Інші завдання дивись тут...

Завдання 597

Число 2/3 якого дорівнює 240: 240 : 2 • 3 = 360

Число 3/4 якого дорівнює 120: 120 : 3 • 4 = 160

Число 5/6 якого дорівнює 300: 300 : 5 • 6 = 360

 

Завдання 599

Рухомий об’єкт

Швидкість

Час

Відстань

Лижник

Поїзд

Легковий автомобіль

13 км/год

60 км/год

80 км/год

26 : 13 = 2 год

240 : 60 = 4 год

240 : 80 = 3 год

26 км

240 км

240 км

2) 

240 : 60 = 4 (год) – час руху автобуса, 

240 : 120 = 2 (год) – час руху автомобіля

4 : 2 = 2 (р.)
Відповідь: у 2 рази більший час руху автобуса, бо його швидкість у 2 рази менша від швидкості автомобіля.

 

Завдання 600

Асфальтованою дорогою автомобіль проїхав відстань 210 км зі швидкістю 70 км/год, а ґрунтовою — 90 км зі швидкістю 45 км/год. За який час автомобіль проїхав усю відстань? Якою дорогою він їхав довше і на скільки?

Дорога

Відстань

Швидкість

Час

Загальний час

На скільки довше

асфальтована

ґрунтова

210 км

90 км

70 км/год

45 км/год

?

?

?

?

Розв'язання

1) 210 : 70 = 3 (год) – час руху асфальтованою дорогою
2) 90 : 45 = 2 (год) – час руху ґрунтовою дорогою
3) 3 + 2 = 5 (год) – час рузху, затрачений на всю дорогу
3) 3 – 2 = 1 (год) – на стільки довше їхав асфальтованою дорогою, ніж ґрунтовою
Відповідь: за 5 годин автомобіль проїхав усю відстань; асфальтованою дорогою їхав на 1 годину довше.

 

Завдання 601

Човен пройшов 1 км зі швидкістю 100 м/хв. За цей час плавець проплив 400 м. З якою швидкістю рухався плавець?

Об'єкт

Відстань

Час

Швидкість

човен

плавець

1000 м

400 м

Однаковий

100 м/хв

?

Розв'язання
1) 1000 : 100 = 10 (хв) – час руху
2) 400 : 10 = 40 (м/хв)
Відповідь: плавець рухався зі швидкістю 40 м/хв.

Завдання 602

Відстань між двома човнами 15 км. Яка від­стань буде між ними, якщо перший човен пропливе 17 км 250 м проти течії, а другий — 19 км 885 м за течією? Розглянь можливі випадки.

Випадок руху човнів у протилежних напрямках:

1) Розв'язання

1) +19885

     17250
     37135 (м)  відстань проплили 
2) +37135
     15000
     52135 (м)
Відповідь: між човнами буде відстань 52135 км

Випадок руху човнів назустріч один одному:

2) Розв'язання

1) _17250

     15000
       2250 (м)  на стільки віддалився перший човен від початку другого
2) +19885
       2250
      22135 (м)
Відповідь: між човнами буде відстань 22135 км

Завдання 603

Парашутист падав, не розкриваючи парашута, 3 с. За першу секунду він знизився на 4 м 9 дм, а за кожну наступну знижувався на 9 м 8 дм більше, ніж за попередню секунду. На скільки метрів і дециметрів знизився пара­шутист за ці 3 с?

Короткий запис

Перша с.  4 м 9 дм
Друга с.  ?, на 9 м 8 дм більше, ніж I
Третя с.  ?, на 9 м 8 дм більше, ніж II
Разом  ?
Розв'язання
1) 4 м 9 дм + 9 м 8 дм = 13 м 17 дм = 14 м 7 дм — знизився парашутист за другу секунду
2) 14 м 7 дм + 9 м 8 дм = 23 м 15 дм = 24 м 5 дм — знизився парашутист за третю секунду
3) 4 м 9 дм + 14 м 7 дм + 24 м 5 дм = 42 м 21 дм = 44 м 1 дм — знизився парашутист за 3 секунди
Відповідь: парашутист пролетів 44 м 1 дм за 3 секунди.

 

Завдання 604

Знайди периметр прямокутної ділянки, шири­на якої 60 м, що у 2 рази менше довжини.

Ширина  60 м
Довжина — ?, у 2 рази більша за довжину
Р — ?
Розв'язання
1) 60  2 = 120 (м) – довжина ділянки

2) Р = (60 + 120) • 2 = 180 • 2 = 360 (м)

Відповідь: периметр ділянки 360 метрів.

 

Завдання 605

70 : 35 + 28 • 3 – 15 • 4 + 26 • 3 =

= 2 + 84 – 60 + 78 = 104

х 28

    3

   84

х 15

    4

   60

х 26

    3

   78

Завдання 606

354 : 7 = 50 (ост. 4)

232 : 7 = 33 (ост.1)

905 : 3 = 301 (ост. 2)

424 : 7 = 60 (ост. 4)

Завдання 607

Рухомий об’єкт

Швидкість

Час

Відстань

Скутер

Автомобіль

Гідроцикл

120 : 4 = 30 км/год

70 км/год

120 км/год

4 год

420 : 70 = 6 год

4 год

120 км

420 км

120 • 4 = 480 км

Завдання 608

Океанський лайнер за 6 год проплив 300 км. Скільки кілометрів пройде за цей час вантаж­не судно, якщо його швидкість на 20 км/год менша?

