Інші завдання дивись тут... 

Контрольна робота № 10. Варіант 1.

Завдання 1.

а) з дванадцяти тисяч і двадцяти одиниць складається число

12 020

б) з дев'яти тисяч і дев'яносто п'яти одиниць складається число

9 095 

Завдання 2.

Щоб знайти 3/7 від числа 42 000, треба

42 000 : 7 • 3

Завдання 3.

У кубі вершин 8.

Завдання 4. 

А 4 км 300 м > 700 м 

Б 2 год 48 хв < 12 хв 

В 60 кг > 80 кг 

Г 18 грн 50 к. < 1850 к.

Завдання 5. 

5 год 32 хв + 2 год 45 хв = 8 год 17 хв 

5 год 32 хв + 2 год 45 хв = (5 год + 2 год) + (32 хв + 45 хв) = 7 год 77 хв = 7 год + 60 хв + 17 хв = 8 год 17 хв

Завдання 6. 

10 ц 08 кг - 4 ц 12 кг < 10 ц 80 кг - 412 кг  

Розглянемо дві різниці, від'ємники рівні 4 ц 12 кг = 4 • 100 кг + 12 кг = 412 кг,

Зменшуване лівої половини менше, тому різниця зліва менша.

20 800 м + 4003 м > 20 км 008 м + 4 км 030 м 

Розглянемо дві суми, перший доданок лівого виразу на 792 більший, ніж перший доданок правого виразу, другий доданок лівого виразу на 27 менший, ніж другий доданок правого виразу, тому сума зліва більша.

Завдання 7.  

78 940 – (7000 – 900 : 2) = 72 390

78 940 – (7000 – 900 : 2) = 78 940 – (7000 – 450) = 78 940 – 6550 = 72390

_ 7000

    450

   6550

_78940

   6550

  72390

Завдання 8.  

Першого дня у магазин завезли 540 м тканини, другого — 460 м такої тканини. Всього в магазин завезли 50 сувоїв тканини. Скільки сувоїв тканини завозили в магазин кожного дня?

Розв'язання.

1) 540 + 460 = 1000 (м) — завезли всього метрів тканини.

2)  1000 : 50 = 20 (м) — метрів тканини в одному сувої.

3)  540 : 20 = 27 (с.) — завезли сувоїв першого дня.

4)  460 : 20 = 23 (с.) — завезли сувоїв другого дня. 

Відповідь: першого дня завезли 27 сувоїв, другого дня — 23 сувої.

 

Контрольна робота № 10. Варіант 2

Завдання 1.

а) з сімнадцяти тисяч і семи одиниць складається число

17 007

б) зі ста тисяч триста одиниць складається число

100 300

Завдання 2.

Щоб знайти 4/9 від числа 8100, треба

8100 : 9 • 4

Завдання 3. 

У розгортці куба 6 квадратів (4 бокові, один верхній, один нижній)

Завдання 4. 

А 1200 кг > 11 т           (неправильно, бо 1200 кг < 11 000 кг)

Б 1 хв 20 с > 90 с         (неправильно, бо правильно 80 с < 90 с)

В 870 дм > 780 дм 

Г 5 грн 72 к. < 572 к.  (неправильно, бо 572 к = 572 к)

Завдання 5.  

9 год 52 хв + 3 год 25 хв = 13 год 17 хв

9 год 52 хв + 3 год 25 хв = (9 год + 3 год) + (52 хв + 25 хв) = 12 год 77 хв = 12 год + 60 хв + 17 хв = 13 год 17 хв 

Завдання 6.  

а) 10 001 • 9 □ 101 101 • З 

    10 076 • 8 □ 107 600 • 2

б) 37 050 • 4 > 3 705 • 4 (у виразі зліва перший множник більший, другий однаковий, тому добуток зліва більший)

    80 070 • 5 > 8 007 • 5 (у виразі зліва перший множник більший, другий однаковий, тому добуток зліва більший)

Завдання 7.  

580 + (6000 – 400 : 8) = 6530

580 + 6000 – 50 = 6580 – 50 = 6530 

Завдання 8.

