Інші завдання дивись тут...

Завдання 1001

_105300 | 15   

  105         7020

      _30

        30

          0

_7828 | 38   

  76        206

  _228

    228

       0

_120312 | 18   

  108        6684

  _123

   108

   _151

    144

      _72

       72

         0

_212498 | 13    

 13             16346

 _82

   78

   _44

     39

     _59

       52

       _78

         78

           0

_178647 | 47   

  141          3801

  _376

    376

       _47

         47

          0

_262996 | 74   

  222         3554

  _409

    370

    _399

      370

      _296

        296

           0

 

Завдання 1002

6 м 48 см : 18 см = 648 см : 18 см = 36

_648 | 18  

  54        36

_108

  108

      0

 

7 м 44 см : 2 дм 4 см = 744 см : 24 см = 31

_744 | 24  

  72       31

  _24

    24

      0

 

Завдання 1003

48 м 8 дм : 61 дм = 488 дм : 61 дм = 8

45 см6 мм : 2 см4 мм = 456 мм : 24 мм = 19

 

12 кг 265 г : 55 г = 12265 г : 55 г = 223

102 м 60 см : 2 м 70 см = 10260 см : 270 см = 38

 

Завдання 1004 Для ремонту квартири купили 4 кг 500 г фарби. На фарбування вікон витратили п'яту частину всієї фарби, на фар­бування дверей — у 2 рази більше, ніж на фарбування вікон, а на фарбування балкона — на 600 г менше, ніж на фарбування дверей. Скільки фарби витратили на фарбу­вання балкона? Скіль­ки фарби залишилося?

Розв’язання

4 кг 500 г = 4500 г

1) 4500 : 5 = 900 (г) – фарби витратили на фарбування вікон

2) 900 • 2 = 1800 (г) – фарби витратили на фарбування дверей

3) 1800 – 600 = 1200 (г) – фарби витратили на фарбування балкона

4) 900 + 1800 + 1200 = 3900 (г) – фарби витратили всього

5) 4500 – 3900 = 600 (г) – фарби залишилося

Відповідь: 1200 г, 600 г

 

Завдання 1005

3/4 км < 850 м  (3/4 км = 1 км : 4 • 3 = 1000 м : 4 • 3 = 750 м)

3/10 т > 2 ц      (3/10 т = 1 т : 10 • 3 = 10 ц : 10 • 3 = 3 ц)

4/5 кг > 600 г    (4/5 кг = 1 кг : 5 • 4 = 1000 г : 5 • 4 = 800 г)

 

Завдання 1006 Ширина стадіону прямокутної форми 95 м, а довжина — на 20 м більша. 2/5 площі займає футбольне поле, а решту – майданчики для інших ігор. Яку площу займають майдан­чики для ігор?

Розв’язання

1) 95 + 20 = 115 (м) – довжина стадіону

2) 95 • 115 = 10925 (м2) – площа стадіону

3) 10925 : 5 • 2 = 4370 (м2) – площа футбольного поля

4) 10925 – 4370 = 6555 (м2) – площа майданчика для ігор

Відповідь: 6555 м2

 

Завдання 1007  За планом дослідної ділянки обчисли площу, відведену для жита і картоплі.

Розв’язання

1 спосіб

1) 15 • 10 = 150 (м2) – площа під картоплею

2) 20 • 18 = 360 (м2) – площа ділянки

3) 360 – 150 = 210 (м2) – площа жита

2 спосіб

1) 15 • 10 = 150 (м2) – площа під картоплею

2) 18 • (20 – 15) + 15 • (18 – 10) = 18 • 5 + 15 • 8 = 90 + 120 = 210 (м2) – площа жита

Відповідь: 210 м2, 150 м2

 

Завдання 1008

_53592 | 87   

  522        616

  _139

     87

    _522

      522

          0

_607906 | 13   

  52          46762

  _87

    78

    _99

      91

      _80

        78

        _26

          26

            0

_783734 | 89   

  712        8806

  _717

    712

     _534

       534

          0

_367563 | 23   

  23         15981

_137

  115

  _225

    207

    _186

      184

       _23

         23
           0

_12880 | 23   

  115        560

  _138

    138

        0

_848700 | 41   

  82          20700

  _287

    287

       0

 

