Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 12.

Варіант І

Завдання 1. Трьома косарками за 7 год скосили 42 га трави. Скільки гектарів трави скосить одна така косарка за 1 годину, якщо продуктивність праці кожної з них не зміниться?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 42 : 7 : 3 = 2 (га) - скосили 1 косаркою за 1 год.

2 спосіб.

1) 42 : 3 : 7 = 2 (га) - скосили 1 косаркою за 1 год.

3 спосіб.

1) 42 : 7 = 6 (га) - скосили 3 косарки за 1 год.

2) 6 : 3 = 2 (га) - скосили 1 косаркою за 1 год.

4 спосіб.

1) 42 : 3 = (30 + 12) : 3 = 14 (га) - скосила 1 косарка за 7 год.

2) 14 : 7 = 2 (га) - скосили 1 косаркою за 1 год.

Відповідь: косарка за 1 год скосить 2 га трави.

 

Завдання 2.

40 800 - 957 + 12 340 : 2 = 37397

_12340 | 2    

 12       6170

  _3

   2

 _14

  14

    0

_40800

    957

 31227

+31227

   6170

  37397

 

Завдання 3.

90 000 : 10 = 9000

 

3200 • 100 : 1000 = 320

3200 • 100 : 1000 = 320000 : 1000 = 320 

 

Завдання 4. Порівняти.

 (16 + 20) : 4  = 16 : 4 + 20 : 4

40 - 10 • 2 < (40 - 10) • 2

40 - 10 • 2 = 40 - 20 = 20

(40 - 10) • 2 = 20 • 2 = 40

20 < 40

   

Завдання 5.  

620 см =  6 м 20 см

7 дм 2 мм = 702 мм

2005 г = 2 кг 5 г

620 см = 600 см + 20 см = 6 м 20 см

7 дм 2 мм = 7 дм + 2 мм = 7 • 100 мм + 2 мм =

= 700 мм + 2 мм = 702 мм

2005 г = 2000 г + 5 г = 2 кг 5 г

 

Завдання 6.

Якщо а = 240, а • 15 - а = 240 • 15 - 240 = 3360

 

х  240

   15

 120

 24

3600

_3600

   240

  3360

 

Завдання 7. За поданим планом ділянки знайди, яку площу відведено під кріп. 

Розв'язання.

1 спосіб. 

1) 18 - 12 = 6 (м) - довжина ділянки під кропом.

2) 12 - 5 = 7 (м) - ширина ділянки під кропом.

3) 6 • 7 = 42 (м2) - площа ділянки під кропом.

Відповідь: під кріп відведено 42 м2.

 

Завдання 8. Вписати число в правильну нерівність.

400 : 10 ˃ 20

Розв'яжемо рівняння.

400 : х = 20

х = 400 : 20

х = 20

400 : 20 = 20

Тому можемо записати 

400 : х ˃ 400 : 20

Частка більша там, де менший дільник.

х < 20

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 12.

Варіант ІІ

Завдання 1. Сім однакових автобусів за три рейси перевезли 1092 пасажири. Скільки пасажирів перевозив один автобус за один рейс?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 1092 : 3 : 7 = 52 (п.) - перевозить

за 1 рейс 1 автобус.

_1092 | 3  

   9    364

 _19

  18

  _12

   12

    0 

_364 | 7

 35   52

 _14

  14

     0

2 спосіб.

1) 1092 : 3 = 364 (п.) - перевезли

за 1 рейс 7 автобусів.

2) 364 : 7 = 52 (п.) - перевозить

за 1 рейс 1 автобус.

_1092 | 3  

   9    364

 _19

  18

  _12

   12

    0 

_364 | 7

 35   52

 _14

  14

     0

3 спосіб.

1) 1092 : 7 : 3 = 52 (п.) - перевозить

за 1 рейс 1 автобус.

_1092 | 7

  7     156

 _39

  35

  _42

   42

    0   

_156 | 3 

 15    52 

  _6

   6

   0

4 спосіб.

1) 1092 : 7 = 156 (п.) - перевозить

1 автобус за 3 рейси.

2) 156 : 3 = 52 (п.) - перевозить

за 1 рейс 1 автобус.

_1092 | 7

  7     156

 _39

  35

  _42

   42

    0   

_156 | 3 

 15    52 

  _6

   6

   0

Відповідь: за 1 рейс автобус перевозить 52 пасажирів.

 

Завдання 2.

70 400 - 8945 + 15 560 : 5 = 64567

_15560 | 5    

 15       3112

  _5

   5

   _6

    5

   _10

    10

     0

_70400

   8945

 61455

+61455

   3112

  64567

 

Завдання 3.

520 000 : 100 = 5200

200 • 10 : 1000 = 2

200 • 10 : 1000 = 2000 : 1000 = 2

 

Завдання 4.

(9 + 30) : 3 = 9 : 3 + 30 : 3

10 - 2 • 4 < (10 - 2) • 4

10 - 2 • 4 = 10 - 8 = 2

(10 - 2) • 4 = 8 • 4 = 32

2 < 32

 

Завдання 5.

540 см = 5 м 40 см

3005 г = 3 кг 5 г

3 дм 6 см = 36 см

540 см = 500 см + 40 см = 5 м 40 см

3005 г = 3000 г + 5 г = 3 кг 5 г

3 дм 6 см = 3дм + 6см = 3 • 10см + 6см = 30см + 6см = 36см

 

Завдання 6.

Якщо с = 530, тому с + с • 3 = 530 + 530 • 3 = 2120

х 530 

    3

1590

+1590

   530

  2120

 

Завдання 7. За поданим планом ділянки знайди, яку площу відведено під кабачки.

Розв'язання.

1) 30 - (10 + 14) = 6 (см) - ширина площі під кабачками.

2) 10 • 6 = 60 (см2) - площа ділянки під кабачками.

Відповідь: під кабачки відведено площу 60 см2.

 

Завдання 8*. Вписати число в правильну нерівність.

60 • 1 < 120

Розв'яжемо рівняння.

60 • х = 120

х = 120 : 60

х = 2

60 • 2 = 120 

Тоді можна записати

60 • х < 60 • 2

Добуток менший там, де менший множник.

х < 2

Інші завдання дивись тут...

 

  • матвій
    в третьем задании не 2000 а 200 ---- Дякуємо. Виправили умову.
    28 лютого 2021 13:07