Інші завдання дивись тут... 

Контрольна робота № 7. Варіант 1.

Завдання 1.

а) у числі 659 321 сотень 

б) у числі 659 321 тисяч 9

Завдання 2.

Серед дробів з однаковими знаменниками більший дріб той, у якого більший чисельник (щось ділимо на однакову кількість, а беремо більшу кількість). 

Щоб порівняти дроби, треба звести їх до однакових знаменників.

В 2/7 < 4/7

Завдання 3.

Не має граней таке геометричне тіло : куля.

Завдання 4.

х : 30 = 19   Розв'язком є число 570

х = 19 • 30

х = 570 

570 : 30 = 19

Завдання 5. 

6 м 85 см • 7 = 47 м 95 см

1 спосіб.

6 м 85 см • 7 = (6 м + 85 см) • 7 = 6 м • 7 + 85 см • 7 = 42 м + 595 см = 42 м + 500 см + 95 см = 42 м + 5 м + 95 см = 47 м 95 см

2 спосіб.

6 м 85 см • 7 = 685 см • 7 = 4795 см = 47 м 95 см  

Завдання 6.

64 040 – 8000 : 40 + 3070 = 66 910 

- 64040

     200

  63840 

+63840

   3070

  66910 

Завдання 7. 

Якщо за 9 хв автомат закриває 630 банок, то за 7 хв він закриє 490 банок.

Розв'язання.

1) 630 : 9 = 7 (б.) – закриває банок за 1 хв.

2) 7 • 7 = 490 (б.) – закриє банок.

Відповідь: за 7 хвилин автомат закриє 490 банок.

Завдання 8. 

У теплиці виростили 100 000 гвоздик. 44 650 квіток відправили в одне

місто, а 5/6 решти — в друге місто. Скільки квітів відправили в друге місто?

Розв'язання.

1) 100 000 – 44 650 = 55 350 (к.) — решта квіток.

2)  55 350 : 6 • 5 = 46 125 (к.) — квітів відправили в друге місто.

Відповідь: у друге місто відправили 46 125 квітів.

 

Контрольна робота № 7. Варіант 2.

Завдання 1.

а) у числі 328 456 всього одиниць 

328 456.

б) у числі 328 456 всього сотень тисяч 

3  

Завдання 2. 

Серед дробів з однаковими знаменниками більший дріб той, у якого більший чисельник (щось ділимо на однакову кількість, а беремо більшу кількість). 

Щоб порівняти дроби, треба звести їх до однакових знаменників.

А, Б, Г – неправильні

В – правильний.

Завдання 3.

Тінь від грані циліндра може бути кругла, прямокутна, квадратна. Не можна отримати тінь 

В Трикутну.

Завдання 4. 

х • 12 = 1872  Розв'язком є число 156

х = 1872 : 12

х = 156

156 • 12 = 1872

Завдання 5. 

7 км 256 м • 4 = 29 км 24 м

1 спосіб.

7 км 256 м • 4 = (7 км + 256 м) • 4 = 28 км + 1024 м = 28 км + 1000 м + 24 м = 29 км 24 м

2 спосіб.

7 км 256 м • 4 = 7256 м • 4 = 29024 м = 29000 м + 24 м = 29 км 24 м

Завдання 6. 

59 819 – 60 • 800 – 9070 = 2749

_59819

 48000

 11819

_11819

   9070

   2749

Завдання 7. 

Якщо робітник за 6 год виготовляє 54 деталі, то за 8 год він виготовить 72 деталі.

Розв'язання.

1) 54 : 6 = 9 (д.) – виготовляє деталей за 1 год.

2) 9 • 8 = 72 (д.) – виготовить деталей.

Відповідь: за 8 годин робітник виготовить 72 деталі.

Завдання 8.  

На автобазі 1000 легкових і вантажних автомобілів, причому легкових 416. ¾  вантажних автомобілів відправили на збирання врожаю. Скільки вантажівок поїхало на збирання врожаю?

Розв'язання.

1) 1000 – 416 = 584 (ав.) — вантажних автомобілів.

