Інші завдання дивись тут...

Завдання 101. 

_812 | 2   

 8       406

  1

  0

  12

  12

   0 

_924 | 3  

 9       308

  2

  0

  24

  24

   0

_981 | 9  

 9      109

  8

  0

  81

  81

   0

Перевірка

х 406

     2

  812

Перевірка

х 308

     3

  924

Перевірка 

х 109

     9

  981

 

Завдання 102. На центральній площі міста висадили 325 кущів троянд, а в парку — в 5 разів менше. Скільки кущів троянд висадили в парку?

Розв'язання.

1) 325 : 5 = (300 + 25) : 5 = 300 : 5 + 25 : 5 = 60 + 5 = 65 (к.) – висадили кущів у парку.

_325 | 5  

 30      65

   25

   25

     0 

Відповідь: у парку висадили 65 кущів троянд.

Обернена задача.

У парку висадили 605 кущів троянд, що у 5 разів більше, ніж на центральній площі. Скільки кущів троянд висадили на центральній площі?

Розв'язання.

1) 65 • 5 = (60 + 5) • 5 = 60 • 5 + 5 • 5 = 300 + 25 = 325 (к.)  – висадили кущів на центральній площі.

х 65

    5

 325

Відповідь: на центральній площі висадили 325 кущів троянд.

  

Завдання 103. Маса 5 пачок какао 375 г. Яка маса 9 таких пачок?

Розв'язання.

1) 375 : 5 = (300 + 50 + 25) : 5 = 300 : 5 + 50 : 5 + 25 : 5 = 60 + 10 + 5 = 75 (г.) – маса 1 пачки какао.

2) 75 • 9 = (70 + 5) • 9 = 70 • 9 + 5 • 9 = 630 + 45 = 675 (г) – маса 9 пачок.

Відповідь: маса 9 пачок какао дорівнює 675 г.

 

Завдання 104. 

432 : 9 + 312  : 4 = 126

_432 | 9  

 36      48

  72

  72

    0

_312 | 4  

 28      78

  32

  32

   0

+48

  78

 126

196 : 7 –  252 : 9 = 28 – 28 = 0

_196 | 7  

 14     28

  56

  56

   0

_252 | 9

 18   28

  72

  72

   0

 

Завдання 105. 

1) Суму чисел 305 і 334 зменшили у 9 разів.

2) Різницю чисел 200 і 34 збільшили у 5 разів.

3) Різницю добутку чисел 112 і 7 і частки цих чисел. 

Розв'язання.

1) (305 + 334) : 9 = 71

+305

  334

  639

_639 | 9

 63    71

    9

    9

    0

2) (200 – 34) • 5 = 166 • 5 = 830

х166

    5

 830

3) (112 • 7) – (112 : 7) = 768

х112

    7

 784

_112 | 7  

  7      16

  42

  42

   0

_784

   16

 768 

 

Завдання 106. 

725 : х = 5 

х = 725 : 5 

х = (500 + 200 + 25) : 5 

х = 100 + 40 + 5

х = 145

725 : 145 = (145 + 145 + 145 + 145 + 145) : 145 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5 

432 : х = 4

х = 432 : 4

х = (400 + 32) : 4

х = 400 : 4 + 32 : 4

х = 100 + 8

х = 108

432 : 108 = (108 + 108 + 108 + 108) : 108 = 1 + 1 + 1 + 1 = 4

3 • с = 981

с = 981 : 3

с = (900 + 60 + 21) : 3

с = 900 : 3 + 60 : 3 + 21 : 3

с = 300 + 20 + 7

с = 327

3 • 327 = 3 • (300 + 20 + 7) = 3 • 300 + 3 • 20 + 3 • 7 = 900 + 60 + 21 = 981

х • 7 = 763

х = 763 : 7 

х = (700 + 63) : 7

х = 700 : 7 + 63 : 7

х = 100 + 9 

х = 109

109 • 7 = (100 + 9) • 7 = 100 • 7 + 9 • 7 = 700 + 63 = 763

 

Завдання 107. Маса 6 однакових мішків становить b кг. Яка маса 8 таких мішків?

Склади вираз та обчисли його значення, якщо b = 300.

Розв'язання.

1) b : 6 (кг) – маса 1 мішка

2) b : 6 • 8 (кг) – маса 8 мішків.

Вираз b : 6 • 8

Якщо b = 300, тоді b : 6 • 8 = 300 : 6 • 8 = 50 • 8 = 400 (кг) – маса 8 мішків.

Відповідь: маса 8 таких мішків 400 кг.

