Інші завдання дивись тут...

Детальну інформацію про збірник див. на сайті видавництва "Навчальна книга - БОГДАН" 

МАТЕМАТИКА. Відповіді. Пояснення.

Контрольна робота №1. Варіант 1.

Завдання 1.

1) п'ятсот одна тисяча шістдесят

 

Сотні

тисяч

Десятки

 тисяч

Одиниці

тисяч

Сотні Десятки Одиниці
5 0 1 0 6 0

2) триста тисяч двісті

 

Сотні

тисяч

Десятки

тисяч

Одиниці

тисяч

Сотні Десятки Одиниці
3 0 0 2 0 0

Завдання 2.

А 3/5   Б 2/6   В 2/5    Г 1/5

Завдання 3. 

А Правильно (віднімання в дужках – ділення - множення)

Б Правильно (ділення, віднімання в дужках, віднімання)

В Неправильно (ділення, множення)

Г Правильно (віднімання в дужках, ділення, множення)

Завдання 4. 

307 – х = 154          Розв'язком є число 153

Щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю

х = 307 – 154

х = 153

307 – 153 = 154 

Завдання 5. 

3 т 6 ц : 4 = 9 ц 

3 т 6 ц : 4 = (30 ц  + 6 ц) : 4 = 36 ц : 4 = 9 ц

Завдання б.

9853 : 59 - 7155 : 265 = 167 – 27 = 140

_9853| 59

 59     167

 395

 354

   413

   413

      0

_7155 | 265

  530    27

  1855

  1855

       0

Завдання 7. 

Прогулянка почалася о 10 год 35 хв і тривала 1 год 45 хв. Коли закінчилася прогулянка?

Розв'язання.

1) 10 год 35 хв + 1 год 45 хв = (10 год + 1 год) + (35 хв + 45 хв) = 11 год + 80 хв = 11 год + 60 хв + 20 хв = 11 год + 1 год + 20 хв = 12 год 20 хв.

Відповідь: прогулянка закінчилась о 12 год 15 хв.

Завдання 8.

Сад прямокутної форми має довжину 80 м і ширину 60 м. 5/8 площі саду займають яблуні, а решту — груші. Яку площу саду займають груші?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 80 • 60 = 4800 (м2) — площа саду.

2) 4800 : 8 • 5 = 3000 (м2) — площу займають яблуні.

3) 4800 - 3000 = 1800 (м2) – площу займають груші.

2 спосіб.

1) 80 • 60 = 4800 (м2) — площа саду;

2) 8 – 5 = 3 (ч.) – частини площі припадає на груші.

3) 4800 : 8 • 3 = 1800 (м2) — площу займають груші.

Відповідь: 1800 м2

 

Контрольна робота №1. Варіант 2.

Завдання 1.

1) двісті сімнадцять тисяч сто двадцять сім

 

Сотні

Десятки

тисяч

Одиниці

тисяч

Сотні Десятки Одиниц
2 1 7 1 2 7

2) п'ятсот шість тисяч п'ятсот шість

 

Сотні

Десятки

тисяч

Одиниці

тисяч

Сотні Десятки Одиниці
5 0 6 5 0 6

Завдання 2.

А 1/4        Б 2/3      В 3/6       Г 2/4

Завдання 3. 

А Неправильно (множення, віднімання в дужках, ділення) 

Б Правильно (множення, ділення)

В Правильно (ділення, ділення, додавання)

Г Правильно (ділення, множення, віднімання)

Завдання 4. 

х + 456 = 600   Розв'язком є число 144

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок.

х = 600 – 456  

х = 144 

144 + 456 = 600 

Завдання 5.

2 т 7 ц : 5 = 540 кг

2 т 7 ц : 5 = (2000 кг  + 700 кг) : 5 = 2700 кг : 5 = 540 кг

Завдання 6. 

(253 + 488 : 2) + 36 : 6 = 503 

(253 + 488 : 2) + 36 : 6 = (253 + 244) + 6 = 253 + (244 + 6) = 253 + 250 = 503 

Завдання 7. 

Навчання у школі почалося о 8 год 30 хв і закінчилось о 13 год 05 хв. Скільки часу тривало навчання?

Розв'язання.

