Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 7 

Варіант І

Завдання 1. Скільки в числі 659 321

а) всього сотень?

А 6593

Б 300 

В 3

б) всього тисяч? 

А 9321     

Б 9

В 659

Міркуємо так.

Для десятків відкидаємо справа 1 цифру, для сотень — 2 цифри, для одиниць тисяч — 3 цифри, для десятків тисяч — 4, для сотень тисяч - 5  і т.д. 

У числі 328 456 усього 328456 одиниць, 3 сотень тисяч.

 

Завдання 2. Правильний запис порівняння дробів 

А 2/7 ˃ 6/7

Б 2/7 = 3/8

В 2/7 < 4/7

Міркуємо так.

У дробі під дробовою рискою знаходиться знаменник, над дробовою рискою  чисельник. Знаменник означає на скільки рівних частин щось ділимо, чисельник означає скільки таких частин беремо.

Серед дробів з однаковими знаменниками в меншого (більшого) дробу менший (більший) чисельник.

Тому 2/7 < 4/7

 

Завдання 3. Геометричне тіло, що не має граней.

А куля 

Б куб

В піраміда

 

Завдання 4. Частини правильних тверджень однакового кольору.

Сума чисел 530 і 240 більша число 50 на

Від 1000 відняли добуток чисел 60 і 3 й отримали

Добуток чисел 50 і 40 зменшили на 120 й отримали

820

1880

720

Міркуємо так.

(530 + 240) - 50 = 770 - 50 = 720

1000 - 60 • 3 = 1000 - 180 = 820

50 • 40 - 120 = 2000 - 120 = 1880  

 

Завдання 5. Правильна послідовність пунктів плану розв'язування задачі. 

З одного автовокзалу вирушили у протилежних напрямках два автобуси. Яка відстань буде між ними через 5 годин, якщо швидкість першого автобуса становить 60 км/год, а другого — 70 км/год?

2) Яку відстань проїхав другий автобус за 5 годин?

3) Яка відстань буде між автобусами через 5 годин?

1) Яку відстань проїхав перший автобус за 5 годин?

Міркуємо так.

1) 60 • 5 (км) - відстань першого автобуса за 5 год.

2) 70 • 5 (км) - відстань другого автобуса за 5 год.

3) 60 • 5 + 70 • 5 (км) - відстань між автобусами за 5 годин.

 

Завдання 6. 64 040 - 8000 : 40 + 3070 = 66 910

8000 : 40 = 200

_64 040

     200

 63 840

+63840

   3070

  66910

 

Завдання 7. У теплиці виростили 100 000 гвоздик. 44650 квіток відправили в одне місто, а 5/6 від решти — в друге місто. Скільки квітів відправили в друге місто?

Розв'язання.

1) 100000 - 44650 = 55350 (кв.) - решта квітів.

2) 55350 : 6 • 5 = 46125 (кв.) - квітів відправили в друге місто.

_ 100000

    44650

    55350

_55350 | 6

 54      9225

  13

  12

   15

   12

    30

    30

     0

х 9225

      5

 46125

Відповідь: у друге місто відправили 46 125 квітів.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 7 

Варіант ІІ

Завдання 1. Скільки в числі 328 456

а) всього одиниць?

А 6 

Б 328 456

В 328 450

б) всього сотень тисяч?

A 3 

Б 456

В 328 456

Міркуємо так.

Для десятків відкидаємо справа 1 цифру, для сотень — 2 цифри, для одиниць тисяч — 3 цифри, для десятків тисяч — 4, для сотень тисяч - 5  і т.д. 

У числі 328 456 усього 328456 одиниць, 3 сотень тисяч.

 

Завдання 2. Неправильний запис порівняння дробів.

А 3/5 ˃ 2/5

Б 3/8 = 4/5

В 3/8 < 6/8

Міркуємо так.

У дробі під дробовою рискою знаходиться знаменник, над дробовою рискою  чисельник. Знаменник означає на скільки рівних частин щось ділимо, чисельник означає скільки таких частин беремо.

Серед дробів з однаковими знаменниками в меншого (більшого) дробу менший (більший) чисельник.

Якщо 3/5 ˃ 2/5 і 3/8 < 6/8, тому неправильне порівняння 3/8 = 4/5

 

Завдання 3. Тінь, яку за формою не можна отримати від циліндра. 

А круглу 

Б прямокутну

В трикутну.

 

Завдання 4. Частини правильних тверджень однакового кольору.

Різниця чисел 360 і 120 менша за число 500 на 

Суму чисел 500 і 300 зменшили в 10 разів і отримали 

Частку чисел 180 і 30 збільшили на 40 і отримали

260

46

80

Міркуємо так.

500 - (360 - 120) = 500 - 240 = 260

(500 + 300) : 10 = 800 : 10 = 80

180 : 30 + 40 = 6 + 40 = 46  

 

Завдання 5. Правильна послідовність пунктів задачі.

Із двох станцій назустріч один одному вийшли одночасно два товарні поїзди і зустрілися через 5 годин. Перший поїзд рухався зі швидкістю 29 км/год, а другий — 35 км/год. Яка відстань між цими станціями?

3) Яка відстань між цими станціями?

1) Яку відстань проїхав перший поїзд за 5 годин?

2) Яку відстань проїхав другий поїзд за 5 годин?

Міркуємо так.

1) 29 • 5 (км) - відстань проїхав перший поїзд за 5 годин.

2) 35 • 5 (км) - відстань проїхав другий поїзд за 5 годин.

3) 29 • 5 + 35 • 5 (км) - відстань між станціями.

 

Завдання 6. 59 819 - 60 • 800 - 9070 = 2749

60 • 800 = 48000

_59819

 48000

 11819

_11819

   9070

   2749

 

Завдання 7. На автобазі 1000 легкових і вантажних автомобілів, причому легкових - 416. 3/4 вантажних автомобілів відправили на збирання врожаю. Скільки вантажівок поїхало на збирання врожаю?

Розв'язання.

1) 1000 - 416 = 584 (ав.) - вантажних автомобілів.

2) 584 : 4 • 3 = 438 (ав.) - вантажних автомобілів відправили на збирання врожаю.

_1000

   416

   584

_584 | 4

 4     146

 18

 16

  24

  24

   0

х146

    3

 438

Відповідь: на збирання врожаю відправили 348 вантажних автомобілів.

Інші завдання дивись тут...