Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 8 

Варіант І

Завдання 1. Два автобуси одночасно виїхали з однієї автостанції у протилежних напрямках. Швидкість першого автобуса 60 км/год, а другого — на 10 км/год більша. Яка відстань буде між автобусами через 5 годин?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 60 + 10 = 70 (км/год) - швидкість другого автобуса.

2) 60 + 70 = 130 (км/год) - швидкість зближення.

3) 130 • 5 = 650 (км) - відстань через 5 год.

2 спосіб.

1) 60 + 10 = 70 (км/год) - швидкість другого автобуса.

2) 60 • 5 = 300 (км) - проїде відстань перший автобус.

3) 70 • 5 = 350 (км) - проїде відстань другий автобус.

4) 300 + 305 = 705 (км) - відстань між автобусами через 5 год.

Відповідь: через 5 годин відстань між автобусами буде 650 км. 

 

Завдання 2. 

28784 : 7 = 4112

903 : 21 = 43

1 спосіб.

_28784 | 7

 28      4112

   _7

    7

    _8

     7

    _14

     14

      0

_903 | 21

 84     43

 _63

  63

   0 

2 спосіб.

28784 : 7 = (28000 + 700 + 70 + 14) : 7 = 28000 : 7 + 700 : 7 + 70 : 7 + 14 : 7 =

= 4000 + 100 + 10 + 2 = 4112

903 : 21 = 903 : (3 • 7) = 903 : 3 : 7 = 301 : 7 = (280 + 21) : 7 =

= 280 : 7 + 21 : 7 = 40 + 3 = 43 

 

Завдання 3.

48 345 - 3521 = 44824

27 503 + 43 472 = 70975

_48345

   3521

 44824

+27503

  43472

  70975

 

Завдання 4. (48 126 : 39 + 109) • 203 = 272629

_48126 | 39

  39     1234

  _91

   78

  _132

   117

    156

    156

       0

+1234

   109

  1343

х  1343

     203

   4029

2686

272629

 

Завдання 5.

20 грн 72 к. : 7 = 2 грн 96 к.

6 год 35 хв - 3 год 45 хв = 2 год 50 хв

20 грн 72 к = 2072 к.

_2072 | 7

 14     296

 _67

  63

  _42

   42

    0

296 к. = 2 грн 96 к.

6 год 35 хв = 5 год + 1 год + 35 хв = 5 год + 60 хв + 35 хв = 5 год 95 хв

5 год 95 хв - 3 год 45 хв = (5 год - 3 год) + (95 хв - 45 хв) = 2 год 50 хв

або

_6 год 35 хв

  3 год 45 хв

_ 5 год 95 хв

  3 год 45 хв

  2 год 50 хв  

 

 

Завдання 6. 

Якщо а = 18 103, тоді а — а : 43 = 18103 - 18103 : 43 = 17682

_18103 | 43

 172     421

  _90

   86

   _43

    43

     0 

_18103 

    421

  17682

Відповідь: 17 682

 

Завдання 7. Довжина прямокутника 12 см, ширина - на 4 см менша. Знайди площу прямокутника. 

Розв'язання.

1) 12 - 4 = 8 (см) - ширина прямокутника.

2) 12 • 8 = (10 + 2) • 8 = 96 (см2) - площа прямокутника.

Відповідь: площа прямокутника 96 см2.

 

Завдання 8*. Доповни речення

Якщо робітник за 6 год виготовляє 54 деталі, то за 8 год він виготовить 72 деталі.

Міркуємо так.

54 : 6 = 9 (д.) - деталей виготовляє за 1 год.

9 • 8 = 72 (д.) - деталей виготовить за 8 год.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 8 

Варіант ІІ

Завдання 1. Два електропоїзди одночасно відійшли від однієї станції у протилежних напрямках. Швидкість першого поїзда 130 км/год, а швидкість другого — на 30 км/год менша. Яка відстань буде між електропоїздами через 4 години?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 130 - 30 = 100 (км/год) - швидкість другого поїзда.

2) 130 + 100 = 230 (км/год) - швидкість віддалення.

3) 230 • 4 = 920 (км) - відстань між поїздами через 4 години.

2 спосіб.

1) 130 - 30 = 100 (км/год) - швидкість другого поїзда.

2) 130 • 4 = 520 (км) - відстань проїхав перший поїзд за 4 год.

3) 100 • 4 = 400 (км) - відстань проїхав другий поїзд за 4 год.

4) 520 + 400 = 920 (км) - відстань між поїздами через 4 год.

Відповідь: через 4 год відстань між поїздами буде 920 км.

 

Завдання 2.

36 075 : 37 = 975

48 240 : 12 = 4020

_36075 | 37

 333     975

 _277

  259

  _185

   185

      0

48240 : 12 = 48240 : (2 • 6) = 48240 : 2 : 6 = 24120 : 6 = (24000 + 120) : 6 =

= 24000 : 6 + 120 : 6 = 4000 + 20 = 4020 

або

_48240 | 12

 48      4020

   2

   0

   24

   24

    0

      

Завдання 3.

30 728 - 5221 = 25507

72 765 + 58 086 = 130851

 

_30728

   5221

 25507

+72765

  58086

 130851

 

Завдання 4. (1693 - 20 500 : 50) • 208 = 266864

20500 : 50 = 2050 : 5 = (2000 + 50) : 5 = 2000 : 5 + 50 : 5 = 400 + 10 = 410

_1693

  416

 1283

х    1283

       208

   10264

2566 

266864

 

Завдання 5. 

60 грн 78 к. : 6 = 10 грн 13 к.

8 год 32 хв + 3 год 52 хв = 12 год 24 хв

60 грн 78 к. = 6078 к.

6078 к. = (6000 к. + 60 к. + 18 к.) : 6 = 6000 к. : 6 + 60 к. : 6 + 18 к. : 6 =

= 1000 к. + 10 к. + 3 к. = 1013 к.

1013 к. = 10 грн 13 к.

+8 год 32 хв

  3 год 52 хв

11 год 84 хв

12 год 24 хв

або

8 год 32 хв + 3 год 52 хв = (8 год + 3 год) + (32 хв + 52 хв) = 11 год 84 хв =

= 11 год + 60 хв + 24 хв = 11 год + 1 год + 24 хв = 12 год 24 хв

 

Завдання 6.

Якщо к = 11 016, тоді к + к : 27 = 11424

_11016 | 27

 108     408

  _21

     0

   216

   216

      0

+11016

    408

  11424

 

Завдання 7. Ширина підвіконня 20 см, а його довжина - на 80 см більша. Яка площа підвіконня? 

Розв'язання.

1) 20 + 80 = 100 (см) - довжина підвіконня.

2) 20 • 100 = 2000 (см2) - площа підвіконня.

Відповідь: площа підвіконня 2000 см2.

 

Завдання 8*.Доповни речення.

Якщо за 9 хв автомат закриває 630 банок, то за 7 хв він закриє 490 банок.

Міркуємо так.

630 : 9 = 70 (б.) - банок закриває за 1 хв.

70 • 7 = 490 (б.) - банок закриє за 7 хв.

Інші завдання дивись тут...