Інші завдання дивись тут... 

Контрольна робота № 13. Варіант 1.

Завдання 1.

Число сорок тисяч двісті сорок один цифрами записують 

В 40 241 

Завдання 2.

У саду 400 плодових дерев. П'ята їх частина — вишні. Скільки в саду вишень?

400 : 5 = 80 (в.) 

Завдання 3.

Щоб обчислити периметр (сума сторін)  трикутника зі сторонами 2 см, 6 см, 5 см, треба

А 2 + 6 + 5 

Завдання 4. 

2100 : b < 210 

b = 100

Завдання 5.

11 т 2 ц : 2 ц = 56

11 т 2 ц : 2 ц = (11 • 10 ц + 2 ц) : 2 ц = 112 ц : 2 ц = (100 ц + 12 ц) : 2 ц = 50 + 6 = 56

Завдання 6. 

3010 – 5614 : 7 + 9042 = 11 250

5614 : 7 = (5600 + 14) : 7 = 800 + 2 = 802

_3010

   802

 2208

+2208

  9042

11250

Завдання 7.

Периметр квадрата – сума довжин сторін квадрата, оскільки у квадрата всі сторони рівні, маємо Р = а • 4. Тому

а = 20 : 4 = 5 (см) – довжина сторони квадрата.

Оскільки дві клітинки дорівнюють 1 см, будуємо квадрат з довжиною сторони 10 клітинок. 

Завдання 8.

Ширина поля прямокутної форми 25 м, довжина — на 50 м більша.

2/5 площі поля засіяно пшеницею. Яка площа засіяна пшеницею?

Розв'язання.

1) 25 + 50 = 75 (м) — довжина поля.

2) 25 • 75 = 1875 (м2) — площа поля.

3) 1875 : 5 • 2 = 750 (м2) – площа засіяна пшеницею.

Відповідь: пшеницею засіяно 750 м2 поля.

 

Контрольна робота № 13. Варіант 2.

Завдання 1. 

Сім тисяч сто одинадцять цифрами записують ...

7 111

Завдання 2. 

Якщо дуб може рости до 400 років, а ялинка ¾ цієї кількості років, тоді ялинка може рости

400 : 4 • 3

Завдання 3. 

Нагадаємо формулу периметра прямокутника 

Р = (а + b) • 2 = а + а + b + b, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника. 

Щоб обчислити периметр прямокутника зі сторонами 4 см і 2 см, треба

Б 4 + 4 + 2 + 2

Завдання 4. 

540 000 : а < 540

В а = 10 000

Завдання 5.

6 м 120 мм : 9 мм = 680

6 м 120 мм : 9 мм = (6 м + 120 мм) : 9 мм = (6 • 1000 мм + 120 мм) : 9 мм = 6120 мм : 9 мм = 680 

_6120 | 9

 54      680

  72

  72

   0

Завдання 6.

36 000 : (62 + 14 • 2) = 400

36 000 : (62 + 28) = 36 000 : 90 = 400

Завдання 7.

Периметр квадрата – сума довжин сторін квадрата, оскільки у квадрата всі сторони рівні, маємо Р = а • 4. Тому

а = 16 : 4 = 4 (см) – довжина сторони квадрата.

Оскільки дві клітинки дорівнюють 1 см, будуємо квадрат з довжиною сторони 8 клітинок. 

Завдання 8. 

Ширина саду 30 м, а довжина — у 3 рази більша. 5/9 площі саду займають фруктові дерева, а решту — ягідні кущі. Яку площу займають ягідні кущі?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 30 • 3 = 90 (м) — довжина саду.

2) 30 • 90 = 2700 (м2) — площа саду.

3)  2700 : 9 • 5 = 1500 (м2) — площу займають фруктові дерева;

4) 2700 – 1500 = 1200 (м2) – площу займають ягідні кущі.

2 спосіб.

1) 30 • 3 = 90 (м) — довжина саду.

2) 30 • 90 = 2700 (м2) — площа саду.

3) 9 – 5 = 4 (ч.) – частини саду припадає на ягідні кущі. 

3) 2700 : 9 • 4 = 1200 (м2) — площу займають ягідні кущі.

Відповідь: ягідні кущі займають 1200 м2 саду.

 

Контрольна робота № 14. Варіант 1.

Завдання 1.

2835 : 7 = (2800 + 35) : 7 = 400 + 5 = 405

Завдання 2.

Коли в діжку влили 40 л води, то заповнили п'яту її частину. Скільки літрів води вміщує бочка?

Якщо 40 л води вже займає 1/5, тоді

40 : 1 • 5 = 200 (л) – літрів води вміщує бочка.

Завдання 3. 

Порядок виконання дій у виразі

         2      1    3

Б  (48 – 160 : 8) : 2 

Завдання 4.

а) Щоб виразити 300 ц у більших одиницях згадаємо, що 1 т = 10 ц

В 30 т

1 спосіб.

300 ц = 30 • 10 ц = 30  • 1 т = 30 т 

2 спосіб.