Завдання 1009

576 год = (576 : 24) діб = 24 діб

876 с = (876 : 60) хв = 14 хв 36 с

 

Завдання 1010

120 хв = (120 : 60) год = 2 год

10 год = 10 • 1 год = 10 • 60 хв = 600 хв

806 год = 806 • 1 год = 806 • 60 хв = 48360 хв

12 діб = 12 • 1 доба = 12 • 24 год = 288 год

10800 с = (10800 : 60) хв. = 180 хв = (180 : 60) год = 3 год

750 хв = 750 • 1 хв = 750 • 60 с = 45000 с

_18270 | 60   

 180         304 хв

   _270

     240

       30 с

365 год = 365 • 1 год = 365 • 60 хв = 21900 хв

600 хв = (600 : 60) год = 10 год

 

Завдання 1011

27 кг 600 г : (20 кг 560 г –  19 кг 640 г) = 27 600 г : 920 г = 30

_20 кг 560 г

  19 кг 640 г

          920 г

_27600 | 920

  2760     30

        0

(94 грн 56 к. + 86 грн 25 к. : 15) • 36 = 361116

_8625 | 15   

  75       575

 _112

   105

    _75

      75

        0

+94 грн 56 к.

    5 грн 75 к.

 100 грн 31 к.

х 10031

       36

   60186

  30093 

  361116

 

Завдання 1012

4 р. = 4 • 1 р. = 4 • 12 міс. = 48 міс.

6 хв = 6 • 1 хв = 6 • 60 с = 360 с

10 р. 8 міс. = 10 • 1 р. + 8 міс. = 10 • 12 міс. + 8 міс. = 128 міс.

18 діб 6 міс. = 18 • 1 доба + 6 міс. = 18 • 24 год + 6 міс. = 432 год + 6 міс

9 год = 9 • 1 год = 9 • 60 хв = 540 хв

8 год 45 хв = 8 • 1 год + 45 хв = 8 • 60 хв + 45 хв = 525 хв

 

Завдання 1013

1) Від двох причалів, відстань між якими 441 км, назустріч один одному одночасно вирушили два теплоходи. Зустрі­лися вони через 7 год. Яка швидкість першого теплохо­да, якщо швидкість другого 28 км/год?

Розв’язання

1 спосіб

1) 441 : 7 = 63 (км/год) – швидкість зближення

2) 63 – 28 = 35 (км/год) – швидкість першого теплохода

2 спосіб

1) 28 • 7 = 196 (км) – відстань другого теплохода

2) 441 – 196 = 245 (км) – відстань першого теплохода

3) 245 : 7 = 35 (км/год) – швидкість першого теплохода

Відповідь: 35 км/год

 

2) 3 автовокзалу в протилежних напрямках одночасно ви­їхали два автобуси. Через 3 години відстань між ними була 342 км. Яка швидкість другого автобуса, якщо швидкість першого 60 км/год?

Розв’язання

1 спосіб

1) 342 : 3 = 114 (км/год) – швидкість віддалення

2) 114 – 60 = 54 (км/год) – швидкість другого автобуса

2 спосіб

1) 60 • 3 = 180 (км) – відстань першого автобуса

2) 342 – 180 = 162 (км) – відстань другого автобуса

3) 162 : 3 = 54 (км/год) – швидкість другого автобуса

Відповідь: 54 км/год

 

3) Віктор і Євген бігли наввипередки на ковзанах з одного міс­ця. Через 10 с Євген був попереду Віктора на З0 м. З якою швидкістю біг Віктор, якщо швидкість Євгена була 5 м/с?

Розв’язання

1) 5 • 10 = 50 (м) – відстань Євгена

2) 50 - 30 = 20 (м) – відстань Віктора

3) 20 : 10 = 2 (м/с) – швидкість Віктора

Відповідь: 8 м/с

 

Завдання 1014

2 год З0 хв : 5 = (120 хв + 30 хв) : 5 = 150 хв : 5 = 30 хв

2 год З0 хв • 5 = (120 хв + 30 хв) • 5 = 150 хв • 5 = 750 хв

 

45 с : 9 = 5 с

45 с • 9 = 405 с

 

100 с : 20 = 5 с

100 с • 20 = 2000 с

 

Завдання 1015  Із Харкова до Києва, відстань між якими 477 км, вирушив автобус зі швидкістю 67 км/год. Одночасно з Києва до Хар­кова виїхав автомобіль. Через 3 години вони зустрілися. Знайди швидкість автомобіля.