 

Завдання 108. До семи однакових костюмів пришили 70 ґудзиків. На скільки таких костюмів вистачить 120 ґудзиків?

Розв'язання.

1) 70 : 7 = 10 (ґ.) – ґудзиків на одному костюмі.

2) 120 : 10 = 12 (к.) – вистачить на костюмів.

Відповідь: 120 ґудзиків вистачить на 12 таких костюмів.

 

Завдання 109. 

1 000 –  760 : 10 = 1 000 – 76 = 924

(1 000 – 760) : 10 = 240 : 10 = 24

780 – 80 : 10 = 780 – 8 = 772

(780 –  80) : 10 = 700 : 10 = 70

 

Нумерація чисел у межах мільйона

Завдання 110. 

1 тисяча — це число розряду тисяч. 

 

Завдання 111. 

Тисячі записані на 4 місці, рахуючи справа. 

 

Завдання 112. 

За допомогою кубиків зображено числа 3000, 4000, 5000.

 

Завдання 113. 

одна тисяча, дві тисячі, три тисячі, чотири тисячі, п'ять тисяч, шість тисяч, сім тисяч, вісім тисяч, дев'ять тисяч, десять тисяч

 

Завдання 114. 

Серед чисел 6 000, 1 000, 7 000, 9 000, 8 000, 5 000.

9 000 – це найбільше число, 1 000 – це найменше число.

 

Завдання 115. 

Три тисячі, чотири тисячі, п'ять тисяч, шість тисяч, вісім тисяч.

 

Завдання 116. 

З тис. + 4 тис. = 7 тис.

3000 + 4000 = 7000

6 тис. + 2 тис. = 8 тис.

6000 + 2000 = 8000

8 тис. –  6 тис. = 2 тис.

8000 – 6000 = 2000

 

Завдання 117. 

525 + 379 –  34 • 7 = 666

х34

   7

238

+525

  379

  904

_904

 238

 666

484 : 4 + 78 • 6 = 589

_484 | 4   

 4       121

  8

  8

   4

   4

   0

х78

   6

468

+468

  121

  589

 

Завдання 118. 

1000 + 4000 = 5080
3000 – 3000 = 0
645 – 45 • 3 = 645 – 135 = 510

х 45

    3

 135

125 + 75 : З = 125 + (60 + 15) : 3 = 125 + 60 : 3 + 15 : 3 = 125 + 20 + 5 = 150

 

Завдання 119. За час усієї подорожі туристи проїхали потягом 630 км, а автобусом — утричі менше. Який шлях проїхали туристи?

Розв'язання.

1) 630 : 3 = (600 + 30) : 3 = 200 + 10 = 210 (км) – проїхали автобусом.

2) 630 + 210 = 840 (км) – увесь шлях.

Відповідь: туристи проїхали 840 км.

 

Завдання 120. 

1231

 

Завдання 121. Назви числа від 1 тисячі до 1 тисячі 10, від 1 тисячі 235 до 1 тисячі 242.

Розв'язання.

Одна тисяча один, одна тисяча два, одна тисяча три, одна тисяча чотири, одна тисяча п'ять, одна тисяча шість, одна тисяча сім, одна тисяча вісім, одна тисяча дев'ять, одна тисяча десять

Одна тисяча двісті тридцять п'ять, одна тисяча двісті тридцять шість, одна тисяча двісті тридцять сім, одна тисяча двісті тридцять вісім, одна тисяча двісті тридцять дев'ять, одна тисяча двісті сорок, одна тисяча двісті сорок один, одна тисяча двісті сорок два.

 

Завдання 122. 

1515 = 1000 + 500 + 10 + 5

3532 = 3000 + 500 + 30 + 2

 

Завдання 123. 

7137 (сім тисяч сто тридцять сім)

2302 (дві тисячі триста два)

5555 ( п'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят п'ять)

3017 (три тисячі сімнадцять)

 

Завдання 124. Числа на числовому відрізку від 4237 до 4245.

4238, 4239, 4240, 4241, 4242, 4243, 4244

 

Завдання 125.

1225, 2170, 3559, 6999, 4000.

Розв'язання.

Одна тисяча двісті двадцять шість, дві тисячі сто сімдесят один, три тисячі п'ятсот шістдесят, сім тисяч, чотири тисячі один.

Одна тисяча двісті двадцять чотири, дві тисячі сто шістдесят дев'ять, три тисячі п'ятсот п'ятдесят вісім, шість тисяч дев'ятсот дев'яносто вісім, три тисячі дев'ятсот дев'яносто дев'ять.

Інші завдання дивись тут...