Ділимо на 10, маємо

300 ц = 30 т

б) Щоб виразити 5000 м у більших одиницях згадаємо, що 1 т = 1000 кг

А 5 т  

1 спосіб.

5000 м = 5 • 1000 кг = 5  • 1 т = 5 т 

2 спосіб.

Ділимо на 1000, маємо

5000 м = 5 т

Завдання 5. 

5 грн 25 к : 5 = 1 грн 5 к

1 спосіб.

5 грн 25 к : 5 = (5 грн + 25 к) : 5 = 5 грн : 5 + 25 к : 5 = 1 грн 5 к

2 спосіб.

5 грн 25 к : 5 = (5 • 100 к + 25 к) : 5 = 525 к : 5 = 105 к = 1 грн 5 к

Завдання 6.

87 366 : (4 • 9 : 6) = 14 561

87 366 : (4 • 9 : 6) = 87 366 : (36 : 6) = 87 366 : 6 = 14 561

_87366 |  6__

 6         14561

 27

 24

  33

  30

   36

   36

      6

      6

      0

Завдання 7.

Знайди довжину кімнати прямокутної форми, коли відомо, що її площа 28 м2, а ширина — 4 м. (Формула площі прямокутника S = a • b, де a, b – довжини сторін  прямокутника).

Розв'язання.

1) 28 : 4 = 7 (м) – довжина прямокутної кімнати.

Відповідь: довжина кімнати 7 метрів.

Завдання 8.

Перша машина може привезти на будівництво 120 т піску за 40 рейсів, а друга — за 24 рейси. За скільки рейсів перевезуть цей пісок обидві машини, працюючи разом?

Розв'язання.

1) 120 : 40 = 3 (т) — перевезе піску за 1 рейс перша машина.

2) 120 : 24 = 5 (т) — перевезе піску за 1 рейс друга машина.

3)  3 + 5 = 8 (т) — перевезуть піску за 1 рейс дві машини разом.

4)  120 : 8 = 15 (р.) – треба зробити рейсів.

Відповідь: працюючи разом, дві машини перевезуть пісок за 15 рейсів.

 

Контрольна робота № 14. Варіант 2.

Завдання 1.

4806 : 9 = (4500 + 270 + 36) : 9 = 4500 : 9 + 270 : 9 + 36 : 9 = 500 + 30 + 4 = 534

Завдання 2

Іванко читає 60 слів за хвилину, що становить 3/5 того, що читає Оленка. Скільки слів за хвилину читає Оленка?

Якщо 60 слів уже становить 3/5, тоді

60 : 3 • 5 = 100 (с.) – слів на хвилину читає Оленка.

Завдання 3. 

       2      1   3

А 80 – 20 • 5 + 6 

Завдання 4.

а) Щоб виразити 700 м у менших одиницях згадаємо, що 1 м = 10 дм

700 м = 700 • 1 дм = 700  • 10 дм = 7000 дм 

б) Щоб виразити 4 т у менших одиницях згадаємо, що 1 т = 10 ц

4 т = 4 • 1 ц = 4  • 10 ц = 40 ц 

Завдання 5. 

8 кг 482 г : 2 = 4 кг 241 г

1 спосіб.

8 кг 482 г : 2 = (8 кг + 482 г) : 2 = 8 кг : 2 + 482 г : 2 = 4 кг + 241 г = 4 кг 241 г

2 спосіб.

8 кг 482 г : 2 = (8000 г + 482 г) : 2 = 8482 г : 2 = 4241 г = 4000 г + 241 г = 4 кг 241 г

Завдання 6.  

(90 – 42 : 3 • 2) : 2 = 31

42 : 3 = (30 + 12) : 3 = 30 : 3 + 12 : 3 = 10 + 4 = 14

14 • 2 = (10 + 4) • 2 = 10 • 2 + 4 • 2 = 20 + 8 = 28

90 – 28 = 90 – 20 – 8 = 70 – 8 = 62

62 : 2 = (60 + 2) : 2 = 60 : 2 + 2 : 2 = 30 + 1 = 31

Завдання 7.

Знайди ширину стола прямокутної форми, коли відомо, що його площа 126 дм2, а довжина — 14 дм (Формула площі прямокутника S = a • b, де a, b – довжини сторін  прямокутника).

Розв'язання.

126 : 14 = 126 : 2 : 7 = 63 : 7 = 9 (дм) 

Відповідь: ширина стола 9 дм.

Завдання 8.

Перший садівник за три дні обрізав 150 дерев, а другий таку ж кількість дерев — за 6 днів. За скільки днів обріжуть таку кількість дерев обидва садівники, працюючи разом?

Розв'язання.

1) 150 : 3 = 50 (д.) — обрізав дерев за 1 день перший садівник.

2) 150 : 6 = 25 (д.) — обрізав дерев за 1 день другий садівник.

3)  50 + 25 = 75 (д.) — обрізають дерев обидва садівники за 1 день.

4)  150 : 75 = 2 (дн.)

Відповідь: обидва садівники обріжуть дерева за 2 дні.

