Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 1

Варіант І

Завдання 1. У таблиці записано число

 

Сотні тисяч Десятки тисяч

Одиниці

тисяч

Сотні Десятки Одиниці
1. 5 0 1 0 6 0

А п'ятсот одна тисяча шістсот

Б п'ятсот одна тисяча шістдесят 

В п'ятсот одна тисяча шість

 

 

Сотні тисяч

Десятки тисяч

Одиниці

тисяч

Сотні Десятки Одиниці
2. 3 0 0 2 0 0

А триста тисяч два 

Б триста тисяч двадцять

В триста тисяч двісті

 

Завдання 2. Заштриховано 2/5 смужки.

А 3/5

Б 2/6

В 2/5

Міркуємо так.

У дробі під дробовою рискою знаходиться знаменник, над дробовою рискою  чисельник. Знаменник означає на скільки рівних частин щось ділимо, чисельник означає скільки таких частин беремо.

Прямокутник має бути поділеним на 5 частин.

Заштрихованими мають бути 2 частини.

  

Завдання 3. Обчислення виконано неправильно

          2        1       3

А  3864 : (1010 - 941) • 63

         3        2       1

Б 1300 - (2012 - 3948 : 4)

           2     1

В 47 544 : 56 • 19

 

Завдання 4. Вирази та їх значення однакового кольору.

З т 6 ц : 4 

Міркуємо так.

3 т 6 ц = 3 т + 6 ц = 30 ц + 6 ц = 36 ц

36 ц : 4 = 9 ц

9 ц         

25 т 500 кг : 5 

Міркуємо так.

25 т 500 кг : 5 = (25 т + 500 кг) : 5 = 25 т : 5 + 500 кг : 5 = 5 т + 100 кг = 5 т 100 кг

 

1 кг 070 г

8 кг 560 г : 8

Міркуємо так.

8 кг 560 г : 8 = (8 кг + 560 г) : 8 = 8 кг : 8 + 560 г : 8 = 1 кг + 70 г = 1 кг 070 г

5 т 100 кг

 

Завдання 5. Послідовність дій для розв'язання задачі.

Вантажний літак за 4 години пролітає 960 км. За який час пролетить таку ж відстань пасажирський літак, швидкість якого на 80 км/год більша?

3) 960 : 320 = 3 (год)

2) 240 + 80 = 320 (км/год)

1) 960 : 4 = 240 (км/год) 

Міркуємо так.

1) 960 : 4 = 240 (км/год) - швидкість вантажного літака.

2) 240 + 80 = 320 (км/год) - швидкість пасажирського літака.

3) 960 : 320 = 3 (год) - час для пасажирського літака.

 

Завдання 6. 9853 : 59 - 7155 : 265 = 140

_9853 | 59

 53     167

 455 

 354

  1013

  1013

      0 

_7155 | 265

 530    27

 1855

 1855

     0 

_167  

  27

 140

 

Завдання 7. Сад прямокутної форми має довжину 80 м і ширину 60 м. 5/8 площі саду займають яблуні, а решта - груші. Яку площу саду займають груші?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 80 • 60 = 4800 (м2) - площа саду.

2) 4800 : 8 • 5 = 3000 (м2) - площу займають яблуні.

3) 4800 - 3000 = 1800 (м2) - площу займають груші.

2 спосіб.

1) 80 • 60 = 4800 (м2) - площа саду.

2) 8 - 5 = 3 (частини) - від площі припадає на груші.

3) 4800 : 8 • 3 = 1800 (м2) - площу займають груші.

Відповідь: груші займають площу 1800 м2.

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 1

Варіант II

Завдання 1. У таблиці записано число

  Сотні тисяч Десятки тися Одиниці тисяч Сотні Десятки Одиниці
1. 2 1 7 1 2 7

1. А двісті сімнадцять тисяч двісті сімнадцять 

Б двісті сімнадцять тисяч сто двадцять сім 

В двісті сімнадцять тисяч сімсот двадцять один.

 

  Сотні тисяч Десятки тисяч Одиниці тисяч Сотні Десятки Одиниці
2. 5 0 6 5 0 6

А п'ятсот шість тисяч п'ятсот шість 

Б п'ять тисяч шістсот п'ятдесят шість 

В п'ятсот шість тисяч п'ятдесят шість

 

Завдання 2. Заштриховано 2/3 круга.

А 3/4

Б 2/3

В 1/2

Міркуємо так.

У дробі під дробовою рискою знаходиться знаменник, над дробовою рискою  чисельник. Знаменник означає на скільки рівних частин щось ділимо, чисельник означає скільки таких частин беремо.

Прямокутник має бути поділеним на 3 частин.

Заштрихованими мають бути 2 частини.

 

Завдання 3. Порядок дій визначено неправильно.

           3     1      2 

А (5011 - 23 • 65) : 12

         1   2

Б 708 • 15 : 45

         1     3          2

В 8551 : 17 + 30 186 : 43

 

Завдання 4. Вирази та їх значення однакового кольору 

2 см 5 мм : 5

Міркуємо так.

Нагадаємо, що 1 см = 10 мм, 1м = 100 см, 1 км = 1000 м 

2 см 5 мм = 2 см + 5 мм = 20 мм + 5 мм = 25 мм

25 мм : 5 = 5 мм

4 км 175 м

25 м 20 см : 7           

Міркуємо так.

25 м 20 см = 25 м + 20 см = 2500 см + 20 см = 2520 см

2520 см : 7 = 360 см = 3 м 60 см

3 м 60 см

8 км 350 м : 2          

Міркуємо так.

8 км 350 м : 2 = (8 км + 350 м) : 2 = 8 км : 2 + 350 м : 2 = 4 км + 175 м = 4 км 175 м

5 мм

 

Завдання 5. Послідовність дій для розв'язання задачі. 

Автомобіль 3 години рухався зі швидкістю 60 км/год. На зворотний шлях

він затратив на одну годину більше. З якою швидкістю рухався автомобіль у зворотному напрямку?

3) 180 : 4 = 45 (км/год)

2) 3 + 1 = 4 (год)

1) 60 • 3 = 180 (км)

Міркуємо так.

1) 60 • 3 = 180 (км) - довжина шляху. 

2) 3 + 1 = 4 (год) - час на зворотну дорогу.

3) 180 : 4 = (160 + 20) : 4 = 45 (км/год) - швидкість автомобіля на зворотній дорозі.

 

Завдання 6. (253 + 488 : 2) + 36 : 6 = 503

488 : 2 = (400 + 80 + 8) : 2 =

400 : 2 + 80 : 2 + 8 : 2 =

200 + 40 + 4 = 244

+253

  244

  497

36 : 6 = 6

+497

    6

 503

 

Завдання 7. Сторона квітника квадратної форми 8 м. 7/16 усієї площі засаджено ромашками, а решту під чорнобривцями? Яку площу квітника засаджено чорнобривцями?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 8 • 8 = 64 (м2) - площа квітника.

2) 64 : 16 • 7 = 28 (м2) - площа квітника під ромашками.

3) 64 - 28 = 36 (м2) - площа квітника під чорнобривцями.

2 спосіб.

1) 8 • 8 = 64 (м2) - площа квітника.

2) 16 - 7 = 9 (частина) - від площі квітника припадає на чорнобривці.

3) 64 : 16 • 9 = 36 (м2) - площа квітника під чорнобривцями. 

Відповідь: чорнобривцями засаджено площу 36 м2.

Інші завдання дивись тут...