Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 4 

Варіант 1

Завдання 1. У записі числа 84 037 цифра 4 означає

А число тисяч

Б число десятків тисяч 

В число одиниць

 

Завдання 2. Знайти 5/8 від числа 56 000

А 56 000 - 8 

Б 56 000 - 5

В 56 000 : 8 • 5

 

Завдання 3. Куб повертали різними гранями й фотографували. Неможливо отримати? 

А паралелепіпед

Б квадрат 

В куб

 

Завдання 4. Частини правильних тверджень однакового кольору.

1 м2 

1 см2

1 дм2

площа квадрата зі стороною 1 дм

площа квадрата зі стороною 1 м

площа квадрата зі стороною 1 см

 

Завдання 5. Порядок дій виразу 640 : 8 + (830 - 650) • 2

3 Множення   1 Ділення  4 Додавання   2 Віднімання

 

Завдання 6. 400 000 - (537 + 163) • 86 = 339 800

+537

  163

  700

х 86

    700

60200

_400000

   60200

  339800

 

Завдання 7. Одна друкарка може надрукувати 100 сторінок за 5 днів, а друга — за 4 дні. За скільки днів надрукують 90 сторінок обидві друкарки, якщо продуктивність праці кожної з них не зміниться?

Розв'язання.

1) 100 : 5 = 20 (с.) - сторінок друкує перша друкарка за 1 день.

2) 100 : 4 = 25 (с.) - сторінок друкує друга друкарка за 1 день.

3) 20 + 25 = 45 (с.) - сторінок друкують разом за 1 день.

4) 90 : 45 = 2 (дн.) - треба днів.

Відповідь: 90 сторінок обидві друкарки роздрукують за 2 дні.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 4.

Варіант 2

Завдання 1. У записі числа 190 780 цифра 7 означає

А число тисяч 

Б число сотень

В число десятків

 

Завдання 2. 5/8 від числа 56 000

А 56 000 - 8 - 5

Б 56 000 • 8 : 5

В 56 000 : 8 • 5

 

Завдання 3. Піраміду повертали різними гранями й фотографували. Яку з цих фотографій неможливо отримати?

А Трикутник

Б Квадрат

В Круг

 

Завдання 4. Частини правильних тверджень однакового кольору.

Щоб знайти периметр прямокутника

Щоб знайти площу прямокутника

Квадрат

це прямокутник, у якому всі сторони рівні.

треба додати довжини всіх його сторін

треба довжину помножити на ширину.

 

Завдання 5. Порядок дій у виразі 70 • 8 - (500 - 499) • 12

4) Віднімання

2) Множення на 12

3) 70 • 8

1) 500 - 499 

 

Завдання 6. 10 000 - 986 : 34 • 29 = 9 159

_986 | 34

 68    29

 306

 306

   0

х 29

  29

 261

 58

 841

 

_10000

    841

   9159

 

Завдання 7. Перший насос може викачати 24 т за 6 год, а другий за 3 год. За скільки годин викачають цю воду обидва насоси одночасно, якщо працюватимуть разом?

Розв'язання.

1) 24 : 6 = 4 (т) - викачує перший насос за 1 год.

2) 24 : 3 = 8 (т) - викачує другий насос за 1 год.

3) 4 + 8 = 12 (т) - викачують разом за 1 год.

4) 24 : 12 = 2 (год) - потрібен час.

Відповідь: обидва насоси одночасно викачають воду за 2 год.

Інші завдання дивись тут...