1) 13 год 05 хв - 8 год З0 хв = 12 год + 1 год + 05 хв - 8 год 30 хв = 12 год 65 хв – 8 год 30 хв = (12 год – 8 год) + (65 хв – 30 хв) = 4 год 35 хв

Відповідь: навчання тривало 4 год 35 хв. 

Завдання 8.

Сторона квітника квадратної форми 8 м. 7/16 — усієї площі засаджено  ромашками, а решту площі — чорнобривцями. Яка площа квітника засаджена чорнобривцями?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 8 • 8 = 64 (м2) — площа квітника.

2) 64 : 16 • 7 = 28 (м2) — площа, засаджена ромашками.

3) 64 - 28 = 36 (м2) – площа, засаджена чорнобривцями.

2 спосіб.

1) 8 • 8 = 64 (м2) — площа квітника.

2) 16 – 7 = 9 (ч) – частин площі припадає на чорнобривці.

3) 64 : 16 • 9 = 36 (м2) — площа, засаджена чорнобривцями.

Відповідь: 36 м2.

 

Контрольна робота № 2. Варіант 1.

Завдання 1.

а) 80 000 + 3 000 + 50 = 83 050

б) 900 000 + 4 000 + 30 + 6 = 904 036

Завдання 2. 

Серед дробів з однаковими знаменниками більший дріб той, у якого більший чисельник (щось ділимо на однакову кількість, а беремо більшу кількість). 

А 5/9 > 4/9 

Б 3/9 < 4/9

В 4/9 = 4/9

Г 2/9 < 4/9

Завдання 3. 

А коло, трикутник, прямокутник

Б куля, конус, паралелепіпед

В циліндр, коло, піраміда

Г конус, куля, циліндр

Завдання 4. 

Якщо к = 28, тоді 190 + к = 190 + 28 = 218 

Завдання 5. 

32 км 024 м : 2 = (32 км + 024 м) : 2 = 16 км + 012 м = 16 км 012 м

Завдання 6. 

х + 871 = 640 384 : 32 

х + 871 = 20 012 

х = 20 012 – 871 38 

х = 19 141

19 141 + 871 = 20 012

640 384 : 32 = 20 012 

20 012 = 20 012 

_640384 | 32

  64        20012

      3

      0

      38

      32

       64

       64

         0 

Завдання 7. 

2614 + 1307 + 105 • 19 = 5916

х 105

    19

   945

  105

  1995

+ 2614

   1307 

   1995

   5916

Завдання 8. 

За 4 год турист пройшов 20 км. Скільки йому потрібно часу, щоб подолати відстань 60 км?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 20 : 4 = 5 (км) – проходить відстань за 1 год.

2) 60 : 5 = 12 (год) – потрібно часу.

2 спосіб.

1) 60 : 20 = 3 (р) – у стільки разів більшу відстань треба пройти туристові.

2) 4 год • 3 = 12 (год) – потрібно часу.

Відповідь: 12 годин.

 

Контрольна робота № 2. Варіант 2.

Завдання 1.

а) 90 000 + 900 + 90 = 90 990

б) 300 000 + 8 000 + 60 + 1 = 308 061

Завдання 2.

Серед дробів з однаковими знаменниками менший дріб той, у якого менший чисельник (щось ділимо на однакову кількість, а беремо меншу кількість). 

А 2/7 < 3/7

Б 3/7 = 3/7

В 6/7 > 3/7

Г 7/7 > 3/7

Завдання 3.  

А еліпс, шестикутник, коло

Б ромб, прямокутник, трикутник

В куля, конус, паралелепіпед

Г куля, трикутник, прямокутник.

Завдання 4. 

Якщо с = 63, то с – 4 = 63 – 4 = 59

Завдання 5. 

8 км 45 м : 5 = (8000 м + 45 м) : 5 = 8045 м : 5 = 1609 м = 1 км 609 м

_8045 | 5

 5       1609

 30

 30

    4

    0

    45

    45

      0

Завдання 6. 

х : 6 = 128 – 43  

х : 6 = 85

х = 85 • 6

х = 510 

510 : 6 = 85

128 – 43 = 85

85 = 85

Завдання 7. 

2989 + 11 – 102 • 26 = 3000 – 2652 = 348

х 102 

    26

  612

204

2652  

Завдання 8. 

