Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 5 

Варіант І

Завдання 1. Цифра записана у розряді одиниць тисяч числа 583 421.

А 5

Б 8

В 3

  Цифра записана у розряді десятків числа 17 525

А 7 

Б 5

В 2

Міркуємо так.

Сотні

тисяч

Десятки

тисяч

Одиниці

тисяч

Сотні Десятки Одиниці
5 8 3 4 2 1
0 1 7 5 2 5

 

Завдання 2. Найбільший дріб.

А 4/9

Б 6/9

В 8/9

Міркуємо так.

У дробі під дробовою рискою знаходиться знаменник, над дробовою рискою  чисельник. Знаменник означає на скільки рівних частин щось ділимо, чисельник означає скільки таких частин беремо.

Серед дробів з однаковими знаменниками в більшого дробу більший чисельник.

 

Завдання 3. Плоска геометрична фігура.

А куля 

Б круг

В куб

 

Завдання 4. Частини правильних рівностей однаково кольору

7 т 050 кг 

7 кг 005 г 

7 ц 05 кг

7005 г

7050 кг

705 кг

Міркуємо так.

Нагадаємо, що 1 кг = 1000 г, 1 ц = 100 кг, 1 т = 1000 кг

7 т 050 кг = 7 т + 050 кг = 7 • 1000 кг + 50 кг = 7050 кг

7 кг 005 г = 7 кг + 5 г = 7000 г + 5 г = 7005 г

7 ц 05 кг = 700 кг + 5 кг = 705 кг

 

Завдання 5. Вирази в порядку зростання значення

2) А 24 • 2 + 12 • 10

3) Б 26 • 2 + 12 • 10

1) С 14 • 2 + 12 • 10

 

Завдання 6. 280 240 : 4 - (4750 - 949) = 66259

_4750

   949

  3801

_280240 | 4

 28        70060

    0

    0

     2

     0

     24

     24

       0

_70060

   3801

 66259

 

Завдання 7. На продуктовій базі розфасували 5870 кг борошна. Вийшло  640 пакунків, по 3 кг борошна в кожному. Решту борошна розклали в пакунки, по 5 кг в кожному. Скільки було пакунків по 5 кг борошна в кожному?

Розв'язання.

1) 640 • 3 = 1920 (кг) - борошна у пакунках по 3 кг.

2) 5870 - 1920 = 3950 (кг) - решта борошна.

3) 3950 : 5 = 790 (п.) - пакунків по 5 кг.

х 640

   3

1920

_5870 

 1920

 3950

_3950 | 5

 35     790

  45

  45

   0

Відповідь: було 790 пакунків по 5 кг.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 5

Варіант ІІ

Завдання 1. Записана цифра а) у розряді одиниць числа 142 843? 

A 3

Б 2

В 1

б) у розряді десятків тисяч числа 138 654? 

А 5 

Б З

В 6

Міркуємо так.

Сотні

тисяч

Десятки

тисяч

Одиниці

тисяч

Сотні Десятки Одиниці
1 4 2 8 4 3
1 3 8 6 5 4

 

 

Завдання 2. Найменший дріб

А 5/8

Б 4/8

В 3/8

Міркуємо так.

У дробі під дробовою рискою знаходиться знаменник, над дробовою рискою  чисельник. Знаменник означає на скільки рівних частин щось ділимо, чисельник означає скільки таких частин беремо.

Серед дробів з однаковими знаменниками в меншого дробу менший чисельник.

 

Завдання 3. Фігура є геометричним тілом

А куб 

Б квадрат

В трикутник

 

Завдання 4. Частини правильних рівностей однаково кольору

5040 м 

5 м 4 см 

5 м 4 дм

54 дм

5 км 040 м

504 см

 

Міркуємо так.

Нагадаємо, що 1 м = 10 дм = 100 см, 1 км = 1000 м

5 км 040 м = 5 км + 40 м = 5000 м + 40 м = 5040 м

5 м 4 дм = 5 м + 4 дм = 50 дм + 4 дм = 54 дм

5 м 4 см = 5 м + 4 см = 500 см + 4 см = 504 см

 

Завдання 5. Вирази в порядку зростання значень

2) 32 • 2 + 15 • 10

3) 34 • 2 + 15 • 10

1) 29 • 2 + 15 • 10

 

Завдання 6. 53 010 : 3 - (4851 + 890) = 11929

_53010 | 3

 3           17670 

 23

 21

  20

  18

   21

   21

    0

+4851

   890

  5741

_17670

   5741

  11929

 

Завдання 7. У магазині розфасували картоплю у 40 малих пакетів, по 3 кг, і у великі пакети — по 5 кг. Всього розфасували 360 кг картоплі. Скільки великих пакетів використали?

Розв'язання.

1) 40  • 3 = 120 (кг) - картопля у малих пакетах.

2) 360 - 120 = 240 (кг) - картоплі у великих пакетах.

3) 240 : 5 = 48 (п.) - великих пакетів.

Відповідь: використали 48 пакетів. 

Інші завдання дивись тут...