Інші завдання дивись тут...

ПКР Варіант 13

Завдання 1. Найбільше число.

А 1/31 Б 4/31 В 31/31 Г 26/31

Міркуємо так.

У дробі під дробовою рискою знаходиться знаменник, над дробовою рискою  чисельник. Знаменник означає на скільки рівних частин щось ділимо, чисельник означає скільки таких частин беремо.

Серед дробів з однаковими знаменниками більший (менший) той дріб, у якого більший (менший) чисельник дробу.

 

Завдання 2. Значення виразу обчислено неправильно.

А 65 ц – 1 т З ц = 52 ц

В 34 ц – 2 т 1 ц = 12 ц

Б 6 т 7 ц + 20 ц = 8 т 7 ц

Г 4 т 5 ц + 30 ц = 7 т 5 ц

Міркуємо так.

Нагадаємо, що 1 т = 10 ц

1 т 3 ц = 1 т + 3 ц = 10 ц + 3 ц = 13 ц

65 ц – 13 ц = 52 ц

 

20 ц  = (20 : 10) т = 2 т або міркуємо так:

10 ц = 1 т. Отже, у 20 ц стільки тонн, скільки десятків у числі 20, тобто 2,

тому 20 ц = 2 т

6 т 7 ц + 2 т = 6 т + 7 ц + 2 т = (6 т + 2 т) + 7 ц = 8 т 7 ц

 

2 т 1 ц = 2 т + 1 ц = 2 • 1 т + 1 ц = 2 • 10 ц +  1 ц = 21 ц

34 ц – 2 т 1 ц  = 34 ц – 21 ц = 13 ц

 

Завдання 3. У трилітрові банки розлили 72 л березового соку. Скільки банок заповнили соком?

А 24 Б 14 В 76 Г 36

Міркуємо так.

72 : 3 = (60 + 12) : 3 = 24 (б.) – банок наповнили соком.

 

Завдання 4. Відрізок АВ, довжина якого дорівнює 15 см, становить 3/5 відрізка  CD. Обчисли довжину відрізка CD.

Розв'язання.

Якщо відрізок АВ довжиною 15 см уже становить 3/5 відрізка CD, тоді

15 : 3 • 5 =25 (см) – довжина відрізка CD.

Відповідь: довжина відрізка CD = 25 см.

 

Завдання 5. 114 228 : 57 • (8196 – 8159) = 74 148 

_114228 | 57

  114        2004

     2

     0

     22

       0

     228

     228

        0

_ 8196

   8159

      37

Х  2004

       37

  14028

  6012

  74148

 

Завдання 6. Довжина прямокутника дорівнює 9 см, а ширина становить 1/3 частину довжини. Обчисли площу цього прямокутника та побудуй його.

Розв'язання.

9 : 3 • 1 = 3 (см) – ширина прямокутника. 

S = 9 см • 3 см = 27 см2 – площа прямокутника.

Треба побудувати прямокутник довжиною 9 см і шириною 3 см.

Можна записати ще так:

9 : 3 • 1 = 3 (см) – ширина прямокутника. 

9 • 3 см = 27 (см2) – площа прямокутника.

Треба побудувати прямокутник довжиною 9 см і шириною 3 см.

 

Завдання 7. В овочевому кіоску продали 28 кг полуниць у 4 однакових ящиках і 7 ящиків вишень. Ящик з вишнями на 3 кг важчий, ніж ящик з полуницями. Скільки кілограмів вишень продали в кіоску?

Розв'язання.

1) 28 : 4 = 7 (кг) – важить ящик з полуницями.

2) 7 + 3 = 10 (кг) – важить ящик з вишнями.

3) 10 • 7 = 70 (кг) – вишень продали.

Відповідь: у кіоску продали 70 кілограмів вишень.

 

 

ПКР Варіант 14

Завдання 1. Найменше число.

А 20/20 Б 1/20 В 12/20 Г 11/20

Міркуємо так.

У дробі під дробовою рискою знаходиться знаменник, над дробовою рискою  чисельник. Знаменник означає на скільки рівних частин щось ділимо, чисельник означає скільки таких частин беремо.

Серед дробів з однаковими знаменниками більший (менший) той дріб, у якого більший (менший) чисельник дробу.

 

Завдання 2. Значення виразу обчислено неправильно.

А 84 см - 6 дм 2 см = 22 см

В 4 дм 6 см - 28 см = 28 см

Б 54 мм + 3 см 6 мм = 9 см

Г 3 см 8 мм + 23 мм = 61 мм

Міркуємо так.

Нагадаємо, що 1 дм = 10 см = 100 мм, 1 см = 10 мм

6 дм 2 см = 6 дм + 2 см = 60 см + 2 см = 62 см 

84 см – 6 дм 2 см = 84 см – 62 см = 22 см

 

3 см 6 мм = 3 см + 6 мм = 30 мм + 6 мм = 36 мм

54 мм + 3 см 6 мм =  54 мм + 36 мм = 90 мм

90 мм = (90 : 10) см = 9 см або міркуємо так:

10 мм = 1 см. Отже, у 90 мм стільки сантиметрів, скільки десятків у числі 90, тобто 9,

тому 90 мм = 9 см

 

4 дм 6 см = 4 дм + 6 см = 40 см + 6 см = 46 см

4 дм 6 см – 28 см = 46 см – 28 см = 18 см

 

Завдання 3. Вартість трьох коробок пластиліну 51 грн. Яка ціна коробки пластиліну?

А 17 грн Б 153 грн В 16 грн Г 48 грн

Міркуємо так.

51 : 3 = (30 + 21) : 3 = 17 (грн) – ціна коробки пластиліну.

 

Завдання 4. У магазині продали 14 планшетів, що становить 2/7 кількості проданих мобільних телефонів. Скільки мобільних телефонів продали?

Розв'язання.

Якщо 14 планшетів уже становить 2/7 від усієї кількості проданих телефонів, тоді

14 : 2 • 7 = 49 (т.) – продали мобільних телефонів.

Відповідь: продали 49 мобільних телефонів.

 

Завдання 5. (11 704 : 56 + 240) • 39 = 19 071

_11704 | 56

 112        209

    50

      0

    504

    504

      0

+209

  240

  449

х  449

     39

  4041

1347

17511

 

Завдання 6. Ширина прямокутника дорівнює 2 см, що становить 1/4 частину

його довжини. Визнач периметр цього прямокутника та побудуй його.

Розв'язання.

Якщо ширина прямокутника уже становить 1/4 частину довжини, то

2 : 1 • 4 = 8 (см) – довжина прямокутника.

Р = (2 см + 8 см) • 2 = 20 см – периметр прямокутника.

Треба побудувати прямокутник довжиною 8 см, шириною 2 см.

Можна записати ще так.

Якщо ширина прямокутника уже становить 1/4 частину довжини, то

2 : 1 • 4 = 8 (см) – довжина прямокутника.

(2 + 8) • 2 = 20 (см) – периметр прямокутника.

Треба побудувати прямокутник довжиною 8 см, шириною 2 см.

 

Завдання 7. Для офісу придбали 9 однакових ручок і 5 лінійок. Ціна лінійки на З грн менша, ніж ціна ручки. Яка вартість лінійок, якщо вартість ручок 63 грн? 

Розв'язання.

1) 63 : 9 = 7 (грн) – ціна ручки.

2) 7 – 3 = 4 (грн) – ціна лінійки.

3) 4 • 5 = 20 (грн) – вартість лінійок.

Відповідь: вартість лінійок 20 гривень.

Інші завдання дивись тут...