В їдальню привезли однакову кількість дволітрових і трилітрових банок із соком, всього 150 л. Скільки літрів соку привезли у дволітрових і трилітрових банках окремо?

Розв'язання.

1) 2 + 3 = 5 (л) — літрів соку в дволітровій і трилітровій банках разом.

2)  150 : 5 = 30 (б.) — привезли банок.

3)  2 • 30 = 60 (л) — літрів соку в дволітрових банках.

4)  3 • 30 = 90 (л) — літрів соку в трилітрових банках. 

Відповідь: у дволітрових банках привезли 60 л соку, а в трилітрових — 90 л соку.

 

Контрольна робота № 11. Варіант 1

Завдання 1. 

а) одиниці розряду тисяч підкреслено у числі

29834 

б) одиниці розряду десятків підкреслено у числі

3897

Завдання 2. 

Всього частин (квадратів) 4 • 4 = 16, зафарбовано 4 частини, тобто

4/16

Завдання 3. 

За формулою площі прямокутника маємо S = a • b, де a,b – довжини сторін  прямокутника, тому площа прямокутника зі сторонами 2 см і 5 см дорівнює  

2 см • 5 см = 10 см2

Завдання 4.

З кабелю 67 м можна нарізати 6 кусків по 11 метрів.

67 : 11 = 6 (ост. 1)

Буде 6 кусків по 11 метрів та ще 1 метр кабелю.

Завдання 5. 

23 000 •  □ < 46 000 : 10 

А 1; 0        

Завдання 6.  

(15 131 + 601) : 36 • 16 = 6992

(15 131 + 601) : 36 • 16 = 15732 : 36 • 16 = 6992

_15732 |  36

 144     437

   133

   108

    252

    252

       0

Завдання 7.

Від міста до селища 780 км. За скільки годин автобус подолає цю від якщо його швидкість становить 65 км/год?

Розв'язання.

780 : 65 = 12 (год) 

Відповідь: автобус подолає відстань за 12 годин.

Завдання 8.

Ширина шкільної дошки 2 м, а довжина — 4 м. Скільки грамів фарби значиться для фарбування цієї дошки, якщо на 1 м2 витрачають 250 г фарби?

Розв'язання.

1) 2 • 4  = 8 (м2) — площа шкільної дошки.

2)  250 • 8 = 2000 (г) = 2 (кг)

Відповідь: для фарбування цієї дошки знадобиться 2 кг фарби.

 

Контрольна робота № 11. Варіант 2.

Завдання 1. 

а) одиниці розряду десятків тисяч підкреслено у числі

13398 

б) одиниці розряду сотень підкреслено у числі

31824

Завдання 2. 

Всього частин (трикутників) 8 • 2 = 16, зафарбовано 4 частини, тобто

4/16

Завдання 3. 

За формулою площі прямокутника маємо S = a • b, де a,b – довжини сторін  прямокутника, тому площа прямокутника зі сторонами 3 м і 6 м дорівнює 3 м • 6 м  = 18 м2

Завдання 4.

З кабелю довжиною 405 м можна нарізати 5 кусків по 80 метрів.

405 : 80 = 5 (ост. 5)

Буде 5 кусків по 80 метрів та ще 5 метрів кабелю.

Завдання 5. 

□ • 40 > 800 : 20 

Г 2;3        

Завдання 6.

25 • (124 + 693) + 24 012 : 12 = 22 426

25 • (124 + 693) + 24 012 : 12 = 25 •  817 + 1001 = 20425 + 1001 = 22 426

+124

  693

  817

х  817

     25

  4085

 1634

 20425

_24012 | 12_

 24       1001

      1

      0

      12

      12

        0

Завдання 7.  

Відстань між двома містами 512 км. З якою швидкістю має рухатися поїзд, щоб подолати цю відстань за 8 годин?

Розв'язання.

1) 512 : 8 = 64 (км/год)

Відповідь: поїзд мас рухатися із швидкістю 64 км/год.

Завдання 8.  

Ширина прямокутної площі 60 м, а довжина 100 м. Скільки кілограмів асфальту потрібно для покриття цієї площі, якщо на 1 м2 витрачають 5 кг асфальту?

Розв'язання.

