Інші завдання дивись тут...

ПКР Варіант 5

Завдання 1. Число «двісті вісімдесят тисяч двісті вісім» записують 

А 28 028

В 280 208

Б 28 280

Г 280 280

Завдання 2. 3 цифри буде в частці:

А 1480 : 40

В 268 800 : 70

Б 20 400 : 50

Г 144 420 : 00

Міркуємо так.

Знайдемо перше неповне ділене числа 1480 на 40, маємо 148 дасть 1 цифру результату, залишається ще одна цифра, тому разом маємо в частці 2 цифри.

Знайдемо перше неповне ділене числа 20 400 на 50, маємо 204 дасть 1 цифру результату, залишається ще дві цифри, тому разом маємо в частці 3 цифри.

 

Завдання 3. Вираз обчислено неправильно.

А 600 – 180 : 3 = 540

В 50 • (1000 : 100) = 500

Б 320 + 80 • 4 = 100

Г 800 : (40 • 5) = 4

Міркуємо так.

600 – 180 : 3 = 600 – 60 = 540

320 + 80 • 4 = 320 + 320 = 680, 680 ≠ 100

 

Завдання 4. Прогулянка почалася о 15 год 55 хв і тривала 1 год 5 хв. О котрій годині закінчилася прогулянка?

1 спосіб.

+15 год 55 хв

    1 год 05 хв

  16 год 60 хв

  17 год 00 хв – час закінчення прогулянки.

Відповідь: прогулянка закінчилась о 17 год.

2 спосіб.

15 год 55 хв + 1 год 5 хв = (15 год + 1 год) + (55 хв + 5 хв) = 16 год + 60 хв = 16 год + 1 год = 17 год – час закінчення прогулянки.

Відповідь: прогулянка закінчилась о 17 год.

 

Завдання 5. 5730 • 84 – 21 175 : 35 = 480 715

х  5730

     84

  2292

4584

481320

_21175 | 35

 210       605

    17

     0

    175

    175

       0

_ 481320

       605

   480715

 

Завдання 6. Ширина прямокутника 2 см, а довжина у 5 разів більша. Побудуй такий прямокутник. Обчисли його периметр і площу.

1 спосіб.

2 • 5 = 10 (см) – довжина прямокутника.

Треба побудувати прямокутник довжиною 10 см, шириною 2 см. 

Р = (10 см + 2 см) • 2 = 24 см – периметр прямокутника.

S = 10 см • 2 см = 20 см2 – площа прямокутника.

Або можна записати ще так:

2 • 5 = 10 (см) – довжина прямокутника.

Треба побудувати прямокутник довжиною 10 см, шириною 2 см. 

(10 + 2) • 2 = 24 (см) – периметр прямокутника.

10 • 2 = 20 (см2) – площа прямокутника.

 

Завдання 7. Перший токар виточує 72 деталі за 3 год, а другий — за 4 год. Скільки деталей виточать обидва токарі разом за 2 год, якщо працюватимуть з такою ж продуктивністю ?

Розв'язання.

1) 72 : 3 = (60 + 12) : 3 = 24 (д.) – деталей виточує за 1 год перший токар.

2) 72 : 4 = (40 + 32) : 4 = 18 (д.) – деталей виточує за 1 год другий токар.

3) 24 + 18 = 42 (д.) – деталей виточують за 1 год два токарі разом.

4) 42 • 2 = 84 (д.) – деталей виточать за 2 год два токарі разом.

Відповідь: разом за 2 год токарі виготовлять 84 деталі.

 

 

ПКР Варіант 6.

Завдання 1. Число «триста дванадцять тисяч триста двадцять» записують:

А 302 320

В 31 232

Б 312 320

Г 312 302

Завдання 2. 4 цифри у частці. 

А 82 056 : 4

В 211 110 : 62

Б 32 238 : 81

Г 26 703 : 27

Міркуємо так.

Знайдемо перше неповне ділене числа 82 056 на 4, маємо 8 дасть 1 цифру результату, залишається ще чотири цифра, тому разом маємо в частці 5 цифр.

Знайдемо перше неповне ділене числа 32 238 на 81, маємо 322 дасть 1 цифру результату, залишається ще дві цифри, тому разом маємо в частці 3 цифри.

Знайдемо перше неповне ділене числа 211 110 на 62, маємо 211 дасть 1 цифру результату, залишається ще три цифри, тому разом маємо в частці 4 цифри.

 

Завдання 3. Визнач, який вираз обчислено неправильно.

А (170 + 730) : 30 = 30

В З0 • 40 : 6 = 200

Б (560 – 240) : 80 = 40

Г 480 : 80 • 70 = 420

Міркуємо так.

(170 + 730) : 30 = 900 : 30 = 30

(560 – 240) • 80 = 320 : 80 = 4, 4 ≠ 40

 

Завдання 4. Обідня перерва в офісі розпочалась о 13 год 12 хв і закінчилась о 13 год 47 хв. Скільки часу тривала перерва?

1 спосіб.

_13 год 47 хв

 13 год 12 хв

          35 хв – тривала обідня перерва.

Відповідь: обідня перерва тривала 35 хв.

2 спосіб.

13 год 47 хв – 13 год 12 хв = (13 год – 13 год) + (47 хв – 12 хв) = 35 хв – тривала обідня перерва.

Відповідь: обідня перерва тривала 35 хв.

 

Завдання 5. 235 • 102 – 20 982 : 26 = 23163 

х  235

   102

   470

235

23970

_20982 | 26

 208       807

    18

     0

    182

    182

       0

_ 23970

      807

   23163 

 

Завдання 6. Периметр першого квадрата дорівнює 80 см. Побудуй другий квадрат, сторона якого в 10 разів менша від сторони першого квадрата. Обчисли площу другого квадрата.

1 спосіб.

80 : 4 = 20 (см) – сторона першого квадрата.

20 : 10 = 2 (см) – сторона другого квадрата.

Треба побудувати квадрат зі стороною 2 см.

S = 2 см • 2 см = 4 см2 – площа другого квадрата.

Або можна записати ще так:.

80 : 4 = 20 (см) – сторона першого квадрата.

20 : 10 = 2 (см) – сторона другого квадрата.

Треба побудувати квадрат зі стороною 2 см.

2 • 2 = 4 (см2) – площа другого квадрата.

 

Завдання 7. Токар за 3 год виточує 72 деталі. Його учень за 1 годину виточує на 8 деталей менше, ніж токар за 1 годину. Скільки деталей вони виточать разом за 2 год?

Розв'язання.

1) 72 : 3 = (60 + 12) : 3 = 24 (д.) – деталей виточує токар за 1 год.

2) 24 – 8 = 16 (д.)  – деталей виточує учень за 1 год.

3) 24 + 16 = 40 (д.) – деталей виточують за 1 год токар і учень разом.

4) 40 • 2 = 80 (д.) – деталей виточать за 2 год токар і учень разом.

Відповідь: разом за 2 год токар з учнем виготовлять 80 деталей.

Інші завдання дивись тут...