2)  584 : 4 • 3 = 438 (ав.) — автомобілів відправили на збирання врожаю. Відповідь: на збирання врожаю поїхало 438 вантажних автомобілів.

 

Контрольна робота № 8. Варіант 1

Завдання 1.

Сусідами числа 19 999 є 

19 998 і 20 000

Завдання 2.

2/5 від 1 км = 1 км : 5 • 2 = 1000 м : 5 • 2 = 400 м

Завдання 3.

Формула площі прямокутника

Р = а • б , де а, б – сторони прямокутника.

А 7 см2

Б 15 см2

В 16 см2

Г 6 см2

Завдання 4.

А 28 784 : 7 

Завдання 5. 

20 грн 72 к : 7 = 2 грн 96 коп

20 грн 72 к : 7 = 2072 к : 7 = 296 к = 200 к + 96 к = 2 грн 96 к

Завдання 6

Якщо а = 18103, то а - а : 43 = 18103 – 18103 : 43 = 18 103 – 421 = 17 682

Завдання 7. 

Довжина прямокутника 12 см, ширина — на 4 см менша. Знайди площу прямокутника.

Розв'язання.

1) 12 – 4 = 8 (см) — ширина прямокутника.

2) 12 • 8 = 96 (см2) – площа прямокутника.

Відповідь: площа прямокутника 96 см2.

Завдання 8.

Два автобуси одночасно виїхали з однієї автостанції у протилежних напрямках. Швидкість першого автобуса 60 км/год, а другого — на 10 км/год більша. Яка відстань буде між автобусами через 5 годин?

Розв'язання.

1 спосіб.

1)  60 + 10 = 70 (км/год) — швидкість другого автобуса.

2)  60 + 70 = 130 (км/год) — швидкість віддалення.

3) 130 • 5 = 650 (км) – відстань між автобусами.

2 спосіб.

1)  60 + 10 = 70 (км/год) — швидкість другого автобуса.

2)  60 + 70 = 130 (км) — відстань між автобусами за 1 год.

3) 130 • 5 = 650 (км) – відстань між автобусами за 5 год.

Відповідь: відстань між автобусами становитиме 650 км.

 

Контрольна робота № 8. Варіант 2

Завдання 1.

Сусідами числа 3239 є числа

3238 і 3240

Завдання 2.

¾ від 1 т = 1 т : 4 • 3 = 1000 кг : 4 • 3 = 250 кг • 3 = 750 кг

Завдання 3. 

Формула площі прямокутника

Р = а • б , де а, б – сторони прямокутника.

А 7 см2

Б 12 см2

В 16 см2

Г 12 см2

Завдання 4. 

36 075 : 37 

Завдання 5.

60 грн 78 к : 6 = 10 грн 13 к

1 спосіб

60 грн 78 к : 6 = (60 грн + 78 к) : 6 = 60 грн : 6 + 78 к : 6 = 10 грн 13 к

2 спосіб

60 грн 78 к : 6 = 6078 к : 6 = 1013 к = 1000 к + 13 к = 10 грн 13 к

Завдання 6.

Якщо к = 11 016, то к + к : 27 = 11016 + 11016 : 27 = 11016 + 408 = 11424 

Завдання 7. 

Ширина підвіконня 20 см, а його довжина — на 80 см більша. Яка площа підвіконня?

Розв'язання.

1) 20 + 80 = 100 (см) — довжина підвіконня.

2) 20 • 100 = 2000 (см2) – площа підвіконня.

Відповідь: площа підвіконня 2000 см2.

Завдання 8. 

Два електропоїзди одночасно відійшли від однієї станції у протилежних напрямках. Швидкість першого поїзда 130 км/год, а швидкість другого – на 30 км/год менша. Яка відстань буде між електропоїздами через 4 години?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 130 – 30 = 100 (км/год) — швидкість другого поїзда.

2) 130 + 100 = 230 (км/год) — швидкість віддалення.

3)  230 • 4 = 920 (км) – відстань між поїздами.

2 спосіб.

1) 130 – 30 = 100 (км/год) — швидкість другого поїзда.