 

Контрольна робота № 15. Варіант 1

Завдання 1.

41 488 : 4 = (40 000 + 1200 + 200 + 80 + 8) : 4 = 10 000 + 300 + 50 + 20 + 2 = 10 372

Завдання 2.

1/3 від 9 ц 03 кг становить 

9 ц 03 кг : 3 = (9 • 100 кг + 3 кг) : 3 = 903 кг : 3 = 301 кг 

Завдання 3. 

Якщо діаметр кола дорівнює 9 см, тоді 

9 см : 2 = 4 см 5 мм – радіус кола.

Завдання 4.

5 • (16 + 21) = 5 • 16 + 5 • 21

Завдання 5.

3879 + 534 =  4413

+ 3879

    534

   4413

Завдання 6. 

Якщо а = 678, то 430 : 10 + (122 + а) • 5 = 43 + (122 + 678) • 5 = 43 + 800 • 5 = 43 + 4000 = 4 043

Завдання 7.

Асфальтованою дорогою автомобіль за 5 год подолав 350 км, а ґрунтовою  дорогою — за 3 год 120 км. На скільки кілометрів за годину швидкість  автомобіля асфальтованою дорогою більша від його швидкості ґрунтовою  дорогою?

Розв'язання.

1) 350 : 5 = 70 (км/год) — швидкість автомобіля асфальтованою дорогою.

2)  120 : 3 = 40 (км/год) — швидкість автомобіля ґрунтовою дорогою.

3)  70 – 40 = З0 (км/год) – на стільки більша швидкість асфальтованою дорогою, ніж ґрунтовою.

Відповідь: швидкість автомобіля асфальтованою дорогою на 30 км/год більша, ніж ґрунтовою дорогою.

Завдання 8.

Взуттєва фабрика виготовила 8000 пар дитячого, жіночого і чоловічого взуття. Жіночого взуття було виготовлено 2800 пар, що становить 2/3 кількості пар чоловічого взуття. Скільки пар дитячого взуття виготовила фабрика?

Розв'язання.

Якщо 2800 пар уже становить 2/3 від чоловічого, тоді 

1) 2800 : 2 • 3 = 4200 (п.) — виготовлено пар чоловічого взуття.

2) 2800 + 4200 = 7000 (п.) — виготовлено пар чоловічого і жіночого

взуття разом.

3)  8000 – 7000 = 1000 (п.) — виготовлено пар дитячого взуття. 

Відповідь: фабрика виготовила 1000 пар дитячого взуття.

 

Контрольна робота № 15. Варіант 2.

Завдання 1.

4003 • 20 = (4000 + 3) • 20 = 4000 • 20 + 3 • 20 = 80 000 + 60 = 80 060

Завдання 2.

1/6 від 720 м становить

720 м : 6 • 1 = 720 м : 6 = (600 м + 120 м) : 6 = 600 м : 6 + 120 м : 6 = 100 м + 20 м = 120 м

Завдання 3. 

Якщо радіус кола дорівнює 3 см 5 мм, тоді 

3 см 5 мм • 2 = (3 см + 5 мм) • 2 = 6 см + 10 мм = 7 см – діаметр кола.

Завдання 4.

4 • 5 • 20 • 40 = (4 • 20) • (5 • 40)

Завдання 5.

6294 + 309 = 6603

+6294

   309

  6603

Завдання 6.  

Якщо а = 2464, то 406 • 10 + (9634 - а) : 2 = 4060 + (9634 – 2464) : 2 = 7645

_9634

  2464

  7170

7170 : 2 = (6000 + 1000 + 120 + 40 + 10) : 2 = 3000 + 500 + 60 + 20 + 5 = 3585

+ 4060

   3585

   7645

Завдання 7.  

За течією моторний човен проплив 72 км за 4 год. Цю ж відстань проти течії човен подолав за 6 год. На скільки кілометрів за годину швидкість руху човна за течією більша від швидкості його руху проти течії?

Розв'язання.

1) 72 : 4 = 18 (км/год) — швидкість човна за течією річки.

2) 72 : 6 = 12 (км/год) — швидкість човна проти течії річки.

3) 18 – 12 = 6 (км/год) – на стільки швидкість за течію більша, ніж проти течії.

Відповідь: швидкість човна за течією на 6 км/год більша, ніж проти течії.

Завдання 8.

у бібліотеку привезли 4500 художніх, дитячих та науково-популярних книг. З них дитячих — 1200 книжок, що становить 4/5 кількості художніх. Скільки науково-популярних книг привезли в бібліотеку?

Розв'язання.

Якщо 1200 книжок уже становить 4/5 від кількості художніх книг, тоді

1) 1200 : 4 • 5 = 3000 (кн.) — привезли художніх книг.

2) 1200 + 3000 = 4200 (кн.) — привезли дитячих і художніх книг разом.

3) 4500 – 4200 = 300 (кн.) — привезли науково-популярних книг. 

Відповідь: у бібліотеку привезли 300 науково-популярних книг.

Інші завдання дивись тут...