Інші завдання дивись тут...

ПКР Варіант 9.

Завдання 1. 5897 дм 

А 58 м 97 дм

В 5 м 897 дм

Б 589 м 7 дм

Г 5 км 897 м

Міркуємо так.

1 спосіб.

Нагадаємо, що для десятків відкидаємо справа 1 цифру, для сотень — 2 цифри, для одиниць тисяч — 3 цифри, для десятків тисяч — 4  і т.д. 

Скільки метрів у 5897 дм?

Міркуємо так. 10 дм = 1 м. Отже, у 10 дм стільки метрів, скільки десятків у числі 5897, тобто 589, тому 5897 дм = 589 м 7 дм

2 спосіб.

Виконаємо ділення з остачею на 10.

_5897 | 10

 50       589 (ост. 7)  

   89

   80

    97

    90

     7

3 спосіб.

5897 дм = 5890 дм + 7 дм = 589 м + 7 дм = 589 м 7 дм 

 

Завдання 2. Ряд, у якому числа розміщені в порядку зростання.

А 1/5, 1/2, 1/11

В 1/4, 1/8, 1/9

Б 1/10, 1/5, 1/3

Г 1/6, 1/4, 1/5

Міркуємо так.

У дробі під дробовою рискою знаходиться знаменник, над дробовою рискою  чисельник. Знаменник означає на скільки рівних частин щось ділимо, чисельник означає скільки таких частин беремо.

Серед дробів з однаковими чисельниками більший (менший) той дріб, у якого менший (більший) знаменник дробу.

Оскільки у нас дроби мають однакові чисельники, вибираємо рядок, де  знаменники розміщені в порядку спадання.

 

Завдання 3. Значення якого виразу дорівнює 60. 

А 540 : 90 Б 42 - 12 • 2 В 45 + 75 • 5 Г 14 • 4 – 4

Міркуємо так.

540 : 90 = 6, 6 ≠ 60.

42 – 12 • 2 = 42 – 24 = 18, 18 ≠ 60

45 + 75 : 5 = 45 + 15 = 60

 

Завдання 4. З ящика відсипали 15 кг, що становить 1/5 всієї картоплі, яка була в ньому. Скільки кілограмів картоплі було в ящику спочатку?

Розв'язання.

Якщо 15 кг уже становить 1/5 усієї картоплі, то

1) 15 : 1 • 5 = 75 (кг) – було картоплі спочатку.

Відповідь: у ящику спочатку було 75 кг картоплі.

 

Завдання 5. 16 686 : 27 • (З9 155 – 38 948) = 127 926

_ 39155 

  38948

     207

_16686 | 27

 162       618

    48

    27

    216

    216

       0

х    618 

     207

    4326

 1236

 127926

 

Завдання 6. Площа прямокутника 21 см2, його ширина — 3 см. Побудуй відрізок, довжина якого дорівнює різниці довжини і ширини прямокутника.

21 : 3 = 7 (см) – довжина прямокутника.

7 – 3 = 4 (см) – довжина відрізка.

Треба побудувати відрізок довжиною 4 см.

 

Завдання 7. Два автобуси їхали з однаковою швидкістю. Перший автобус був у  дорозі 6 год, а другий — 4 год. Другий автобус проїхав на 130 км менше, ніж перший. Скільки кілометрів проїхав кожний автобус?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 6 – 4 = 2 (год) – на стільки менше часу був у дорозі другий автобус, ніж перший.

2) 130 : 2 = (120 + 10) : 2 = 65 (км/год) – швидкість автобусів.

3) 65 • 6 = (60 + 5) • 6 = 390 (км) – проїхав перший автобус.

4) 65 • 4 = (60 + 5) • 4 = 260 (км) – проїхав другий автобус.

2 спосіб.

1) 6 – 4 = 2 (год) – на стільки менше часу був у дорозі другий автобус, ніж перший.

2) 130 : 2 = (120 + 10) : 2 = 65 (км/год) – швидкість автобусів.

3) 65 • 6 = (60 + 5) • 6 = 390 (км) – проїхав перший автобус.

4) 390 – 130 = 260 (км) – проїхав другий автобус.

Відповідь: перший автобус проїхав 390 км, другий – 260 км.

