Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 9.

Варіант І

Завдання 1. Теплохід пройшов 768 км за 32 год. За скільки годин він подолає 864 км, якщо його швидкість збільшити на 12 км за годину?

Розв'язання.

1) 768 : 32 = 24 (км/год) - швидкість теплохода спочатку.

2) 24 + 12 = 36 (км/год) - швидкість теплохода.

3) 864 : 36 = 24 (год) - потрібно часу.

 _768 | 32

   64   24

 _128

  128

    0 

 _864 | 36

  72    24

_144

 144

    0

Відповідь: відстань 864 км теплохід подолає за 24 год.

 

Завдання 2.

6840 + (8000 - 600 : 4) = 14690

_600 | 4

 4    150

_20

 20

  0

_8000

   150

 7850

 

+6840

  7850

14690

  

Завдання 3. Знайди 3/4 від 52, 2/3 від 378.

52 : 4 • 3 = 39

52 : 4 = (40 + 12) : 4 = 40 : 4 + 12 : 4 = 10 + 3 = 13

13 • 3 = (10 + 3) • 3 = 30 + 9 = 39

378 : 3 • 2 = 152

378 : 3 = (300 + 60 + 18) : 3 = 300 : 3 + 60 : 3 + 18 : 3 = 100 + 20 + 6 = 126

126 • 2 = (100 + 20 + 6) • 2 = 100 • 2 + 20 • 2 + 6 • 2 = 100 + 40 + 12 = 152

 

Завдання 4. Обчисли.

3755 : 5 = 751

326 • 208 = 67808

_3755 | 5

 35    751 

 _25

  25

   _5

    5

    0

х   326

    208

  2608

652

67808

 

 

Завдання 5.

8 год 15 хв - 3 год 20 хв = 4 год 55 хв

3 кг 720 г : 5 = 744 г

8 год 15 хв = 7 год + 1 год + 15 хв = 7 год + 60 хв + 15 хв = 7 год 75 хв

7 год 75 хв - 3 год 20 хв = (7 год - 3 год) + (75 хв - 20 хв) = 4 год 55 хв 

або

_8 год 15 хв

 3 год 20 хв

_7 год 75 хв

 3 год 20 хв

 4 год 55 хв

3 кг 720 г = 3 720 г

_3720 | 5 

 35     744 

 _22

  20

  _20

   20

    0

 

Завдання 6. 

(58 - 4) : х = 9

54 : х = 9

х = 54 : 9 

х = 6

(58 - 4) : 6 = 54 : 6 = 9

9 = 9

 

Завдання 7. Діаметр кола 10 см. Чому дорівнює його радіус.

Розв'язання.

10 : 2 = 5 (см) - радіус кола з діаметром 10 см.

Відповідь: радіус кола 5 см.

 

Завдання 8*. Металевий кузов автомобіля важить 96 кг, що удвічі більше від кузова з пластмаси. Чому дорівнює маса кузова з пластмаси?

Розв'язання.

1) 96 : 2 = (80 + 16) : 2 = 48 (кг) - маса кузова з пластмаси.

Відповідь: маса кузова з пластмаси 48 кг.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 9.

Варіант ІІ

Завдання 1. Від будинку до річки 60 км. Мотоцикліст до річки їхав зі швидкістю 20 км/год, а назад повертався зі швидкістю, на 5 км/год меншою. Скільки часу витратив мотоцикліст на всю поїздку?

Розв'язання.

1) 60 : 20 = 3 (год) - час на дорогу до річки.

2) 20 - 5 = 15 (км/год) - швидкість на зворотній дорозі.

3) 60 : 15 = 4 (год) - час на зворотній дорозі.

4) 3 + 4 = 7 (год) - час на поїздку.

Відповідь: на всю поїздку мотоцикліст витратив 7 год. 

 

Завдання 2.

720 + (4000 - 200 : 5) = 4680 200 : 5 = 40

_4000

    40

 3960

+3960

   720

  4680

 

Завдання 3. Знайди 3/5 від З0, 3/4 від 472.

30 : 5 • 3 = 6 • 3 = 18
472 : 4 • 3 = 354

_472 | 4

 4    118

 _7

  4

_32

 32

  0

х118

    3

 354

 

Завдання 4.

702 • 304 = 213 408

80 048 : 16 = 5003

х   702

    304

   2808

2106    

213408

_80048 | 16

 80      5003

  _0

   0

   _4

    0

   _48

    48

     0

 

Завдання 5. 7 год 9 хв - 4 год 19 хв = 2 год 50 хв

                6 м 4 дм : 2 см = 320

7 год 9 хв = 6 год + 1 год + 9 хв =

= 6 год + 60 хв + 9 хв = 6 год 69 хв

6 год 69 хв - 4 год 19 хв = (6 год - 4 год) +

+ (69 хв - 19 хв) = 2 год 50 хв

або 

_7 год 09 хв

 4 год 19 хв

_6 год 69 хв

 4 год 19 хв

 2 год 50 хв

Нагадаємо, що 1 м = 100 см, 1 дм = 10 см

6 м 4 дм = 6 м + 4 дм = 600 см + 40 см = 640 см

640 см : 2 см = 320

 

 

 

Завдання 6. 

4 • х = 96 : З

4 • х = 32

х = 32 : 4

х = 8

4 • 8 = 32

96 : 3 = 32

32 = 32

 

Завдання 7. Радіус кола дорівнює 4 см. Чому дорівнює діаметр кола?

4 • 2 = 8 (см) - діаметр кола.

Відповідь: діаметр кола 8 см.

 

Завдання 8*. Бабуся подарувала Богданові 48 марок, що у 3 рази більше, ніж йому подарувала сестра, Скільки марок подарувала Богданові його сестра?

Розв'язання.

48 : 3 = (30 + 18) : 3 = 16 (м.) - марок подарувала сестра.

Відповідь: сестра подарувала Богданові 16 марок.

Інші завдання дивись тут...