Інші завдання дивись тут...

Додаткові вправи
Завдання 547
У видавництві книжки для школи запаковують у коробки з однаковою кількістю книжок у кожній. 980 підручників запакували у 49 коробок, а всі збірники вправ — у 35 коробок. Скільки було збірників?
Короткий запис

49 к.  980 кн.

35 к.  

Розв’язання
1) 980 : 49 = 20 (кн.) – книжок в одній коробці.

2) 20 • 35 = 700 (кн.)

Відповідь: було 700 збірників.

 

Завдання 548
Два гвинтокрили рухалися з однаковою швидкістю. Перший гвинтокрил пролетів за 1/12 год 10 км. Скільки кілометрів пролетів другий гвинтокрил за 1/2 год?

 

Швидкість

Час

Відстань

I

?, однакова


1/12 год

10 км

 II 1/2 год ?

Розв’язання

1) 1/12  год = 60 хв : 12 = 5 хв – час польоту І гвинтокрила.
2) 10 : 5 = 2 (км/хв) – швидкість І гвинтокрила.
3) 1/год = 60 хв : 2 = 30 хв – час польоту ІІ гвинтокрила.
4) 2 • 30 = 60 (км)
Відповідь: за 1/год другий гвинтокрил пролетів 60 км.

 

Завдання 549
Стара кінокамера могла зробити 66 знімків за 4 с. Скільки знімків вона могла зробити за 16 с?
Короткий запис
4 с  66 зн.
16 с  ?
Розв’язання
1) 16 : 4 = 4 (р.) – у стільки разів збільшиться час.
2) 66 • 4 = (60 + 6) • 4 = 240 + 24 = 264 (зн.)
Відповідь: камера за 16 с могла зробити 264 знімки.

 

Завдання 550
Вартість 17 комплектів іграшкових кубиків така сама, як 12 комплектів конструктора. Скільки комплектів кубиків коштують стільки само, скільки 48 комплектів конструктора?
Короткий запис
17 к. кубиків  12 к. конструктора
 48 к. конструктора
Розв’язання
1) 48 : 12 = 4 (р.) – у стільки разів збільшиться кількість комплектів конструктора.
2) 17 • 4 = 68 (к.)
Відповідь: 68 комплектів кубиків коштують стільки само, скільки 48 комплектів конструктора.

 

Завдання 551
На виготовлення 200 однакових альбомів витрачають 24 кг паперу. Скільки кілограмів паперу потрібно для виготовлення 50 таких альбомів?

Короткий запис

24 кг  200 альб.
 50 альб.

Розв’язання
1) 200 : 50 = 4 (р.) – у стільки разів зменшиться кількість альмобів.

2) 24 : 4 = 6 (кг)

Відповідь: потрібно 6 кг паперу.

 

Завдання 552
Із 1 т вугілля виходить 750 кг коксу. Зі скількох тонн вугілля вийде 3 т коксу?
Короткий запис

1 т вугілля  750 кг коксу
 3 т коксу

Розв’язання
3 т = 3000 кг

1) 3000 : 750 = 4 (р.) – у стільки разів більше потрібно вугілля.

2) 1 • 4 = 4 (т)

Відповідь: із 4 т вугілля вийде 3 т коксу.

 

Завдання 553
У 8 однакових мішків розсипали 4 ц зерна. Скільки таких мішків потрібно для 7 ц зерна?
Короткий запис

4 ц  8 м.
7 ц   ?

Розв’язання
1) 8 : 4 = 2 (м.) – мішків потрібно для 1 ц зерна.

2) 7 • 2 = 14 (м.)

Відповідь: потрібно 14 мішків для 7 ц зерна.

 

Завдання 554
За 5 хв вершник подолав 1 км. За скільки хвилин він подолає ще 600 м, якщо його швидкість не зміниться?
Короткий запис

5 хв  1 км
— 600 м

Розв’язання

1 км = 1000 м

1) 1000 : 5 = 200 (м/хв) – швидкість вершника.

2) 600 : 200 = 3 (хв)

Відповідь: за 3 хвилини вершник подолає 600 м.

 

Завдання 555
Три доярки за дві години можуть доїльним апаратом видоїти 90 корів. Скільки корів може видоїти 1 доярка за 4 години?
Короткий запис

3 д., 2 год  90 к.
1 д., 4 год  ?

Розв’язання

1) 90 : 3 = 30 (к.) – корів  може видоїти 1 доярка за 2 год.

2) 30 : 2 = 15 (к.) – корів може видоїти 1 доярка за 1 год.

3) 15 • 4 = 60 (к.) – корів може видоїти 1 доярка за 4 год.

Відповідь: 60 корів.

 

Завдання 556
Для 4 овець на 5 днів потрібно 60 кг трави. Скільки трави з՚їдять 7 овець за 1 день?
Короткий запис

4 в., 5 дн.  60 кг
7 в. на 1 дн.  ?

Розв’язання
1) 60 : 5 = 12 (кг) – трави з'їдять 4 вівці за 1 день.

2) 12 : 4 = 3 (кг) – трави з'їсть 1 вівця за 1 день.

3) 3 • 7 = 21 (кг)  – трави з'їдять 7 овець за 1 день.

Відповідь: 21 кг трави.

 

Завдання 557
Чотирьом коням на 5 днів дають 1 кг солі. На скільки днів одному коневі вистачить 1 кг 500 г солі?
Короткий запис

4 к., 5 дн.  1 кг
1 к., ? дн.  1 кг 500 г

Розв’язання
1 кг = 1000 г, 1 кг 500 г = 1500 г

1) 1000 : 5 = 200 (г) – дають солі 4 коням на 1 день.