2) 130 + 100 = 230 (км) —  відстань між поїздами за 1 год.

3) 230 • 4 = 920 (км) – відстань між поїздами за 4 год.

Відповідь: відстань між електропоїздами буде 920 км.

 

Контрольна робота № 9. Варіант 1.

Завдання 1.

Сусідами числа 6899 є числа

6898 і 6900

Завдання 2.

Якщо 2/3 від числа уже становить 32, тоді 

32 : 2 • 3 = 48 – шукане число.

Завдання 3.

Б 29 • 3 + 60 : 5 (множення, ділення, додавання)

Завдання 4 

х : 4 = 32

х =  32 • 4 

х = 128

128 : 4 = 32

Завдання 5.

8 год 15 хв - Згод 20 хв = 4 год 55 хв

8 год 15 хв - Згод 20 хв = 7 год + 1 год + 15 хв – 3 год 20 хв = 7 год 75 хв – 3 год 20 хв = (7 год – 3 год) + (75 хв – 20 хв) = 4 год 55 хв

Завдання 6.

6840 + (8000 – 600 : 4) = 14 690 

600 : 4 = (400 + 200) : 4 = 100 + 50 = 150

_8000

   150

  7850

+ 6840

   7850

  14690

Завдання 7.

Маслозавод відправив у три магазини 2800 кг масла, причому в перший магазин — 1/4 від цієї кількості. Скільки кілограмів масла відправив в перший магазин?

Розв'язання.

2800 : 4 • 1 = 700 (кг) 

Відповідь: у перший магазин відправили 700 кг масла.

Завдання 8. 

Теплохід пройшов 768 км за 32 год. За скільки годин він подолає 864 км, :що його швидкість збільшити на 12 км за годину?

Розв'язання.

1) 768 : 32 = 24 (км/год) — швидкість теплохода;

2)  24 + 12 = 36 (км/год) — швидкість теплохода після збільшення;

3)  864 : 36 = 24 (год).

Відповідь: 864 км теплохід подолає за 24 години. 

 

Контрольна робота № 9. Варіант 2.

Завдання 1.

Сусідами числа 7599 є числа

7598 і 7600

Завдання 2.

Якщо 3/5 від числа уже становить 30, тоді 

30 : 5 • 3 = 18 – шукане число.

Завдання 3. 

А 18 • 5 – 14 • 6 (множення, множення, віднімання)

Завдання 4 

х – 8 = 90

х = 90 + 8

х = 98

Завдання 5.

7 год 9 хв – 4 год 19 хв = 2 год 50 хв

7 год 9 хв – 4 год 19 хв = 6 год + 60 хв + 9 хв – 4 год 19 хв = 6 год 69 хв – 4 год 19 хв = (6 год – 4 год) + (69 хв – 19 хв) = 2 год 50 хв

Завдання 6.  

720 + (4000 – 200 : 5) = 4680

4000 – 200 : 5 = 4000 – 40 = 3960 

+ 3960

    720

   4680

Завдання 7.

На овочевий склад завезли 9 т 6 ц картоплі. До обіду розвантажили 1/3 частину картоплі. Скільки центнерів картоплі розвантажили до обіду?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 96 : 3 = 32 (ц) = 3 т 2 ц

2 спосіб 

9 т 6 ц : 3 = 9 т : 3 + 6 ц : 3 = 3 т 2 ц

Відповідь: до обіду розвантажили 3 т 2 ц картоплі.

Завдання 8.  

Від будинку до річки 60 км. Мотоцикліст до річки їхав зі швидкістю 20 км/год, а назад повертався зі швидкістю - на 5 км/год меншою. Скільки часу витратив мотоцикліст на всю поїздку?

Розв'язання.

1)  60 : 20 = 3 (год) — час на дорогу вперед.

2) 20 – 5 = 15 (км/год) — швидкість мотоцикліста дорогою назад.

3)  60 : 15 = 4 (год) — час на дорогу назад.

4)  3 + 4 = 7 (год) – час на всю поїздку.

Відповідь: на всю поїздку мотоцикліст витратив 7 годин. 

Інші завдання дивись тут...