Автомобіль за 2 години проїхав 160 км. За скільки годин він проїде 480 км?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 160 : 2 = 80 (км) – проходить відстань за 1 год.

2) 480 : 80 = 6 (год) – потрібно часу.

2 спосіб.

1) 480 : 160 = 3 (р) – у стільки разів більшу відстань треба пройти туристові.

2) 2 год • 3 = 6 (год) – потрібно часу.

Відповідь: 6 годин.

 

Контрольна робота № З. Варіант 1.

Завдання 1.

305 760 = 300 000 + 5 000 + 700 + 60

Завдання 2.

Знаменник показує на скільки частин поділили (записується під дробовою рискою), чисельник показує скільки взяли таких частин (записується над дробовою рискою).

Дріб із чисельником 5 та знаменником 8:

5

8

Завдання 3

Довжина відрізка становить 10 см.

Завдання 4.

х : 30 = 120   Розв'язком є число 3600

х = 120 • З0 

х = 3600 

3600 : З0 = 120

Завдання 5.

910 218 : 3 = 303 406

_910218 | 3 

 9          303406

  1

  0

  10

   9

   12

   12

      1

      0

      18

      18

        0 

Завдання 6.

713 : 31 + (197 + 25) • 3 = 23 + 222 • 3 = 23 + 666 = 689 

_713 | 31

 62    23

  93

  93

   0

+  197

     25

    222

Завдання 7. 

На виставці були представлені диня і головка капусти. Маса дині — 80 кг і вона в 5 разів важча від капусти. Яка маса головки капусти?

Розв'язання.

1) 80 : 5 = 16 (кг) - маса головки капусти.

Відповідь: 16 кг. 

Завдання 8.

Із двох міст, відстань між якими 520 км, вийшли одночасно назустріч один одному два поїзди і зустрілися через 4 год. Один поїзд ішов зі швидкістю 60 км/год. З якою швидкістю йшов другий поїзд?

Розв'язання.

1) 60 • 4 = 240 (км) — проїхав перший поїзд.

2) 520 – 240 = 280 (км) — проїхав другий поїзд.

3) 280 : 4 = 70 (км/год) – швидкість другого поїзда.

Відповідь: другий поїзд йшов зі швидкістю 70 км/год.

  

Контрольна робота № З. Варіант 2.

Завдання 1. 

160 016 = 100 000 + 60 000 + 10 + 6

Завдання 2.

Знаменник показує на скільки частин поділили (записується під дробовою рискою), чисельник показує скільки взяли таких частин (записується над дробовою рискою).

Дріб із чисельником 3 та знаменником 7:

3

7

Завдання 3.

Довжина відрізка становить 40 мм 

Завдання 4. 

40 • х = 240  Розв'язком є число 6

х = 240 : 40 

х = 6

40 • 6 = 240 

Завдання 5. 

28 480 : 8 = 3560

_28480 | 8   

 24       3560

   44 

   40

    48

    48

     0

Завдання 6

189 • 13 – (307 – 172) : 5 = 2457 – 135 : 5 = 2457 – (100 + 35) : 5 = 2457 – (20 + 7) = 2457 – 27 = 2430

х 189

    13

   567

 189

 2457

- 307

  172

  135 

Завдання 7. 

У школі 374 учні. Учнів середніх класів 114, що становить 3/5 учнів старших

класів. Решта — школярі початкових класів. Скільки учнів початкових класів у школі?

Розв'язання.

Оскільки 114 учнів середніх класів уже становить 3/5 учнів старших класів, тому

1) 114 : 3 • 5 = 190 (уч.) — учнів старших класів.

2) 114 + 190 = 304 (уч.) — учні середніх і старших класів разом.

3) 374 – 304 = 70 (уч.) – учнів початкових класів.

Відповідь: у школі 70 учнів початкових класів. 

Завдання 8. 

Від двох пристаней, відстань між якими 96 км, вирушили одночасно назустріч один одному два теплоходи. Один із них ішов зі швидкістю 26 км/год, а другий — 22 км/год. Через скільки годин теплоходи зустрінуться?

Розв'язання.

1) 26 + 22 = 48 (км) — проходять відстань за 1 год.

2) 96 : 48 = 2 (год) – потрібно часу до зустрічі.

Відповідь: теплоходи зустрінуться через 2 години.

Інші завдання дивись тут...