Інші завдання дивись тут...

Множення на двоцифрове і трицифрове числа

Завдання 876. Усно. Продовж записи та обчисли результат. 

(200 + З0 + 5) • 4 = 200 • 4 + З0 • 4 + 5 • 4 = 800 + 120 + 20 = 940

(700 + 40 + 9) • 3 = 700 • 3 + 40 • 3 + 9 • 3 =  2100 + 120 + 27 = 2227

 

Завдання 877. 

х 162

    58

 1296

 810 

 9396

х   327

     76 

  1962

2289 

24852

х   274

      82

     548

  2192 

  22468

х  512

     64

  2048

3072 

32768

 

Завдання 878. За записами поясни обчислення.

х  987

     63

  2961

5922  

62181

х  1987

      63

   5961

11922  

125181

х 10987

       63

  32961

65922  

692181

Чим відрізняються приклади? Першим множником і відповідно результатом.

 

Завдання 879. 

х 18257

      53

  54771

 91285 

 967621

х  24183

        36

  145098

  72549 

  870588

х 16374 

       26

   98244

  32748  

  425724

 

Завдання 880. Знайди значення виразу.

14527 + 2898 –  863 • 14 + 3174 • 23 = 78345

х 863

    14

 3452

 863 

12082

х 3174

     23

  9522

 6348 

 73002

+ 14527

    2898

   17425

_ 17425

  12082

    5343

+ 73002

    5343

   78345

 

Завдання 881. Із двох міст одночасно назустріч один одному виїхали два потяги — один зі швидкістю 85 км/год, другий — зі швидкістю 90 км/год. Відстань між містами 525 км. Яку відстань пройшли разом два потяги, якщо до зустрічі залишається ще 2 год?

Розв'язання.

1 спосіб.  

1) 85 + 90 = 175 (км/год) – швидкість зближення.

2) 525 : 175 = 3 (год) – час зближення.

3) 3 – 2 = 1 (год) – час у дорозі.

4) 175 • 1 = 175 (км) – відстань пройшли два потяги.

2 спосіб. Вираз 525 – (85 + 90) • 2

1) 85 + 90 = 175 (км) – відстань за 1 год.

2) 175 • 2 = 350 (км) – відстань за 2 год залишилось пройти.

3) 525 – 350 = 175 (км) – відстань пройшли потяги.

Відповідь: два потяги до зустрічі пройшли 175 кілометрів.

Поясни вираз, складений до задачі:

525 –  (а + Ь) • 2 = 525 – (85 + 90), де а = 85, Ь = 90. 

 

Завдання 882. Випиши спочатку назви гострих кутів, а потім тупих.

Гострі кути: BOA, COD

Тупі кути: BOC, AOD

 

Завдання 883. 

х  1567

      25

   7835

 3134  

 39175

 

6368 • 31 – 1256 • 23 = 168520

 

 

 

 

х   6368

       31

    6368

 19104 

 197408

х 1256

     23

  3768

2512 

28888

_ 197408

    28888

   168520

 

 

1700 • 30 + 345 • 47 = 52380

 

 

 

 

х 1700

    30  

   51000

 

 

х 345

    47

 2415

1380 

16215

+ 51000

    1380

   52380

 

 

 

Завдання 884. Відстань між двома равликами, що одночасно вирушили назустріч один одному, становила 24 см. Один із них повзе зі швидкістю 2 см/с, а другий — 1 см/с. Через який час вони зустрінуться?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 2 + 1 = 3 (м/с) – швидкість зближення.

2) 24 : 3 = 8 (с.) – час зустрічі.

2 спосіб.

1) 2 + 1 = 3 (м) – відстань проходять за 1 с.

2) 24 : 3 = 8 (с.) – час зустрічі.

Відповідь: равлики зустрінуться через 8 секунд.

 

Завдання 885. За записами поясни обчислення.

х   302

      46

   1812

  1208  

  13892

х  8302

      46

  49812

33203  

381892

х 18302

       46

 109812

 73208

 841892

 

Завдання 886. 

х 20084

       16

 120504

 20084

 321344

х 10735

       49

   96615

 42940  

 526015

х 43072

       23

 129216

 86144 

 990656

 

Завдання 887. За записами поясни обчислення.