Рухомий об’єкт

Швидкість

Час

Відстань

Лайнер

Судно

?

?, на 20 км/год менша

6 год

6 год

300 км

?

Розв'язання

1) 300 : 6 = 50 (км/год) – швидкість лайнера
2) 50 – 20 = 30 (км/год) – швидкість судна
3) 30 • 6 = 180 (км)
Відповідь: вантажне судно пройде 180 км за цей час.

 

Завдання 609

6 • 7 = 42

20 • 3 = 60

1 • 9 = 9

600 • 4 = 2400

0 • 4 = 0

9000 • 3 = 27000

7 • 0 = 0

10 000 • 8 = 80 000

320 : 8  450 : 90 = 40 – 5 = 35

960 : 6 + 560 : 4 = 160 + 140 = 300

 

Завдання 610

Гуси летять у вирій зі швидкістю 90 км/год. Це у 2 рази повільніше, ніж летять стрижі. З якою швидкістю летять стрижі?

Птахи

Швидкість

Гуси

Стрижі

90 км/год

?, у 2 рази швидше

Розв'язання

90 • 2 = 180 (км/год)

Відповідь: стрижі летять зі швидкістю 180 км/год.

 

Завдання 611

Лелеки, відлітаючи у вирій, летіли без зупинки 4 год зі швидкістю 35 км/год. З вирію вони поверталися зі швидкістю 41 км/год. На скільки більшу відстань про­летіли лелеки за той самий час, повертаю­чись із вирію?

Лелеки

Швидкість

Час

Відстань

На скільки більша

У вирій

З вирію

35 км/год

41 км/год

4 год

4 год

?

?

?

Розв'язання

1) 35  4 = 140 (км) – відстань у вирій
2) 41  4 = 164 (км) – відстань з вирію
3) 164 – 140 = 24 (км)
Відповідь: лелеки пролетіли на 24 кілометри більше, повертаючись з вирію.
 

Завдання 612

Швидкість польоту орла становить 97 м/с, а сокола — 23 м/с. На скільки метрів більше пролітає за 10 с орел, ніж сокіл?

Птахи

Швидкість

Час

Відстань

На скільки більша

Орел

Сокіл

97 м/год

23 м/год

10 год

10 год

?

?

?

Розв'язання

1 спосіб
1) 97 – 23 = 74 (м/год) – на стільки швидкість орла більша від швидкості сокола
2) 74  10 = 740 (м)
2 спосіб
1) 97  10 = 970 (м) – відстань пролітає орел
2) 23  10 = 230 (м) – відстань пролітає сокіл
3) 970 – 230 = 740 (м)
Відповідь: орел пролітає на 740 метрів більше, ніж соків.

 

Завдання 613

+357

  474

  831

+296

  584

  880

 

35 • 24 – 248 = 592 

х 35

  24

 140

 70 

 840

_840

  248

  592

690 : 3 • 2 = 230 • 2 = 460

690|3  

6     230

  9

  9

  0

х 230

     2

  460

837 – 548 + 605 = 894

_837

  548

  289

_289

  605

  894

(640 – 328) : 2 = 156

_640

  328

  312

312|2  

2   156

11

10

  12

  12

    0

Завдання 614

Склади задачі за схемами. Вибери формули для їх розв'язання. Розв'яжи задачі.

1) Яку відстань пройшов турист за 3 год, ідучи зі швидкістю 4 км/год?
S = v • t = 4 • 3 = 12 (км)
Відповідь: турист пройшов 12 км.
2)  З якою швидкістю рухався турист, якщо за 2 години він пройшов відстань 8 км?
v = S : t = 8 : 2 = 4 (км/год)
Відповідь: турист рухався зі швидкістю 4 км/год.
3) Скільки годин велосипедист був в дорозі, якщо відстань 45 км проїхав зі швидкістю 15 км/год?
t = S : v = 45 : 15 = 3 (год)
Відповідь: велосипедист був в дорозі 3 години.

 

Завдання 616

Побудуй чотирикутник ABCD, з'єднай його вершини відрізками. Запиши назви всіх много­кутників, однією з вершин яких є точка A.

АВО, АВD, АВС, АОD, АСD

 

Завдання 617

Сума цифр 2017 року дорівнює 10. Скільки всього в цьому столітті років з такою самою сумою цифр?

2008, 2017, 2026, 2035, 2044, 2053, 2062, 2071, 2080 

 

Завдання 618

Швидкість ворони 40 км/год, а швидкість горобця на 1/4 — менша цієї швидкості. За який час горобець подолає відстань 1 км? Примітка. 30 км/год = 500 м/хв.

Розв'язання

1) 40 : 4 • 1 = 10 (км/год) – становить 1/4 швидкості ворони

2) 40 – 10 = 30 (км/год) – швидкість горобця
3) 1000 : 500 = 2 (хв)
Відповідь: за 2 хвилини горобець подолає відстань 1 км.

 

Завдання 619

1/5 від 2 м; 2 м : 5 = 200 см : 5 = 40 см

2/3 від 1 год; 1 год : 3 • 2 = 60 хв : 3 • 2 = 40 хв

1/8 від 4 ц; 4 ц : 8 = 400 кг : 8 = 50 кг

3/4 від 1 т; 1 т : 4 • 3 = 1000 кг : 4  3 = 750 кг

Інші завдання дивись тут...