Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 10.

Варіант І

Завдання 1. Першого дня у магазин завезли 540 м тканини, другого — 460 м такої тканини. Всього в магазин завезли 50 сувоїв тканини. Скільки сувоїв тканини завозили в магазин кожного дня?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 540 + 460 = 1000 (м) - метрів тканини завезли.

2) 1000 : 50 = 20 (м) - метрів тканини в 1 сувої.

3) 540 : 20 = (400 + 140) : 20 = 27 (с.) - сувоїв завезли першого дня.

4) 460 : 20 = 23 (с.) - сувоїв завезли другого дня.

2 спосіб.

1) 540 + 460 = 1000 (м) - метрів тканини завезли.

2) 1000 : 50 = 20 (м) - метрів тканини в 1 сувої.

3) 540 : 20 = (400 + 140) : 20 = 27 (с.) - сувоїв завезли першого дня.

4) 50 - 27 = 23 (с.) - сувоїв завезли другого дня.

Відповідь: першого дня в магазин завезли 27 сувоїв, другого - 23 сувої.  

 

Завдання 2. 78 940 - (7000 - 900 : 2) = 72390

900 : 2 = (800 + 100) : 2 = 800 : 2 + 100 : 2 = 450

_7000

   450

 6550

_78940

   6550

 72390  

 

Завдання 3.

256 : 64 = 4

53 • 46 = 2438

_256 | 64

 256   4

    0

х  53

   46

 318

212

2438

 

Завдання 4. Знайди 6/7 від 28 182. 

28182 : 7 • 6 = 24156

_28182 | 7    

 28      4026

  _1

   0

  _18

    14

    _42

     42

      0

х4026

     6

24156

 

Завдання 5. 10 ц 08 кг - 4 ц 12 кг < 10 ц 80 кг - 412 кг

                 20 800 м + 403 м ˃ 20 км 008 м + 4 км 030 м

4 ц 12 кг = 4 ц + 12 кг = 400 кг + 12 кг = 412 кг

10 ц 08 кг < 10 ц 80 кг

+20800 м

    4003 м

  24803 м

або

+ 20 км 008 м

     4 км 030 м

 24 км 038 м

24 км 803 м ˃ 24 км 038 м

 

Завдання 6. 

х - 3489 = 8648

х = 8648 + 3489

х = 12137

12137 - 3489 = 8648

+8648

  3489

12137

_12137

   3489

   8648

 

Завдання 7. Довжина паркану довкола квадратного майданчика становить 320 м. Знайди площу цього майданчика.

Розв'язання.

1) 320 : 4 = 80 (м) - довжина сторони квадратного майданчика.

2) 80 • 80 = 3200 (м2) - площа майданчика.

Відповідь: площа майданчика 3200 м2.

 

Завдання 8*. Впиши числа для правильних нерівностей

90 + 5 < 90 + 7

Міркуємо так.

Сума більша там, де більший доданок.

Можна вписати будь-яке число більше від 5.

6, 7, 8 ...

90 + 5 < 90 + 6

90 + 5 < 90 + 7

90 + 5 < 90 + 8 і т.д.

180 : 3 > 50

Міркуємо так.

180 : 1 ˃ 50 : 1

180 : 2 ˃ 100 : 2

180 : 3 ˃ 150 : 3

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 10.

Варіант ІІ

Завдання 1. В їдальню привезли однакову кількість дволітрових і трилітрових банок із соком, всього 150 л. Скільки літрів соку привезли у дволітрових і трилітрових банках окремо?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 2 + 3 = 5 (л) - літрів соку у дволітровій і трилітровій банках разом.

2) 150 : 5 = 30 (б) - привезли банок дволітрових, або трилітрових.

3) 2 • 30 = 60 (л) - літрів соку в дволітрових банках.

4) 3 • 30 = 90 (л) - літрів соку в трилітрових банках.

2 спосіб.

1) 2 + 3 = 5 (л) - літрів соку у дволітровій і трилітровій банках разом.

2) 150 : 5 = 30 (б) - привезли банок дволітрових, або трилітрових.

3) 2 • 30 = 60 (л) - літрів соку в дволітрових банках.

4) 150 - 60 = 90 (л) - літрів соку в трилітрових банках.

Відповідь: привезли 60 л соку в двохлітрових банках та 90 л в трилітрових банках. 

 

Завдання 2.

580 + (6000 - 400 : 8) = 6530 400 : 8 = 50

_6000

    50

  5950

+5950

   580

  6530

 

Завдання 3. 

93 840 : 46 = 2040

45 • 25 = 1125

_93840 | 46

  92     2040

  _184

   184

       0 

х   45

    25

  225

  90

1125

 

Завдання 4. Знайди 3/7 від 21 147.

21147 : 7 • 3 = 9063

_21147 | 7   

 21      3021

  _1

   0

  _14

   14

    _7

     7

     0

х3021

     3

 9063

 

Завдання 5. Порівняй вирази

10 001 • 9 < 101 101 • 3

Міркуємо так.

90 009 < 303 303

80 070 • 5 ˃ 8007 • 5

Міркуємо так.

Де більший множник, там більший добуток.

80 070 ˃ 8 007

 

Завдання 6. 

10 000 - х = 4039

х = 10000 - 4039

х = 5961

10000 - 5961 = 4039

_10000

   4039

   5961

_10000

   5961

   4039

 

Завдання 7. Площа прямокутника 10 см2, його ширина дорівнює 2 см. Знайди периметр цього прямокутника.

Розв'язання.

1) 10 : 2 = 5 (см) - довжина прямокутника.

2) Р = (5 см + 2 см) • 2 = 14 см - периметр прямокутника.

Відповідь: периметр прямокутника дорівнює 14 см.

 

Завдання 8*. Впиши числа

18 - 4 < 19 - 4

Міркуємо так.

Різниця більша там, де зменшуване більше.

18 < 19, тому

18 - 4 < 19 - 4

240 : 5 < 80

Міркуємо так.

240 : х < 240 : 4

Частка менша там, де більший дільник.

х ˃ 4, х = 5, 6, ...

240 : 5 < 80

Інші завдання дивись тут...