Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 14.

Варіант І

Завдання 1. Перша вантажівка може привезти на будівництво 120 т піску за 40 рейсів, а друга — за 24 рейси. За скільки рейсів перевезуть цей пісок обидві вантажівки, працюючи разом?

Розв'язання.

1) 120 : 40 = 3 (т) - перевозить піску за 1 рейс перша вантажівка.

2) 120 : 24 = 120 : (6 • 4) = 120 : 6 : 4 = 5 (т) - перевозить піску за 1 рейс друга вантажівка.

3) 3 + 5 = 8 (т) - перевозять піску за 1 рейс дві вантажівки разом.

4) 120 : 8 = (80 + 40) : 8 = 15 (р.) - рейсів зроблять вантажівки.

Відповідь: обидві вантажівки перевезуть пісок за 15 рейсів.

 

Завдання 2. 87 366 : (4 • 9 : 6) = 14561

4 • 9 : 6 = 36 : 6 = 6

_87366 | 6   

 6       14561

_27

 24

 _33

  30

  _36

   36

    _6

     6

     0

 

Завдання 3.

4200 : 70 = 60

9300 : 30 = 310

480 : 120 = 4

4200 : 70 = 4200 : (10 • 7) = 4200 : 10 : 7 = 420 : 7 = 60

9300 : 30 = 9300 : (10 • 3) = 9300 : 10 : 3 = 930 : 3 = 310 

480 : 120 = 48 : 12 = 4

 

Завдання 4. 

57 : 26 = 2 (ост. 5)  

90 : 38 = 2 (ост. 14)

_57 | 26

 52   2 (ост. 5)

   5

_90 | 38

 76   2 (ост. 14) 

  14

 

Завдання 5. Порівняй. 

8 т 5 ц < 85 т

59 см = 5 дм 9 см

3 год < 190 хв

5 дм 9 см = 5 дм + 9 см = 50 см + 9 см = 59 см

3 год = 3 • 60 хв = 180 хв

 

Завдання 6. 

(1000 - 360) : х = 8

640 : х = 8

х = 640 : 8

х = 80

(1000 - 360) : 80 = 640 : 80 = 64 : 8 = 8

8 = 8 

 

Завдання 7. Знайди довжину кімнати прямокутної форми, коли відомо, що її площа 28 м2, а ширина — 4 м.

Розв'язання.

1) 28 : 4 = 7 (м) - довжина прямокутної кімнати.

Відповідь: довжина прямокутної кімнати 7 м.

 

Завдання 8*. Розстав дужки для рівностей.

48 - (12 : 4 + 3) = 42 

(48 - 12) : 4 + 3 = 12

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 14

Варіант ІІ

Завдання 1. Перший садівник за три дні обрізав 150 дерев, а другий таку ж кількість дерев — за 6 днів. За скільки днів обріжуть таку кількість дерев обидва садівники, працюючи разом?

Розв'язання.

1) 150 : 3 = 50 (д.) - дерев обрізав за 1 день перший садівник.

2) 150 : 6 = (120 + 30) : 6 = 25 (д.) - дерев обрізав за 1 день другий садівник.

3) 50 + 25 = 75 (д.) - дерев обрізують за 1 день два садівники.

4) 150 : 75 = 2 (дн.) - треба днів.

Відповідь: обидва садівники разом обріжуть дерева за 2 дні.

 

Завдання 2. (90 - 42 : 3 • 2) : 2 = 31

42 : 3 = (30 + 12) : 3 = 30 : 3 + 12 : 3 = 10 + 4 = 14

14 • 2 = 28

90 - 28 = 90 - 20 - 8 = 70 - 8 = 62

62 : 2 = (60 + 2) : 2 = 30 + 1 = 31

 

Завдання 3.

6300 : 70 = 90

4800 : 600 = 8

360 : 180 = 2

6300 : 70 = 630 : 7 = 90

4800 : 600 = 48 : 6 = 8

360 : 180 = 36 : 18 = 36 : (6 • 3) = 36 : 6 : 3 = 6 : 3 = 2

 

Завдання 4. Знайди частку й остачу 99 : 40, 75 : 22

_99 | 40

 80    2 (ост. 19)

 19

_75 | 22

 66   3 (ост. 9)

  9

 

Завдання 5. Порівняй.

7 т 5 ц  ˃ 75 кг

37 см = 3 дм 7 см

2 доби ˃ 12 год

3 дм 7 см = 3 дм + 7 см = 30 см + 7 см = 37 см

2 доби = 2 • 24 год = 48 год

 

Завдання 6

(1000 - 190) : х = 9 

810 : х = 9

х = 810 : 9

х = 90

(1000 - 190) : 90 = 810 : 90 = 9

9 = 9

 

Завдання 7. Знайди ширину стола прямокутної форми, коли відомо, що його площа 126 дм2, а довжина — 14 дм.

Розв'язання.

_126 | 14 

 126   9 (дм) - ширина стола.

    0

Відповідь: ширина стола 14 дм.

      

Завдання 8. Розстав дужки.

52 - (16 : 4 + 4) = 44

(52 - 16) : 4 + 4 = 13

Інші завдання дивись тут...