1) 60 • 100 = 6000 (м2) — площа прямокутної поверхні. 

2) 50 6000 = 300 000 (кг) = 300 (т) – потрібно асфальту.

Відповідь: для покриття цієї площі потрібно 300 т асфальту.

 

Контрольна робота № 12. Варіант 1.

Завдання 1.

Найбільше число 

9999

Завдання 2.

Серед дробів з однаковими знаменниками більший дріб той, у якого більший чисельник (щось ділимо на однакову кількість, а беремо більшу кількість). 

2/7 > 1/7

Завдання 3.

Величина 1 дм2 означає

Б площа квадрата зі стороною 1 дм.

Завдання 4.

7 + х = 12

х = 12 – 7

 

х • 70 = 490

х = 490 : 70

х = 7

 

х – 7 = 92

х = 92 + 7 

х = 99

 

7 – х = 49

х = 7 – 49

Завдання 5.

400 : □ > 20

Б 10

Завдання 6. 

Якщо а = 240, то а • 15 – а = 240 • 15 – 240 = 240 • (15 – 1) = 240 • 14 = 3360

х 240

   14

  960  

240

3360

Завдання 7.  

За поданим планом ділянки знайди, яку площу відведено під кріп.

Розв'язання.

1) 12 - 5 = 7 (м) — ширина ділянки під кропом.

2)  18 - 12 = 6 (м) — довжина ділянки під кропом.

3)  7 • 6 = 42 (м2) – площа ділянки під кропом.

Відповідь: під кріп відведено 42 м2.

Завдання 8.

Трьома косарками за 7 год скосили 42 га трави. Скільки гектарів трави скосить одна така косарка за 1 годину, якщо продуктивність праці кожної і них не зміниться?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 42 : 7 = 6 (га) — скосять гектарів трьома косарками за 1 год.

2) 6 : 3 = 2 (га) — скосять гектарів однією косаркою за 1 год. 

2 спосіб.

1) 42 : 3 = 14 (га) — скосять гектарів одною косаркою за 7 год.

2) 14 : 7 = 2 (га) — скосять гектарів однією косаркою за 1 год. 

Відповідь: одна така косарка за 1 годину скосить 2 га трави.

 

Контрольна робота N 12. Варіант 2.

Завдання 1.

Найменше число 

10

Завдання 2.

Серед дробів з однаковими знаменниками більший дріб той, у якого більший чисельник (щось ділимо на однакову кількість, а беремо більшу кількість). 

3/8 > 2/8

Завдання 3.

Величина 1 м2 означає

Б площа квадрата зі стороною 1 м.

Завдання 4.

с : 100 = 5 

с = 5 • 100

с = 500

 

х • 30 = 150

х = 150 : 30

х = 5

 

х – 5 = 95

х = 95 + 5

х = 100

 

125 – х = 25

х = 125 – 25 

х = 100

Завдання 5.

60 • □ < 120

А 0

Завдання 6.  

Якщо с = 530, то с + с • 23 = 530 + 530 • 23 = 530 • (1 + 23) = 530 • 24 = 12 720

 

х  530 

   24 

 2120

1060

12720

Завдання 7. 

За поданим планом ділянки знайди, яку площу відведено під кабачки.

Розв'язання.

1) 30 – (10 + 14) = 6(м) — ширина ділянки під кабачками.

2) 10 • 6 = 60 (м2) – площа ділянки під кабачками.

Відповідь: під кабачки відведено 60 м2.

Завдання 8.  

Сім однакових автобусів за три рейси перевезли 1092 пасажири. Скільки пасажирів перевозив один автобус за один рейс?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 1092 : 3 = 364 (п.) — перевезуть пасажирів сім автобусів за 1 рейс. 

2) 364 : 7 = 52 (п.) – перевезе пасажирів один автобус за один рейс.

2 спосіб.

1) 1092 : 7 = 156 (п.) — перевезе пасажирів один автобус за 3 рейси. 

2) 156 : 3 = 52 (п.) – перевезе пасажирів один автобус за один рейс.

Відповідь: за один рейс один автобус перевезе 52 пасажири.

Інші завдання дивись тут...