Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 2 

Варіант І

Завдання 1. Правильний розклад на суму розрядних доданків.

а) 80 000 + 3 000 + 50

А 80 350 

Б 83 050

В 83 500

 

б) 900 000 + 4 000 + 30 + 6 

А 904 306 

Б 9 436

В 904 036

 

Завдання 2. Дріб, більший від 4/9

А 5/9

Б 3/9

В 4/9

Міркуємо так.

У дробі під дробовою рискою знаходиться знаменник, над дробовою рискою  чисельник. Знаменник означає на скільки рівних частин щось ділимо, чисельник означає скільки таких частин беремо.

Серед дробів з однаковими знаменниками більший той дріб, у якого більший чисельник дробу.

 

Завдання 3. Ряд з плоскими геометричними фігурами.

А Коло, трикутник, прямокутник

Б куля, конус, паралелепіпед

В циліндр, коло, піраміда

 

Завдання 4. Вирази з однаковими значеннями однакового кольору

28 • 15 43 • 19 - 43
43 • 18 28 • 10 + 28 • 5
12 • 36 12 • 2 • 18

Міркуємо так.

Приклади складено так, що результат видно по першому множнику.

А можна пояснити так.

43 • 19 - 43 = 43 • (19 - 1) = 43 • 18

28 • 10 + 28 • 5 = 28 • (10 + 5) = 28 • 15

12 • 2 • 18 = 12 • (2 • 18) = 12 • 36

 

Завдання 5. Послідовність пунктів плану розв'язування задачі.

Перша бригада відремонтувала 1874 м шосе, друга — на 148 м більше, ніж перша, а третя — на 105 м менше, ніж друга. Скільки всього метрів шосе відремонтували три бригади?

3) Скільки всього метрів шосе відремонтували три бригади?

2) Скільки метрів шосе відремонтувала третя бригада?

1) Скільки метрів шосе відремонтувала друга бригада? 

 

Завдання 6. 2614 + 1307 + 105 • 19 = 5916

х 105

    19

  945

105

1995

+2614

  1307

  3921

+3921

  1995

  5916

 

Завдання 7. За 4 год турист пройшов 20 км. Скільки йому потрібно часу, щоб подолати відстань 60 км?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 20 : 4 = 5 (км/год) - швидкість туриста.

2) 60 : 5 = (50 + 10) : 2 = 15 (год) - потрібно часу.

2 спосіб.

1) 20 : 4 = 5 (км) - проходить за 1 год.

2) 60 : 5 = 12 (год) - треба годин.

Відповідь: щоб подолати 60 км, туристові потрібно 6 год. 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 2.

Варіант ІІ

Завдання 1. Правильний розклад на суму розрядних доданків

а) 90 000 + 900 + 90

А 90 990 

Б 99 090

В 90 909

 

б) 300 000 + 8000 + 60 +1 

А 308 601 

Б 308 061

В 3861

 

Завдання 2. Дріб, менший від 3/7.

А 2/7

Б 3/7

В 6/7

Міркуємо так.

У дробі під дробовою рискою знаходиться знаменник, над дробовою рискою  чисельник. Знаменник означає на скільки рівних частин щось ділимо, чисельник означає скільки таких частин беремо.

Серед дробів з однаковими знаменниками менший той дріб, у якого менший чисельник дробу.

 

Завдання 3. Ряд з об'ємними геометричними фігурами.

А еліпс, шестикутник, коло

Б ромб, прямокутник, трикутник

В куля, конус, паралелепіпед

 

Завдання 4. Вирази з однаковими значеннями однакового кольору.

16 • 36 82 • 2 • 8
58 • 12 16 • 30 + 16 • 6
82 • 16 58 • 13 - 58

Міркуємо так.

Приклади складено так, що результат видно по першому множнику.

А можна пояснити так.

82 • 2 • 8 = 82 • (2 • 8) = 82 • 16

16 • 30 + 16 • 6 = 16 • (30 + 6) = 16 • 36

58 • 13 - 58 = 58 • (13 - 1) = 58 • 12 

 

Завдання 5. Правильна послідовність пунктів плану розв'язування задачі.

Маса гуски 4 кг 720 г, курки — на 2 кг 345 г менша, ніж гуски, а індика — на 8 кг 390 г більша, ніж курки. Яка маса гуски, курки й індика разом?

2). Яка маса індика?

3). Яка маса гуски, курки й індика разом?

1). Яка маса курки?

 

Завдання 6. 2989 + 11 - 102 • 26 = 348

+2989

     11

  3000

 

х 102

   26

  612

204

2652

_3000

 2652

  348 

 

Завдання 7. Автомобіль за 2 години проїхав 160 км. За скільки годин він проїде 480 км?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 160 : 2 = 80 (км/год) - швидкість автомобіля.

2) 480 : 80 = 6 (год) - треба годин.

2 спосіб.

1) 160 : 2 = 80 (км) - проїжджає за 1 год.

2) 480 : 80 = 6 (год) - потрібно годин.

Відповідь: автомобіль проїде 480 км за 6 год.

Інші завдання дивись тут...