Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 6

Варіант І

Завдання 1. а) Найбільше серед чисел 

А 6973

Б 6793

В 6937

 

б) найменше серед чисел

А 65 320

Б 65 302

В 65 032

 

Завдання 2. Заштриховано 3/10 прямокутника

1) 3/10

2) 2/10

3) 5/10 = 1/2

Міркуємо так.

У дробі під дробовою рискою знаходиться знаменник, над дробовою рискою  чисельник. Знаменник означає на скільки рівних частин щось ділимо, чисельник означає скільки таких частин беремо.

Прямокутник має бути поділеним на 10 частин.

Заштрихованими мають бути 3 частини.

 

Завдання 3. Довжина відрізка АВ 

А 8 мм

Б 8 дм

В 80 мм

 

Завдання 4. Задача зі своїм розв'язком однакового кольору

У Миколи всього 114 марок про спорт,

а марки про космос становлять 2/3 від

усієї кількості марок про спорт.

Скільки всього марок у Миколи?

Міркуємо так.

114 : 3 • 2 (м.) - марки про космос. 

114 + 114 : 2 • 3 (м.) - усього марок.

114 - 114 : 3 • 2

У Миколи 114 марок про спорт, що становить 2/3

від кількості марок про космос.

Скільки всього марок у Миколи?

Міркуємо так.

Якщо 114 марок про спорт уже становлять 2/3

від кількості марок про космос, тоді

114 : 2 • 3 (м.) - марок про космос.

114 + 114 : 2 • 3 (м.) - усього марок.

114 + 114 : 3 • 2

У Миколи всього 114 марок. Кількість марок

про спорт становить 2/3 від кількості всіх марок.

Решта - це марки про космос. Скільки марок про космос у Миколи?

Міркуємо так.

114 : 3 • 2 (м.) - марок про спорт.

114 - 114 : 3 • 2 (м.) - марок про космос.

114 + 114 • 3 : 2  

  

Завдання 5. Послідовність дій розв'язання задачі.

Ширина садиби 80 м, а довжина — на З0 м більша. 3/8 площі садиби займають будівлі, двір і сад, а решту — город. Яку площу займає город?

3) 8800 : 8 • 3 = 3300 (м2)

1) 80 + 30 = 110 (м) 

2) 80 • 110 = 8800 (м2)

4) 8800 - 3300 = 5500 (м2)

Міркуємо так.

1) 80 + 30 = 110 (м2) - довжина садиби.

2) 80 • 110 = 8800 (м2) - площа садиби.

3) 8800 : 8 • 3 = 3300 (м2) - площу займають будівля, двір, сад.

4) 8800 - 3300 = 5500 (м2) - площу займає город.

 

Завдання 6. 4840 + 12 903 - 80 125 : 5 = 1718

_80125 | 5

 5       16025

 30

 30

   1

   0

   12

   10

    25

    25

     0

+12903

   4840

  17743

_ 17743

  16025

   1718

 

Завдання 7. Один вертоліт пролетів 420 км, а другий — 700 км. Перший вертоліт був у польоті на 2 год менше, ніж другий. Скільки годин був у польоті кожен вертоліт, якщо їх швидкість однакова?

Розв'язання.

1) 700 - 420 = 280 (км) - на стільки менше кілометрів пролетів перший вертоліт, ніж другий.

2) 280 : 2 = 140 (км/год) - швидкість кожного вертольота.

3) 420 : 140 = 2 (год) - час у польоті першого вертольота.

4) 700 : 140 = 5 (год) - час у польоті другого вертольота.

Відповідь: перший вертоліт був у польоті 2 год, другий - 5 год.

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 6.

Варіант ІІ

Завдання 1. а) Найбільше серед чисел 

А 2891

Б 2981

В 2819

 

б) Найменше серед чисел 

А 84 410

Б 84 041

В 84 401

 

Завдання 2. Заштриховано 2/5 кола

A 1/2

Б 1/5

В 2/5

Міркуємо так.

У дробі під дробовою рискою знаходиться знаменник, над дробовою рискою  чисельник. Знаменник означає на скільки рівних частин щось ділимо, чисельник означає скільки таких частин беремо.

Коло має бути поділеним на 5 частин.

Заштрихованими мають бути 2 частини.

 

Завдання 3. Довжина відрізка АВ становить ...

А 9 см 

Б 9 мм

В 9 дм

 

Завдання 4. Задача з її розв'язком однакового кольору

У магазині першого дня продали 300 кг цукру,

а другого 3/4 від кількості цукру, проданого першого дня.

Скільки кілограмів цукру продали в магазині за два дні?

Міркуємо так.

300 : 4 • 3 (кг) - продали цукру другого дня.

300 + 300 : 4 • 3 (кг) - продали цукру за два дні.

300 - 300 : 4 • З                                     

У магазині першого дня продали 300 кг цукру,

що становить 3/4 від кількості цукру, проданого другого дня. Скільки кілограмів цукру продали в магазині за два дні?

Міркуємо так.

Якщо 300 кг цукру уже становить 3/4 від кількості проданого цукру другого дня, тоді

300 : 3 • 4 (кг) - цукор, проданий другого дня.

300 + 300 : 3 • 4 (кг) - продали цукру за два дні.

300 + 300 : 4 • З                 

У магазині за два дні продали 300 кг цукру. Першого дня

продали 3/4 від загальної кількості цукру. Решту продали другого дня. Скільки кілограмів цукру продали другого дня?

Міркуємо так.

300 : 4 • 3 (кг) - продали цукру першого дня.

300 - 300 : 4 • 3 (кг) - продали цукру другого дня.

300 + 300 • 4 : З 

 

 

Завдання 5. Послідовність дій розв'язання задачі. 

Довжина спортивного майданчика 125 м, а ширина — на 35 м менша.

3/5 площі займає футбольне поле, а решту — майданчики для ігор. Яку площу

займають майданчики для ігор?

3) 11 250 : 5 • 3 = 6750 (м2)

1) 125 - 35 = 90 (м)

4) 11 250 - 6750 = 4500 (м2)

2) 125 • 90 = 11 250 (м2) 

Міркуємо так.

1) 125 - 35 = 90 (м) - ширина майданчика.

2) 125 • 90 = 11 250 (м2) - площа майданчика.

3) 11 250 : 5 • 3 = 6 750 (м2) - займає (площа) футбольне поле.

4) 11 250 - 6 750 = 4 500 (м2) - займає (площа) майданчик для ігор.

 

Завдання 6. 34 020 : 3 - (2771 + 980) = 7589

_34020 | 3

 3       11340

  4

  3

  10

   9

   12

   12

    0

+2771

   980

  3751

_11340

   3751

   7589

 

Завдання 7. Два поїзди рухалися з однаковою швидкістю. Перший поїзд був у дорозі 8 год, а другий — 12 годин. Перший пройшов на 240 км менше, ніж другий. Скільки кілометрів проїхав кожен поїзд?

Розв'язання.

1) 12 - 8 = 4 (год) - на стільки менше годин був у дорозі перший поїзд, ніж другий.

2) 240 : 4 = 60 (км/год) - швидкість поїзда.

3) 60 • 8 = 480 (км) - відстань пройшов перший поїзд.

4) 60 • 12 = 60 • (10 + 2) = 720 (км) - відстань пройшов другий поїзд.

Відповідь: перший поїзд пройшов 480 км, другий - 720 км.

Інші завдання дивись тут...