х  240

   48

 192

 96  

11520

х 1240

    48  

  992

496   

59520

х  11240

      48

   3992

  4496   

  539520

 

Завдання 888.

х   6060

      62

  12120

36360  

375720

х   3900

    48  

  312

156    

187200

х   5030

     35  

  2515

1509   

176050

х 18570

     11

  1857

1857   

204270

 

Завдання 889. 

184243 –  3240 • 15 + 27110 • 22 = 732063

х 3240

    15 

 16200

 3240  

 48600

х 27110

     22 

  5422

5422  

596420

_ 184243

    48600

   135643

 

 

+ 135643

   596420

   732063

24 • 874 + 8012 • 44 –  7002 • 51 = 16402

х   874

      24

   3496

  1748   

  20976

х  8012

      44

  32048

 32048 

 352528

х   7002

       51

    7002

 35010  

 357102

+ 352528

    20976

   373504

 

 

_ 373504

   357102

    16402

 

 

 

Завдання 890. Маса 1 л бензину 690 г. Каністра вміщує 12 л бензину. Знайди масу бензину, який можна налити в каністру.

Розв'язання.

1) 690 • 12 = 8280 (г) = 8 кг 280 г – маса бензину в каністрі.

 

 

 

х 690

  12  

 138

 69  

 8280

Відповідь: у каністру можна налити бензину масою 8 кг 280 г бензину.

 

Завдання 891. Із двох населених пунктів одночасно назустріч один одному виїхали два велосипедисти. Перший їхав зі швидкістю 17 км/год, швидкість другого — на 3 км/год менша, ніж першого. Через 2 години велосипедисти зустрілися. Яка відстань між цими населеними пунктами? 

Розв'язання.

1 спосіб. Вираз (17 + 17 – 3) • 2

1) 17 – 3 = 14 (км/год) – швидкість другого велосипедиста.

2) 17 + 14 = 31 (км/год) – швидкість зближення.

3) 31 • 2 = 62 (км) – відстань між населеними пунктами.

2 спосіб. Вираз (17 + 17 – 3) • 2

1) 17 – 3 = 14 (км/год) – швидкість другого велосипедиста.

2) 17 + 14 = 31 (км) – відстань проходять за 1 год.

3) 31 • 2 = 62 (км) – відстань між населеними пунктами.

3 спосіб. 17 • 2 + (17 – 3) • 2

1) 17 – 3 = 14 (км/год) – швидкість другого велосипедиста.

2) 17 • 2 = 34 (км) – відстань пройшов перший велосипедист.

3) 14 • 2 = 28 (км) – відстань пройшов другий велосипедист.

4) 34 + 28 = 62 (км) – відстань між населеними пунктами.

Відповідь: відстань між населеними пунктами 62 км. 

 

Завдання 892. Знайди число: п'ята частина якого дорівнює 1600;

сьома частина якого дорівнює 21028.

Розв'язання.

1600 : 1 • 5 = 8000

21028 : 1 • 7 = 147196

 

Завдання 893. 

352739 –  46702 • 3 = 212633

 

 

 

х 46702

         3

 140106

_ 352739

   140106

   212633

37 • 8006 – 7074 • 28 = 98150

 

 

 

 

х   8006

       37

   56042

  24018  

  296222

х  7074

      28

  56592

 14148  

 198072

_ 296222

   198072

    98150

 

 

7100 • 100 –  100 • 53 = 100 • (7100 – 53) = 7047 • 100 = 704700

_7100

     53

  7047

37 • (8006 –  7074) • 28 = 965552

 

 

 

 

_ 8006

  7074

    932

 

 

х   932

     37

  6524

2796  

34484

х 34484

       28

 275872

 68968 

 965552

 

Завдання 894. Теплохід пройшов 58 км зі швидкістю 29 км/год. Скільки кілометрів за цей час пройде швидкісний катер, якщо рухатиметься зі швидкістю 42 км/год?

Розв'язання.

1) 58 : 29 = 2 (год) – час у дорозі.

2) 42 • 2 = 84 (км) – відстань пройде катер.

Відповідь: катер пройде 84 км.

 

Завдання 895. За записами поясни обчислення.

