроку. 

Відповідь: урок розпочався о 18 год 20 хв.

 

Завдання 4. На скільки 1 мм менший, ніж 1 дм? (Нагадаємо, що 1 дм = 10 см = 100 мм)

100 мм – 1 мм = 99 мм – на стільки 1 мм менший, ніж 1 дм.

Відповідь: 1 мм на 99 мм менший, ніж 1 дм.

 

Завдання 5. 9898 + 40 125 : 25 – 3485 = 8018

_40125 | 25

 25        1605

 151

 150

    12

      0

   125

   125

      0

+ 9898

   1605

  11503 

_ 11503

    3485

    8018

 

Завдання 6. Периметр квадрата 12 см. Побудуй прямокутник, ширина якого дорівнює стороні квадрата, а довжина у 3 рази більша. Обчисли його площу.

12 : 4 = 3 (см) – сторона квадрата, або ширина прямокутника.

3 • 3 = 9 (см) – довжина прямокутника.

Треба побудувати прямокутник довжиною 9 см, шириною 3 см. 

S = 9 см • 3 см = 27 см2 – площа прямокутника.

 

Завдання 7. Юля першого дня прочитала 24 сторінки, що становить 3/8 усієї кількості сторінок книжки. Другого дня Юля прочитала на 9 сторінок менше. Скільки сторінок книжки залишилося прочитати Юлі?

Розв'язання.

1) 24 – 9 = 15 (с.) – сторінок прочитала другого дня.

2) 24 + 15 = 39 (с.) – сторінок прочитала першого і другого дня разом.

Якщо 24 уже становить 3/8 усіх сторінок, тоді

3) 24 : 3 • 8 = 64 (с.) – усіх сторінок у книжці.

4) 64 – 39 = 25 (с.) – сторінок залишилось прочитати.

Відповідь: Юлі залишилося прочитати 25 сторінок.

Інші завдання дивись тут...