2) 200 : 4 = 50 (г) – дають солі 1 коневі на 1 день.

3) 1500 : 50 = 30 (дн.)

Відповідь: на 30 днів одному коневі вистачить 1 кг 500 г солі.

 

Завдання 558
Двоє вантажників за 3 год розвантажили 3 машини кавунів. За скільки годин вони могли б розвантажити 6 таких машин?
Короткий запис
2 в., 3 год  3 м.
2 в., ? год  6 м.
Розв’язання
1) 6 : 3 = 2 (р.) – у стільки разів збільшиться кількість машин.
2) 3 • 2 = 6 (год)
Відповідь: за 6 годин двоє вантажників розвантажили 6 машин.

 

Завдання 559
П’ять рибалок за 5 днів зловили 5 щук. Скільки щук можуть зловити 10 рибалок за 10 днів?
Короткий запис
5 р., 5 дн.  5 щ.
10 р., 10 дн.  ?
Розв’язання
1) 5 : 5 = 1 (щ.) – щук може зловити 1 рибалка за 5 днів.
2) 10 : 5 = 2 (щ.) – щук може зловити 1 рибалка за 10 днів.
3) 2 • 10 = 20 (щ.) – щук можуть зловити 10 рибалок за 10 днів.
Відповідь: 20 щук.

 

Завдання 560
Два лосі за тиждень з’їдають 140 кг корму. Скільки корму потрібно 5 лосям на 3 дні?
Короткий запис
2 л., 7 дн.  140 кг
5 л., 3 дн.  ? кг
Розв’язання
1) 140 : 7 = 20 (кг) – корму з'їдають 2 лосі за 1 день.
2) 20 : 2 = 10 (кг) – корму з'їдає 1 лось за 1 день.
3) 10 • 3 = 30 (кг) – корму з'їдає 1 лось за 3 дні.
4) 5 • 30 = 150 (кг) – корму з'їдають 5 лосів за 3 дні.
Відповідь: 150 кг корму.

 

Завдання 561
За 2 дні роботи бригада посадила 1/4 всіх дерев. За скільки днів вона посадить усі дерева?
Короткий запис
1/4  2 дн.
 ? 
Розв’язання

2 • 4 = 8 (дн.)

Відповідь: усі дерева бригада посадить за 8 днів.

 

Завдання 562
Тато впіймав 3 коропи, загальна маса яких 5 кг. Два коропи були однакові, а маса третього становила половину маси другого. Знайди масу кожного коропа.
Розв’язання
Нехай маса третього коропа х кг, тоді маса двох інших  по 2х кг.
2x + 2x + x = 5

5х = 5
х = 5 : 5
х = 1 (кг) – маса третього коропа.

 1 = 2 (кг) – маса першого або другого коропа.

Відповідь: маса двох коропів по 2 кг, а третього  1 кг.

 

Завдання 563
Мама залишила двом синам груші. Перший узяв половину груш і пішов. Другий син, не знаючи про це, узяв половину решти. Залишилося 4 груші. Скільки груш залишила мама?
Розв’язання
1) 4  2 = 8 (гр.) – половина решти.
2) 8 • 2 = 16 (гр.) – решта груш.
Відповідь: мама залишила 16 груш.

 

Завдання 564
Серед хорових колективів, які прибули на конкурс, 4 було із Закарпаття, усього — 84 артисти. Відомо, що в трьох колективах разом було 62 артисти. Скільки артистів було в кожному колективі, якщо в першому і другому разом було 38 артистів, а в другому і третьому — 44?
Короткий запис
Усього  84 арт.
I, II, III  62 арт.
I, II  38 арт.
II, III  44 арт.
— ?, II — ?, III  ?, VI  ?
Розв’язання

1) 84 – 62 = 22 (арт.) – було артистів у ІV колективі.

2) 62 – 38 = 24 (арт.) – було артистів у ІІІ колективі.

3) 44 – 24 = 20 (арт.) – було артистів у ІІ колективі.

4) 38 – 20 = 18 (арт.) – було артистів у І колективі.

Відповідь: у першому колективі було 18 артистів, у другому — 20 артистів, у третьому — 24 артисти, у четвертому  22 артисти.

 

Завдання 565
До супермаркету завезли цукерки і печиво в коробках однакової маси. Цукерок було 15 коробок, а печива — 20 коробок. Скільки кілограмів печива завезли до супермаркету, якщо цукерок було 90 кг?
Короткий запис

15 к.  90 кг
20 к  ?

Розв’язання
1) 90 : 15 = 6 (кг) – маса однієї коробки.

2) 6 • 20 = 120 (кг)

Відповідь: до супермаркету завезли 120 кг печива.

 

Завдання 566
Бабуся посіяла моркву 28 квітня. Морква зійшла через 16 діб. Визнач дату сходження моркви.

Розв’язання
1) 30  28 = 2 (дн.) – днів сходила морква у квітні.

2) 16 – 2 = 14 (дн.) – днів сходила  морква у травні.

Відповідь: морква зійшла 14 травня.

 

Завдання 567
Із криниці дістали відро води, зануривши при цьому 1 м 3 дм ланцюга. Це становить 1/6 усього ланцюга. Яка довжина всього ланцюга в криниці?
Короткий запис
1/6  1 м 3 дм
 ? 
Розв’язання

1 м 3 дм = 13 дм

13 • 6 = 78 (дм) = 7 м 8 дм

Відповідь: довжина всього ланцюга 7 м 8 дм.

Інші завдання дивись тут...