Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 13 

Варіант І

Завдання 1. Ширина поля прямокутної форми 25 м, довжина — на 50 м більша. 2/5 площі поля засіяно пшеницею. Яка площа засіяна пшеницею?

Розв'язання.


1) 25 + 50 = 75 (м) - довжина поля.

2) 75 • 25 = 1875 (м2) - площа поля.

3) 1875 : 5 • 2 = 750 (м2) - площа засіяна пшеницею.

х   75

    25

  375

150

1875

_1875 | 5

 15     375

 _37

  35

  _25

   25

    0 

х375

    2

 750

Відповідь: пшеницею засіяна площа 750 м2.

 

Завдання 2. 3010 - 5614 : 7 + 9042 = 11250

_5614 | 7

 56    802

  _1

   0

  _14

   14

    0 

_3010

   802

 2208

+2208

  9042

11250

 

Завдання 3.

864 : 36 = 24

34 • 27 = 918

 

_864 | 36

 

 72    24

_144

 144

     0

х  34

   27

 238

 68

 918

 

Завдання 4. Впиши числа в правильні нерівності.

0 • 210 : 1 = 0

600 : 10 - 1 = 59

50 • 10 : 10 = 50

х • 210 : 1 = х 

х • 210 = х

х = 0

600 : х - 1 = 59

600 : х = 59 + 1

600 : х = 60

х = 600 : 60

х = 10

50 • х : 10 = 50

х : 10 = 50 : 50

х : 10 = 1

х = 1 • 10

х = 10

 

Завдання 5.  

11 т 2 ц : 2 ц = 56

1 м : 5 дм = 2

1 м - 6 дм = 4 дм

11 т 2 ц = 11 т + 2 ц = 110 ц + 2 ц = 112 ц

112 ц : 2 ц = (100 ц + 12 ц) : 2 ц = 100 ц : 2 ц + 12 ц : 2 ц = 50 + 6 = 56

1 м : 5 дм = 10 дм : 5 дм = 2

1 м - 6 дм = 10 дм - 6 дм = 4 дм

 

Завдання 6. Якщо а = 5, тоді 17 • а — 34 = 17 • 5 - 34 = 51

17 • 5 = (10 + 7) • 5 = 50 + 35 = 85

85 - 34 = 51

 

Завдання 7. Накресли квадрат, периметр якого 20 см.

1) 20 : 4 = 5 (см) - сторона квадрата.

Треба намалювати квадрат зі стороною 5 см.

 

Завдання 8*. Розв'язати нерівність.

2100 : b < 210

Розв'яжемо рівняння.

2100 : b = 210

b = 2100 : 210

b = 10

2100 : 10 = 210

Тоді можна записати.

2100 : b < 2100 : 10

Частка менша там, де більший дільник.

b ˃ 10 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 13 

Варіант ІІ

Завдання 1. Ширина саду З0 м, а довжина — у 3 рази більша. 5/9 площі саду займають фруктові дерева, а решту — ягідні кущі. Яку площу займають ягідні кущі?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 30 • 3 = 90 (м) - довжина саду.

2) 30 • 90 = 2700 (м2) - площа саду.

3) 2700 : 9 • 5 = 300 • 5 = 1500 (м2) - площа під фруктовими деревами.

4) 2700 - 1500 = 1200 (м2) - площа під ягідними кущами.

2 спосіб.

1) 30 • 3 = 90 (м) - довжина саду.

2) 30 • 90 = 2700 (м2) - площа саду.

3) 9 - 5 = 4 (частини) - частини площі під ягідними кущами.

3) 2700 : 9 • 4 = 300 • 4 = 1200 (м2) - площа під фруктовими деревами.

Відповідь: ягідні кущі займають 1200 м2.

 

Завдання 2. 36000 : (62 + 14 • 2) = 400

63 + 14 • 2 = 62 + 28 = 90

36000 : 90 = 400

 

Завдання 3.

765 : 45 = 17

28 • 32 = 896

_765 | 45

 45    17

_315

 315

    0

х  28

   32

   56

 84

 896

 

Завдання 4. Впиши числа в правильну нерівність

0 • 520 : 10 = 0

700 : 10 + 30 = 100

40 • 10 : 10 = 40

(х • 520) : 10 = 0

х • 520 = 0 • 10

х • 520 = 0

х = 0 : 520 

х = 0

700 : х + 30 = 100

700 : х = 100 - 30

700 : х = 70

х = 700 : 70

х = 10

(40 • х) : 10 = 40

40 • х = 40 • 10

40 • х = 400

х = 400 : 40

х = 10

 

Завдання 5.

6 м 120 мм : 9 мм = 680

1 дм : 5 см = 2

1 м — 4 дм = 6 дм

6 м 120 мм = 6 м + 120 мм = 6000 мм + 120 мм = 6120 мм

6120 мм : 9 мм = 680

_6120 | 9

 54     680

 _72

  72

   0

1 дм : 5 см = 10 см : 5 см = 2

1 м - 4 дм = 10 дм - 4 дм = 6 дм

 

Завдання 6. Якщо а = 144,  тоді а : 18 + 16 = 144 : 18 + 16 = 8 + 16 = 24

 

Завдання 7. Накресли квадрат, периметр якого 16 см.

16 : 4 = 4 (см) - сторона квадрата.

Треба накреслити квадрат зі стороною 4 см.

 

Завдання 8. 

540000 : 10000 < 540

Розв'яжемо рівняння.

540000 : а = 540

а = 540000 : 540

а = 1000

540000 : 1000 = 540

Тоді можна записати

540000 : а < 540000 : 1000

Частка менша там, де дільник більший.

а ˃ 1000

Інші завдання дивись тут...