Розв’язання

1 спосіб

1) 477 : 3 = 159 (км/год) – швидкість зближення

2) 159 – 67 = 92 (км/год) – швидкість автомобіля

2 спосіб

1) 67 • 3 = 201 (км) – відстань автобуса

2) 477 – 201 = 276 (км) – відстань автомобіля

3) 276 : 3 = 92 (км/год) – швидкість автомобіля

Відповідь: 92 км/год

 

Обернена задача

Із Харкова до Києва виїхав автобус зіі швидкістю 67 км/год. Одночасно з Києва до Хар­кова виїхав автомобіль зі швидкістю 92 км/год. Через 3 години вони зустрілися. Знайди відстань між містами.

Розв’язання

1 спосіб

1) 67 + 92 = 159 (км/год) – швидкість зближення

2) 159 • 3 = 477 (км) – відстань між містами

2 спосіб

1) 67 • 3 = 201 (км) – відстань автобуса

2) 92 • 3 = 276 (км) – відстань автомобіля

3) 201 + 276 = 477 (км) – відстань між містами

Відповідь: 477 км

 

Завдання 1016

424 : 106 = 4

548 : 137 = 4

744 : 248 = 3

735 : 245 = 3

 

Завдання 1017 Ділення з остачею

_639 | 34  

  34      18 (ост. 27)

_299

  272

    27 (ост.)

_554 | 125 

  500    4 (ост. 54)

    54 (ост.)

_900 | 225  

 900      4

     0

_736 | 310  

  620     2 (ост. 116)

  116 (ост. )

 

Завдання 1018

_3283 | 460

  3220   7 (ост.63)

     63 (ост.)

_2168 | 271

  2168     8

        0

 

Завдання 1019

_5808 | 726

  5805     8

        0

_5616 | 624

  5616    9

        0

_3283 | 469

  3283   7

        0

_2925 | 325

  2925   9

        0

_1001 | 143

  1001    7

        0

_1784 | 223

  1784   8

        0

 

Завдання 1020.

810 : 400 = 2 (ост. 10)

3 725 : 700 = 5 (ост. 225)

4230 : 600 = 7 (ост. 30)

37870 : 800 = 47 (ост. 270)

 

Завдання 1021  Перший насос викачує з басейну 315 л за 1 хвилину, а дру­гий — 135 л за 1 хвилину. За скільки хвилин ці насоси пе­рекачають 18000 л води, якщо працюватимуть разом?

Розв’язання

1) 315 + 135 = 450 (л) – води викачують два насоси за 1 хвилину

2) 18000 : 450 = 40 (хв.) – час для викачування води

Відповідь: 40 хв

 

Завдання 1022 Бабуся ліпить 24 вареники за 12 хвилин, а онука 10 варе­ників за 10 хвилин. За скільки часу вони разом зліплять З0 вареників?

Розв’язання

1) 24 : 12 = 2 (в.) – вареників ліпить бабуся за 1 хв

2) 10 : 10 = 1 (в.) – вареників ліпить онука за 1 хв

3) 2 + 1 = 3 (в.) – вареників ліплять разом бабуся і онук за 1 хв

4) 30 : 3 = 10 (хв.) – потрібно часу

Відповідь: 10 хв

 

Завдання 1023

56 300 : 4 –  17034 : 501 = 14075 – 34 = 14041

64309 : 7 + 1109 • 59 – 8048 = 9187 + 65431 – 8048 = 66570

 

1008 • 475 = 478800

109296 : 297 = 368

 

Завдання 1024 Визначити кількість цифр у частці

_9858 | 318  

  954       31

  _318

    318

        0

_7595 | 217  

  651     35

_1085

  1085

        0

 

Завдання 1025

_9890 | 215 

  860        46

_1290

  1290

        0

_468720 | 744 

  4464        630

   _2232

    2232

          0

_17940 | 345 

  1725      52

    _690

      690

          0

_226180 | 526 

  2104      430

  _1578

    1578

          0

_12444 | 183 

  1098      68

  _1464

    1464

          0

_263344 | 436 

  2616       604

    _1744

      1744

            0

Інші завдання дивись тут...