Інші завдання дивись тут...

Завдання 597

Число 2/3 якого дорівнює 240

Число 3/4 якого дорівнює 120

Число 5/6 якого дорівнює 300

 

Завдання 599

Рухомий об’єкт

Швидкість

Час

Відстань

Лижник

Поїзд

Легковий автомобіль

13 км/год

60 км/год

80 км/год

?

?

?

26 км

240 км

240 км

 

Завдання 600

Асфальтованою дорогою автомобіль проїхав відстань 210 км зі швидкістю 70 км/год, а ґрунтовою — 90 км зі швидкістю 45 км/год. За який час автомобіль проїхав усю відстань? Якою дорогою він їхав довше і на скільки?

 

Завдання 601

Човен пройшов 1 км зі швидкістю 100 м/хв. За цей час плавець проплив 400 м. З якою швидкістю рухався плавець?

 

Завдання 602

Відстань між двома човнами 15 км. Яка від­стань буде між ними, якщо перший човен пропливе 17 км 250 м проти течії, а другий — 19 км 885 м за течією? Розглянь можливі випадки.

 

Завдання 603

Парашутист падав, не розкриваючи парашута, 3 с. За першу секунду він знизився на 4 м 9 дм, а за кожну наступну знижувався на 9 м 8 дм більше, ніж за попередню секунду. На скільки метрів і дециметрів знизився пара­шутист за ці 3 с?

 

Завдання 604

Знайди периметр прямокутної ділянки, шири­на якої 60 м, що у 2 рази менше довжини.

 

Завдання 605

70 : 35 + 28 • 3 – 15 • 4 + 26 • 3

 

Завдання 606

354 : 7

232 : 7

905 : 3

424 : 7

 

Завдання 607

Рухомий об’єкт

Швидкість

Час

Відстань

Скутер

Автомобіль

Гідроцикл

?

70 км/год

120 км/год

4 год

?

4 год

120 км

420 км

?

 

Завдання 608

Океанський лайнер за 6 год проплив 300 км. Скільки кілометрів пройде за цей час вантаж­не судно, якщо його швидкість на 20 км/год менша?

 

Завдання 609

6 • 7

20 • 3

1 • 9

600 • 4

0 • 4

9000•3

7 • 0

10 000 • 8

320 : 8 - 450 : 90

960 : 6 + 560 : 4

 

Завдання 610

Гуси летять у вирій зі швидкістю 90 км/год. Це у 2 рази повільніше, ніж летять стрижі. З якою швидкістю летять стрижі?

 

Завдання 611

Лелеки, відлітаючи у вирій, летіли без зупинки 4 год зі швидкістю 35 км/год. З вирію вони поверталися зі швидкістю 41 км/год. На скільки більшу відстань про­летіли лелеки за той самий час, повертаю­чись із вирію?

 

Завдання 612

Швидкість польоту орла становить 97 м/с, а сокола — 23 м/с. На скільки метрів більше пролітає за 10 с орел, ніж сокіл?

 

Завдання 613

357 + 474

35 • 24 – 248

296 + 584

690 : 3 • 2

837 – 548 + 605

(640 – 328) : 2

 

Завдання 614

Склади задачі за схемами. Вибери формули для їх розв'язання. Розв'яжи задачі.

 

Завдання 616

Побудуй чотирикутник ABCD, з'єднай його вершини відрізками. Запиши назви всіх много­кутників, однією з вершин яких є точка A.

 

Завдання 617

Сума цифр 2017 року дорівнює 10. Скільки всього в цьому столітті років з такою самою сумою цифр?

 

Завдання 618

Швидкість ворони 40 км/год, а швидкість горобця на 1/4 — менша цієї видкості.

За який час горобець подолає відстань 1 км? Примітка. 30 км/год = 500 м/хв.

 

Завдання 619

1/5 від 2 м 5 см

2/3 від 1 год;

1/8 від 4 ц;

3/4 від 1 т

Інші завдання дивись тут...