Інші завдання дивись тут...

Завдання 478

Округли до сотень кожне із чисел:

511, 725, 399, 808, 613, 222.

 

Завдання 479

Ознайомся зі способами ділення на трицифрове число.

Треба поділити 954 на 318.

Ділене й дільник — трицифрові числа. 9 с. > 3 c.,

отже, у частці буде одна цифра.

I спосіб

Щоб дібрати цифру частки, округлимо дільник до сотень. Дістанемо 300 й поділимо 954 на 300. Отримаємо наближену частку 3. Число 3 — пробне. Його потрібно пе­ревірити, тому що треба було ділити 954 на 318, а не на 300. Помножимо 318 на 3, дістанемо 954. Отже, число 3 дібрано правильно.

II спосіб

Щоб дібрати цифру частки, можна виконати певні випробовування. Для цього достатньо по­ділити 9 сотень на 3 сотні, буде 3. Перевіримо: помножимо 3 на 318, буде 954. Отже, число 3 дібрано правильно.

 

Завдання 480

Виконай ділення з поясненням.

424 : 106 548 : 137 744 : 248 735 : 245

 

Завдання 481

Знайди частку й остачу.

639 : 34 554 : 125 900 : 225 736 : 310

 

Завдання 482

Розглянь, як виконували ділення. Скільки цифр є в кожному діленому? у дільнику? у частці? Як ви­значити кількість цифр у частці?

 

Завдання 483

5808 : 726 2925 : 325

5616 : 624 1001:143

3283 : 469 1784 : 223

 

Завдання 484

Перший насос викачує з басейна 315 л за 1 хв, а другий — 135 л за 1 хв. За скільки хвилин ці насоси викачають 18 000 л води, якщо працюва­тимуть разом?

 

Завдання 485

Накресли прямокутник зі сторонами 5 см і 6 см. Зафарбуй 1 прямокутника. Яка площа зафар­бованої частини?

 

Завдання 486

За планом шкільної дослідної ділянки обчисли площі, відведені для жита й картоплі.

20 м

18 м

Жито

 

 

Картопля

10 м

     

15 м

Завдання 487

Бабуся ліпить 24 вареники за 12 хв, а її внучка — 10 вареників за 10 хв. За скільки хвилин вони разом зліплять 30 вареників?

 

Завдання 488

10 008 • 47

357 348 : 97

56 300 : 4 – 17 442 : 51

64 309 : 7 + 1109 • 59 – 8048

Інші завдання дивись тут...