 

 

ПКР Варіант 10.

Завдання 1. 1876 кг =

А 187 ц 6 кг

В 1 ц 876 кг

Б 18 ц 76 кг

Г 18 т 75 кг

Міркуємо так.

1 спосіб.

Нагадаємо, що для десятків відкидаємо справа 1 цифру, для сотень — 2 цифри, для одиниць тисяч — 3 цифри, для десятків тисяч — 4  і т.д. 

Скільки центнерів у 1876 кг?

Міркуємо так. 100 кг = 1 ц. Отже, у 100 кг стільки центнерів, скільки сотень у числі 1876, тобто 18, тому 1876 кг = 18 ц 76 кг

2 спосіб.

Виконаємо ділення з остачею на 100.

_1876 | 100

 100      18 (ост. 76) 

   876

   800

    76

3 спосіб.

1876 кг = 1800 кг + 76 кг = 18 ц + 76 кг = 18 ц 76 кг

 

Завдання 2. Ряд, у якому числа розміщені в порядку спадання 

А 1/10, 1/12, 1/15

В 1/6, 1/5, 1/3

Б 1/3, 1/5, 1/4

Г 1/4, 1/3, 1/2

Міркуємо так.

У дробі під дробовою рискою знаходиться знаменник, над дробовою рискою  чисельник. Знаменник означає на скільки рівних частин щось ділимо, чисельник означає скільки таких частин беремо.

Серед дробів з однаковими чисельниками більший (менший) той дріб, у якого менший (більший) знаменник дробу.

Оскільки у нас дроби мають однакові чисельники, вибираємо рядок, де  знаменники розміщені в порядку зростання.

 

Завдання 3. Значення якого виразу дорівнює 15

А (83 – 79) • 5

В 70 – 11 • 5

Б 65 : 5

Г 17 • 5 - 60

Міркуємо так.

(83 - 79) • 5 = (83 – 73 – 6) • 5 = (10 - 6) • 5 = 4 • 5 = 20, 20 ≠ 15

65 : 5 = (50 + 15) : 5 = 10 + 3 = 13, 13 ≠ 15

70 – 11 • 5 = 70 – 55 = 15 

 

Завдання 4. На перерві учні купили 18 тістечок, що становить 1/2 всіх тістечок, які були в їдальні. Скільки тістечок було в їдальні?

Розв'язання.

Якщо 18 тістечок уже становить 1/2 всіх тістечок, то

1) 18 : 1 • 2 = 36 (т.) – було тістечок у їдальні.

Відповідь: у їдальні було 36 тістечок.

 

Завдання 5. (15 980 + 47 302 : 67) • 18 = 300 348

_47302 | 67 

 469       706

   40

    0

   402

   402

     0 

+ 15980

      706

   16686

х 16686

       18

 133488

 16686

 300348

 

Завдання 6. Прямокутник має площу 15 см2, його довжина — 5 см. Побудуй відрізок, довжина якого дорівнює сумі довжини і ширини прямокутника.

15 : 5 = 3 (см) – ширина прямокутника.

5 + 3 = 8 (см) – довжина відрізка.

Треба побудувати відрізок довжиною 8 см.

 

Завдання 7. Кіоск продав за день 120 кг цибулі і 50 кг моркви по однаковій ціні. За цибулю виручили на 630 грн більше, ніж за моркву. Скільки гривень виручили за цибулю і моркву окремо?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 120 – 50 = 70 (кг) – на стільки більше продали цибулі, ніж моркви.

2) 630 : 70 = 9 (грн.) – ціна за 1 кг.

3) 9 • 120 = (100 + 20) • 9 = 1080 (грн) – виручили грошей за цибулю.

4) 9 • 50 = 450 (грн) – виручили грошей за моркву.

2 спосіб.

1) 120 – 50 = 70 (кг) – на стільки більше продали цибулі, ніж моркви.

2) 630 : 70 = 9 (грн.) – ціна за 1 кг.

3) 9 • 120 = (100 + 20) • 9 = 1080 (грн) – виручили грошей за цибулю.

4) 1080 – 630 = 450 (грн) – виручили грошей за моркву.

Відповідь: за цибулю виручили 1080 гривень, за моркву – 450 гривень.

Інші завдання дивись тут...