Інші завдання дивись тут...

ПКР Варіант 15

Завдання 1. Число сімсот одна тисяча дванадцять цифрами записують так:

А 70 112

В 701 020

Б 71 012

Г 701 012

Завдання 2. При діленні якого із чисел на 45 у частці буде 2 цифри.

А 9270 Б 3690 В 4860 Г 9135

Міркуємо так.

Знайдемо перше неповне ділене числа 9270 на 45, маємо 92 дасть 1 цифру результату, залишається ще дві цифри, тому разом маємо в частці 3 цифри.

Знайдемо перше неповне ділене числа 3690 на 45, маємо 369 дасть 1 цифру результату, залишається ще одна цифра, тому разом маємо в частці 2 цифри.

 

Завдання 3. Число 14 є розв'язком рівняння

А 4 • х = 52 – 4

В 6 + х = 7 • 3

Б 51 – х = 37

Г х – 10 = 24

Міркуємо так.

Підставимо число 14 у кожне рівняння і перевіримо на правильність.

4 • 14 = (10 + 4) • 4 = 56

52 – 4 = 48

56 ≠ 48

 

51 – 14 = 37 (розв'язок рівняння)

 

Завдання 4. «Число 340 збільш на частку чисел 630 і 7».

340 + 630 : 7 = 340 + 90 = 340 + 60 + 30 = 430

 

Завдання 5. (20 552 : 28 + 745) • 19 = 28 101

_20552 | 28

 196       734

    95

    84

    112

    112

       0

+ 734

   745

 1479

х  1479

       19

  13311 

  1479

  28101

 

Завдання 6. Довжина відрізка CD становить 3/4 довжини відрізка АВ. Відрізок

MN утричі коротший, ніж відрізок CD. Побудуй відрізок MN.

АВ = 12 см, тоді

12 : 4 • 3 = 9 (см) – довжина відрізка CD.

9 : 3 = 3 (см) – довжина відрізка MN.

Треба побудувати відрізок MN довжиною 3 см.

 

Завдання 7. Із двох міст, відстань між якими 480 км, одночасно назустріч один одному виїхали два автобуси. Швидкість першого автобуса 58 км/год, а другого — на 4 км/год більша. Через скільки годин вони зустрінуться? 

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 58 + 4 = 62 (км/год) – швидкість другого автобуса.

2) 58 + 62 = 120 (км/год) – швидкість зближення.

3) 480 : 120 = 4 (год) – час зустрічі.

2 спосіб.

1) 58 + 4 = 62 (км/год) – швидкість другого автобуса.

2) 58 + 62 = 120 (км) – проїдуть відстань за 1 год.

3) 480 : 120 = 4 (год) – час зустрічі.

Відповідь: вони зустрінуться через 4 години.

 

 

ПКР Варіант 16

Завдання 1. Число «вісімдесят тисяч чотириста сім» цифрами 

А 80 407

В 8047

Б 800 407

Г 80 047

Завдання 2. При діленні якого із чисел на 23 в частці буде 3 цифри.

А 1978 Б 92 184 В 4 761 Г 24 219

Міркуємо так.

Знайдемо перше неповне ділене числа 1978 на 23, маємо 197 дасть 1 цифру результату, залишається ще одна цифра, тому разом маємо в частці 2 цифри.

Знайдемо перше неповне ділене числа 92 184 на 23, маємо 92 дасть 1 цифру результату, залишається ще три цифри, тому разом маємо в частці 4 цифри.

Знайдемо перше неповне ділене числа 4761 на 23, маємо 47 дасть 1 цифру результату, залишається ще дві цифри, тому разом маємо в частці 3 цифри.

 

Завдання 3. Число 7 є розв'язком рівняння

А 12 • х = 96

В 42 : х = 7

Б х + 54 = 70 - 9

Г х • 5 = 40 – 15

Міркуємо так.

Підставимо число 7 у кожне рівняння і перевіримо на правильність.

12 • 7 = (10 + 2) • 7 = 70 + 14 = 84

84 ≠ 96

 

7 + 54 = 61

70 – 9 = 61

61 = 61 (розв'язок)

 

Завдання 4. «Число 600 зменш на добуток чисел 30 і 6»

600 – 30 • 6 = 600 – 180 = 420

 

Завдання 5. (6987 + 21 805 : 35) – 5468 = 2 142

_21805 | 35

 210        623

    80

    70

    105

    105

       0

+ 6987 

    623

   7610

_ 7610

   5468

   2142

 

Завдання 6. Довжина відрізка АВ становить 2/3 довжини відрізка CD. Відрізок

КО удвічі довший, ніж відрізок АВ. Побудуй відрізок КО.

АВ = 9 см, тоді

9 : 3 • 2 = 6 (см) – довжина відрізка АВ.

6 • 2 = 12 (см) – довжина відрізка КО.

Треба побудувати відрізок КО довжиною 12 см.

 

Завдання 7. Від пристані у протилежних напрямках одночасно вирушили катер і моторний човен. Швидкість катера 32 км/год, а човна — у 2 рази менша. На якій відстані один від одного будуть катер і моторний човен через 2 год?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 32 : 2 = (20 + 12) : 2 = 16 (км/год) – швидкість човна.

2) 32 + 16 = 48 (км/год) – швидкість віддалення.

3) 48 • 2 = (40 + 8) • 2 = 96 (км) – відстань між катером та човном через 2 год.

2 спосіб.

1) 32 : 2 = (20 + 12) : 2 = 16 (км/год) – швидкість човна.

2) 32 + 16 = 48 (км) – відстань між катером і човном за 1 год.

3) 48 • 2 = (40 + 8) • 2 = 96 (км) – відстань між катером та човном через 2 год.

Відповідь: через 2 години катер і моторний човен будуть на відстані 96 км.

Інші завдання дивись тут...