Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 11.

Варіант І

Завдання 1. Ширина шкільної дошки 2 м, а довжина — 4 м. Скільки грамів фарби знадобиться для фарбування цієї дошки, якщо на 1 м2 витрачають 250 г фарби?

Розв'язання.

1) 2 • 4 = 8 (м2) - площа шкільної дошки.

2) 250 • 8 = 2000 (г) = 2 (кг) - фарби знадобиться.

Відповідь: знадобиться 2 кг фарби. 

 

Завдання 2.

(15 131 + 601) : 36 • 16 = 6992

 

+15131

    601

 15732

_15732 | 36

 144     437

 _133

  108

  _252

   252

     0

х  437

     16

 2622

 437

 6992

  

Завдання 3.

336 : 48 = 7

1308 • 65 = 85020

_336 | 48

 336   7

    0

х  1308

      65

   6540

 7848

 85020

 

Завдання 4. Добуток чисел 81 і 5 зменшити на частку чисел 966 і 42.

(81 • 5) - 966 : 42 = 382

х81

   5

405

_ 966 | 42

  84    23

_126

 126

    0

_405

   23

  382

 

Завдання 5.

1 ц : 25 = 4 кг

12 м 60 дм : 60 дм = 3 

1 ц : 25 = 100 кг : 25 = 4 кг

 

12 м 60 дм = 12 м + 60 дм =

= 120 дм + 60 дм = 180 дм

12 м 60 дм : 60 дм = 180 дм : 60 дм = 3

 

Завдання 6. Вписати числа в правильну нерівність

2300 • 1 < 46 000 : 10

Розв'яжемо рівняння.

2300 • х = 46000 : 10

2300 • х = 4600

х = 4600 : 2300

х = 2

2300 • 2 = 46000 : 10

Тоді можна записати

2300 • х < 2300 • 2

Добуток менший там, де менший множник.

х < 2 

2300 • 1 < 46000 : 10

 

Завдання 7. Квадрат зі стороною 6 см і прямокутник, довжина якого 9 см, мають рівні площі, Знайди периметр прямокутника.

Розв'язання.

1) 6 • 6 = 36 (см2) - площа квадрата (прямокутника).

2) 36 : 9 = 4 (см) - ширина прямокутника.

3) Р = (9 см + 4 см) • 2 = 36 см - периметр прямокутника.

Відповідь: периметр прямокутника 36 см.

 

Завдання 8*. Доньці 8 років, це на 25 років менше, ніж її мамі. Батько на 5 років старший від матері. На скільки років донька молодша за батька?

Розв'язання.

1) 25 + 8 = 33 (р.) - років мамі.

2) 33 + 5 = 38 (р.) - років батькові.

3) 38 - 8 = 30 (р.) - на стільки років донька молодша, ніж батько.

Відповідь: донька на 30 років молодша за батька.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 11.

Варіант ІІ

Завдання 1. Ширина прямокутної площі 60 м, а довжина 100 м. Скільки кілограмів асфальту потрібно для покриття цієї площі, якщо на 1 м2 витрачають 50 кг асфальту?

Розв'язання.

1) 60 • 100 = 6000 (м2) - площа прямокутника.

2) 50 • 6000 = 300 000 (кг) = 300 (т) - асфальту потрібно.

Відповідь: для покриття площі потрібно 300 т асфальту.

 

Завдання 2.

25 • 124 + 24 012 : 12 = 5101

х  124

     25

   620

 248  

 3100

_24012 | 12

 24      2001  

  _0

   0 

   _1

    0

   _12

    12

     0  

+3100

  2001

  5101

 

Завдання 3.

1907 • 32 = 61024

203 : 29 = 7

х  1907

      32

   3814

 5721

 61024

_203 | 29

 203   7

     0

 

Завдання 4. Частку чисел 492 і 12 збільшити на добуток чисел 23 і 5. 

492 : 12 + 23 • 5 = 156

_492 | 12

 48    41

 _12

  12

   0

 

х23

   5

115

+115

   41

  156

 

Завдання 5.

1 ц • 25 = 25 ц

16 грн 40 к. : 40 к. = 41

1 ц • 25 = 25 ц

16 грн 40 к. = 1640 к.

1640 к. : 40 к. = (1600 к. + 40 к.) : 40 к. = 1600 к. : 40 к. + 40 к. : 40 к. =

= 40 + 1 = 41 

 

Завдання 6. Вписати числа в правильну нерівність

2 • 40 > 800 : 20

Розв'яжемо рівняння.

х • 40 = 800 : 20

х • 40 = 40

х = 40 : 40 

х = 1

1 • 40 = 800 : 20

Тоді можна записати х • 40 ˃ 1 • 40

Добуток більший там, де більший множник.

х ˃ 1

  

Завдання 7. Квадрат зі стороною 8 см і прямокутник, довжина якого 16 см, мають рівні площі. Знайди периметр прямокутника.

Розв'язання.

1) 8 • 8 = 64 (см2) - площа квадрата.

2) 64 : 16 = 4 (см) - ширина прямокутника.

3) Р = (16 см + 4 см) • 2 = 40 см - периметр прямокутника.

Відповідь: периметр прямокутника 40 см. 

 

Завдання 8*. Синові 9 років, це на 28 років менше, ніж його батькові. Мама молодша від батька на 4 роки. На скільки років мама старша за сина?

Розв'язання.

1) 9 + 28 = 37 (р.) - років батькові.

2) 37 - 4 = 33 (р.) - років мамі.

3) 33 - 9 = 24 (р.) - на стільки років мама старша за сина.

Відповідь: мама старша за сина на 24 роки.

Інші завдання дивись тут...