х   32

    65

  160

 192  

 2080

 

х  326

   168

  2608

 1956  

 54768

 

х   1326

     168

  10608

  7956

1326   

222768

 

Завдання 896.

х   2222

      444

    8888

  8888

8888   

986568

х   3145

      153

    9435

 15725

 3145   

 481185

х   6131

      115

   30655

   6131

  6131   

  705065

х 2149

    249

 19341

 8596

4298  

535101

 

Завдання 897. Назви формулу, за якою знаходять відстань, якщо відомо час і швидкість. 

S = v • t,  де v – швидкість, t – час, S – відстань. 

Склади і розв'яжи задачі.

Тварина Швидкість Час Відстань
Олень 10 км/год 3 год ?
Акула 36 км/год 3 год ?
Ластівка 60 км/год 3 год ?

Хто подолає більшу відстань? Ластівка. 

Чому? Ластівка рухалась з найбільшою швидкістю.

Задача 1. Швидкість оленя 10 км/год. Яку відстань він подолає за 3 год?

Розв'язання.

1) 10 • 3 = 30 (км) – подолає відстань олень.

Задача 2. Швидкість акули 36 км/год. Яку відстань вона подолає за 3 год?

Розв'язання.

1) 36 • 3 = 108 (км) – подолає відстань акула.

Задача 3. Швидкість ластівки 60 км/год. Яку відстань вона подолає за 3 год?

Розв'язання.

1) 60 • 3 = 180 (км) – подолає відстань ластівка.

 

Завдання 898. Склади і розв'яжи задачі за таблицями.

Задача 1.

Швидкість Час Відстань
14 км/год Однаковий 28 км
18 км/год? ?

Перший велосипедист рухався зі швидкістю 14 км/год, другий – 18 км/год. Яку відстань за однаковий час подолає другий велосипедист, якщо перший велосипедист проїхав 28 км?

Розв'язання. Вираз (S1 : v1 ) • v2

1) 28 : 14 = 2 (год) – час у дорозі.

2) 18 • 2 = 36 (км) – відстань подолав другий велосипедист.

Відповідь: другий велосипедист проїхав 36 км.

Задача 2.

Швидкість Час Відстань
Однакова 3 год 126 км
2 год ?

Автомобіль за 3 год подолав 126 км. Яку відстань він проїде за 2 год з такою самою швидкістю?

Розв'язання. Вираз (S1 : t1 ) • t2

1) 126 : 3 = 42 (км/год) – швидкість автомобіля.

2) 42 • 2 = 84 (км) – відстань проїде за 2 год.

Відповідь: за 2 год автомобіль проїде відстань 84 км.

Задача 3.

Швидкість Час Відстань
16 км/год 3 год Однакова
6 км/год ?

Велосипедист рухався 3 год зі швидкістю 16 км/год. На зворотній дорозі він мав швидкість 6 км/год. Скільки часу витратив велосипедист на зворотну дорогу?

Розв'язання. Вираз (v1 • t1 ) : v2

1) 16 • 3 = 48 (км) – відстань в одну сторону.

2) 48 : 6 = 8 (год) – час на зворотну дорогу.

Відповідь: на зворотну дорогу велосипедист витратив 8 год.

 

Завдання 899. Висота вікна — 1 м 8 дм, ширина — 2 м 3 дм. Чому дорівнює площа вікна?

Розв'язання.

1 м 8 дм = (1 • 10 + 8) дм = 18 дм

2 м 3 дм = (2 • 10 + 3) дм = 23 дм

S = 18 дм • 23 дм = 414 дм2 – площа вікна.

 

х 18

  23

  54

36  

414

Відповідь: площа вікна дорівнює 414 дм2.

 

Завдання 900. 

(384 • 134 + 791 • 114) • 5 –  324095 = 384055

х 384

  134

 1536  

1152

384   

51456

х   791

    114

   3164

   791

  791   

  90174

+ 90174

   51456

  141630

 

 

 

х 141630

        5

   708150

 

 

 

_ 708150

   324095

   384055

 

 

 

4800 • 30 + 1523 • 223 = 483629

х 4800

    30  

 144000

х 1523

    223

  4569

 3046

3046    

339629

+ 339629

   144000

   483629

Інші завдання дивись тут...